SP-ALG Antonov An 2-R

Sobrevolant Montserrat, Juliol 2010 © FPAC - Xavier Larrosa

Origen

La FPAC opera dos avions Russos que representen una part del patrimoni històric del seu país d'origen: el Polikarpov I-153 , conegut com' Chaika ' i l'Antonov An 2-R .

El An-2R matrícula SP - ALG i número de sèrie 1G213-20 és una unitat fabricada a Polònia al 1985 per la fàbrica polonesa WSK PZL Mielec, i cedida gratuïtament a la FPAC per al seu ús i abanderament per un període de 25 anys pel seu propietari D. Joaquim Alegre i López qui el va adquirir el 2008.02.01 en una subhasta d'AENA .14/12/2014 PAC·OBERT ©  Joaquim Rodríguez

Origen

La FPAC opera dos aviones Rusos que representan una parte del patrimonio histórico de su país de origen: el Polikarpov I-153, ‘Chaika’ y el Antonov An 2-R.

El An-2R matrícula SP-ALG y número de serie 1G213-20 es una unidad fabricada en Polonia en 1985 por la fábrica polaca WSK PZL Mielec, y cedida gratuitamente a la FPAC para su uso y abanderamiento por un período de 25 años por su popietario D. Joaquim Alegre i López quien lo adquirió el 1-02-2008 en una subasta de AENA.8/9/2013 PAC·OBERT  © FPAC – Domingo Jaumandreu

Origin

The FPAC operates two Russian planes that represent a part of the heritage of its origin country: the Polikarpov I-153 , ' Chaika ' and the Antonov An-2R .
The An-2R registration number is SP-ALG and its serial number is 1G213-20. It is a unit manufactured in Poland in 1985 by Polish WSK PZL Mielec factory and transfered to the FPAC for free use and flagging for a period of 25 years for his owner Joaquim Alegre i López who acquired it on an AENA's auction on 01/02/2008.SP-AIN
Un dels altres AN2 abandonats a Son Bonet i subhastat per AENA junt amb el SP-ALG
Otro AN2 abandonado en el aeropuerto de Son Bonet y subastado por AENA junto con el SP-ALG
Another AN2 abandonned at Son Bonet airport and acutioned by AENA together with the SP-ALG

 © FPAC – Domingo JaumandreuPerfil Històric

L’Antonov An-2 (en rus: Ан-2, designació USAF / DoD: Tipus 22,2 designació OTAN: Colt3) també anomenat Annushka és un biplà monomotor extremadament robust. El seu primer vol tingué lloc el 31 agost 1947 sent el primer avió dissenyat per la companyia ucrainesa "Antonov". És utilitzat com a transport lleuger amb capacitat per a 12 passatgers, paracaigudisme i treballs agrícoles. 

Les seves extraordinàries capacitats per volar a baixa velocitat i realitzar enlairaments i aterratges en  distàncies curtes (STOL) el fan un perfecte aparell per a vols a llocs amb pistes improvitsades. També han estat creades variants per a climes freds i altres condicions extremes.

És també el biplà monomotor més gran mai construït i els 45 anys de producció ininterrompuda el converteixen en un dels avions més antics encara en ús i produït en grans quantitats, havent-se'n construït 5.000 unitats a la URSS fins 1960. 

A partir d'aquest any la majoria dels An-2 van estar construïts a la fàbrica polonesa WSK-PZL Mielec, amb més de 13.000 aparells construïts fins 1991 en que van finalitzar la producció. Des de llavors es manté una producció limitada a parts de recanvi per donar cobertura als programes de manteniment continuu. 

El An-2 és fabricà també, sota llicència, a la Xina amb el nom de Shijiazhuang I-5 (Avió de transport Tipus 5) sent el major biplà encara volant.


16/44/2014 PAC·OBERT  © FPAC – Conrad Miquel Antich

Perfil Histórico

El Antonov An-2 (en ruso: Ан-2, designación USAF/DoD: Tipo 22,2 designación OTAN: Colt3 ) también llamado Annushka es un biplano monomotor extremadamente robusto.
Su primer vuelo tuvo lugar el 31 de agosto de 1947 siendo el primer avión diseñado por la  empresa ucraniana "Antonov". Es utilizado como transporte ligero con capacidad para 12 pasajeros, paracaídismo y trabajo agrícola.

Sus extraordinarias capacidades para volar a baja velocidad y realizar despegues y aterrizajes en cortas distancias (STOL) lo hacen un perfecto aparato para vuelos a lugares con pistas improvisadas. También han sido creadas variantes para climas fríos y otras condiciones extremas.

Es también el mayor biplano monomotor jamás construido y los 45 años de producción ininterrumpida lo convierten en uno de los aviones más antiguos aún en uso y producido en grandes cantidades habiendo sido construidos 5.000 hasta 1960 en la URSS.

A partir de ese año la mayoría de los An-2 han sido construidos en la fábrica polaca WSK-P2L Mielec, con más de 13.000 aparatos construidos hasta el fin de la producción del An-2 en 1991. Una producción limitada para partes de recambio y cobertura de mantenimiento continua.

El An-2 es también construido bajo licencia en China con el nombre de Shijiazhuang Y-5 (Avión de transporte Tipo 5) siendo el mayor biplano aún volando.
 1/8/2013 Interior del SP-ALG © FPAC – Domingo Jaumandreu

Historical Profile

The Antonov An-2 (in Russian: Ан-2,  
USAF / DoD designation: Type 22.2 , OTAN designation: Colt3) also called Annushka is a single-engine biplane extremely robust. Its first flight took place on 31st  August, 1947 being the first plane designed by  the ucranian company "Antonov".It is used as a light transport with capacity for 12 passengers, paragliding and agricultural work. 

His extraordinary ability to fly at low speed and to takeoff and land over short distances (STOL) turns it into perfect device for flights where runways are irregular and provide a scarce lay out. There have also been created variants for cold weather and other extreme conditions. 

Furthermore, it is the largest single-engine biplane ever built and, 45 years of uninterrupted production, make it one of the oldest huge-biplanes still in use and produced in large quantities being built 5000 units until 1960 in the USSR.

From that year henceforth, most An-2 have been built in the Polish factory P2L WSK-Mielec, with more than 13,000 devices built to the end of its production in 1991. The foresaid production was limited for spare parts maintenance and continuous coverage.

The An-2 was also built under license in China under the name of Shijiazhuang Y-5 (transport plane Type 5) being the largest biplane still flying.1/8/2014  © FPAC – Domingo Jaumandreu


20/10/2013  © FPAC – Joaquim Rodríguez


Característiques / Características / Characteristics

SP-ALG
MODELO  / MODEL
Antonov
AN-2
Tipo
Role
monomotor, biplano de utilidad agricola/paracaidismo
single-engine, biplane utility/agricultural/paragliding

País de Origen
National Origin
Soviet Union (URSS)
Fabricante
Manufacturer
 Antonov Design Bureau

Diseñador
Designer
 Antonov Design Bureau

Primer vuelo
First flight
31/08/47

Retirado
Retired
2002
Usuario Principal
Primary user
North Korea, URSS, China

Fabricado
Produced
1947-2002

Unidades construidas
Number built
18000
Características Generales / General Characteristics

Tripulación
Crew
1-2

Capacidad
Capacity:
12 passenger

Longitud
Length:
12.4 m (40 ft 8 in)

Envergadura
Wingspan:
Upper wing: 18.2 m (59 ft 8 in)
Lower wing: 14.2 m (46 ft 9 in))

Altura
Height:
4.1 m (13 ft)

Superficie alar
Wing area:
 71.52 m² (769.8 ft²)

Peso vacío
Empty weight:
 3,300 kg (7,300 lb)

Peso máximo al despegue
Max. takeoff weight:
5500 kg (12.125 Ibs)

Loaded weight:
Peso Cargado:
5,440 kg (12,000 lb)

Capacidad de combustible
Fuel capacity:
 2,140 kg (4,700 lb)
Planta motriz
Powerplant:
1 × Shvetsov ASh-62IR 9-cylinder supercharged radial engine, 750 kW (1,000 hp)
Prestaciones / Performance

Velocidad máxima operativa
 Vmo Maximum speed:
258 km/h (139 kn, 160 mph)

Velocidad de crucero
Cruise speed:

190 km/h (100 kn, 120 mph)
Velocidad de pérdida
Stall speed:
~50 km/h (26 knots, 30 mph)

Autonomía / Range:
 845 km (456 nmi, 525 mi)

Techo de servicio
Service ceiling:
4,500 m (14,750 ft)

Velocidad ascensional
Rate of climb:
 3.5 m/s (700 ft/min)
Potencia/Peso
Power/mass:
 0.136 kW/kg (0.083 hp/lb)

Més Informació - Más Información - More Information


Direct Link


Enlace Directo


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada