2017/06/25

De la FPAC a l'INSIB i de l'INSIB a la FPAC

EC-BMI camí de l'INSIB (C) FPAC

INTERCANVI I PRÀCTIQUES DE RESTAURACIÓ

Dins del marc del conveni entre la FPAC i el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es realitzen intercanvis de material aeronàutic amb l'Institut Superior Illa de Banyols, d'El Prat de Llobregat, per ser restaurat amb finalitats pedagògiques i culturals.
Els estudiants de TMA de l'INSIB també realitzen pràctiques curriculars i voluntàries als Tallers de la FPAC. Tant al del Centre Cultural Aeronàutic de l'Aeroport de Barcelona-el Prat com al de l'Aeroport de Sabadell on, ademés de treballs de preservació i restauració, participen en els de manteniment de línia de vol i en les operacions de les aeronaus de la Fundació.
El passat dia 21 es va realitzar l'intercanvi d'una pota frontal de tren d'aterratge de Boeing 727, per restaurar i exposar al CCA, i d'una vitrina octogonal i de les restes, prou complertes, del veler Spatz de matrícula EC-BMI, que va pertànyer al Club de Vol a Vela d'Igualada, per exposar-se al INSIB.
Així, a l'assignatura de tecnologia, els alumnes de grau elemental realitzaran les pràctiques de fusta i tela sobre una aeronau real. Un cop restaurat i en actitud de vol, el veler lluirà sota la coberta del pati central del INSIB.

B-727 Front Landing Gear Leg (C) FPAC

INTERCAMBIO Y PRÁCTICAS DE RESTAURACIÓN

Dentro del marco del convenio entre la FPAC y el Departamento de Enseñanza de la Generalitat de Catalunya se realizan intercambios de material aeronáutico con el Instituto Superior Isla de Banyols, de El Prat de Llobregat, para su restauración con fines pedagógicos y culturales.
Los estudiantes de TMA del INSIB también realizan prácticas curriculares y voluntarias en los Talleres de la FPAC. Tanto en el del Centro Cultural Aeronáutico del Aeropuerto de Barcelona-El Prat como en el del Aeropuerto de Sabadell, donde además de trabajos de preservación y restauración, participan en los de mantenimiento de línea de vuelo y en los de operaciones de las aeronaves de la Fundación.
El pasado día 21 se realizó el intercambio de una pata delantera de tren de aterrizaje de Boeing 727 para restaurar y exponer en el CCA, y una vitrina octogonal y los restos, bastante completos, del velero Spatz de matrícula EC-BMI, que perteneció al Club de Vuelo a Vela de Igualada, para exponer en el INSIB.
Así, en la asignatura de tecnología, los alumnos de grado elemental realizarán las prácticas de madera y tela sobre una aeronave real. Una vez restaurado, el velero lucirá, expuesto en actitud de vuelo, bajo la cubierta del patio central del INSIB.

EC-BMI Spatz on its way to the INSIB (C) FPAC

RESTORATION PRACTICES AND EXCHANGE

Within the framework of the agreement between the FPAC and the Department of Education of the Generalitat de Catalunya, there are exchanges of aeronautical material with the Institut Illa de Banyols, El Prat de Llobregat, for its restoration for educational and cultural purposes.
The TMA students of the INSIB also conduct curricular and volunteer practices in the FPAC Workshops. Both in the Aeronautical Cultural Center of the Barcelona-El Prat Airport and in the Airport of Sabadell where, in addition to preservation and restoration work, they participate in the flight line maintenance and operations of the foundation's heritage aircraft.
On June 21st, we exchanged a Boeing 727 front landing gear leg, to restore and display in the CCA, and an octagonal showcase and the rather complete remains of the EC-BMI "Spatz" glider, which belonged to the Igualada Sailing Club, to be exhibited in the INSIB.
Thus, in the subject of technology, students of elementary grade will perform the wood and lining practices on a real aircraft. Once restored, the sailplane will look, hung in flight attitude, under the cover of the central courtyard of the INSIB.

Enric Pallarés, sailing pilot and volunteer lining trainer, restoring the top-right wing of the I-15 "Chato" 3/4 replica
INSIB student showing parts of the B727 front landing gear, before its restoration


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada