2017/03/29

Desmuntant i Muntant el Texan

Seqüència gràfica del desmuntatge a l'Aeroport de Sabadell i muntatge a la Carpa del saló del Còmic del North American T-6 "Texan" per part de l'ajudant de TMA de la FPAC - Israel Moreira - acompanyat de Voluntaris de la FPAC i d'Estudiants de TMA de l'Institut Superior Illa de Banyols d'El Prat de Llobregat que col·laboran com Voluntaris amb la FPAC.

DESMONTANDO Y MONTANDO EL TEXAN

Secuencia gráfica del desmontaje en el Aeropuerto de Sabadell y montaje en la Carpa del Salón del Cómic, del North American T-6 "Texan" por parte de Israel Moreiraayudante de TMA de la FPAC, acompañado de Voluntarios de la FPAC y de Estudiantes de TMA del Instituto Superior Illa de Banyols de El Prat de Llobregat que colaboran como voluntarios en la FPAC.

DISASSEMBLING AND MOUNTING THE TEXAN

 Graphic sequence of the disassembly at the Airport of Sabadell and assembly in the Tent of the International Comic Salon of the North American T-6 "Texan" by Israel Moreira, assistant of AMT of the FPAC, accompanied by Volunteers of the FPAC and of Students of AMT of the Higher Institute Illa de Banyols of El Prat de Llobregat who collaborate as volunteers in the FPAC.

25/3/2017 © FPAC - Israel Moreira

25/3/2017 © FPAC - Israel Moreira

27/3/2017 © FPAC - Israel Moreira

27/3/2017 © FPAC - Israel Moreira

27/3/2017 © FPAC - Israel Moreira

27/3/2017 © FPAC - Israel Moreira

27/3/2017 © FPAC - Israel Moreira

27/3/2017 © FPAC - Israel Moreira

27/3/2017 © FPAC - Israel Moreira

27/3/2017 © FPAC - Israel Moreira

27/3/2017 © FPAC - Israel Moreira

27/3/2017 © FPAC - Israel Moreira

27/3/2017 © FPAC - Israel Moreira

27/3/2017 © FPAC - Israel Moreira

27/3/2017 © FPAC - Israel Moreira

27/3/2017 © FPAC - Israel Moreira

27/3/2017 © FPAC - Israel Moreira

27/3/2017 © FPAC - Israel Moreira

27/3/2017 © FPAC - Israel Moreira

27/3/2017 © FPAC - Israel Moreira

27/3/2017 © FPAC - Israel Moreira

27/3/2017 © FPAC - Israel Moreira

27/3/2017 © FPAC - Israel Moreira

27/3/2017 © FPAC - Israel Moreira

27/3/2017 © FPAC - Israel Moreira

28/3/2017 © FPAC - Israel Moreira

28/3/2017 © FPAC - Israel Moreira

27/3/2017 © FPAC - Israel Moreira

28/3/2017 © FPAC - Israel Moreira

28/3/2017 © FPAC - Israel Moreira

27/3/2017 © FPAC - Israel Moreira

27/3/2017 © FPAC - Israel Moreira

28/3/2017 © FPAC - Israel Moreira

28/3/2017 © FPAC - Israel Moreira

28/3/2017 © FPAC - Israel Moreira

28/3/2017 © FPAC - Israel Moreira

28/3/2017 © FPAC - Israel Moreira

2017/03/27

Aprenentatge Professional a la FPAC


2017/03/14 Restaurar la cabina del F-104, tot un repte © FPAC


  • Muntar el Saeta a la Sala d'exposició del CCA
  • Continuar restaurant el Sabre al taller del CCA
  • Participar en l'assemblatge, neteja i inici de restauració del Starfighter a Sabadell
  • Desmuntar el Texan a Sabadell i muntar-lo a la Fira de Barcelona per participar al Saló del Còmic
  • I col·laborar en el manteniment en línia de la flota operativa, a Sabadell, 
Han estat les activitats d'aprenentatge professional realitzat per estudiants de Tècnic de Manteniment d'Aeronaus de l'Institut Illa de Banyols d'El Prat de Llobregat durant el primer trimestre d'enguany. 
Aquí en teniu una petita mostra gràfica com agraïment per l'ajuda continuada amb que ens distingeixen.


2017/03/05 L'abans i el després d'una bona ensabonada © FPAC - DJR
2017/03/14 Restaurar la marca de matrícula a l'estil clàssic... © FPAC - Israel Moreira

... és una bona pràctica d'habilitat i paciència © FPAC - Israel Moreira


2017/03/25 Montar y desmontar un avión clásico. Pocas veces se tiene esta oportunidad © FPAC - Aitor Romero


APRENDIZAJE PROFESIONAL EN LA FPAC


El montaje del Saeta en la Sala de Exposiciones del CCA, continuar restaurando el Sabre en el taller del CCA, el montaje, limpieza e inicio de restauración del Starfighter en Sabadell, el desmontaje del Texan en Sabadell, y posterior montaje en la Feria de Barcelona para participar en el Salón del Cómic, junto con el habitual mantenimiento en línea de la flota operativa, en Sabadell, han sido las principales actividades de aprendizaje profesional que han realizado los estudiantes de Técnico de Mantenimiento de Aeronaves del Instituto Illa de Banyols del Prat de Llobregat durante el primer trimestre de este año.

Presentamos una muestra en imágenes como agradecimiento a la ayuda continuada con la que nos distinguen.

2017/03/27 El Texan camí del Saló del Còmic © FPAC - Israel Moreira

2017/03/04 Francesc Val, Patrono de la FPAC y profesor del INSIB instruyendo a dos alumnos © FPAC - Àlvar Arina
2017/03/04 Preparing the lubrication of the Starfighter wheels © FPAC - Àlvar Arina
2017/03/04 Showing to the pupils how to grease the wheel bearings © FPAC - DJR


PROFESSIONAL APPRENTICESHIP AT THE FPAC


The assembly of the Saeta in the Exhibition Hall of the CCA, the continuation of the restoration of the Sabre in the workshop of the CCA, the assembly, cleaning and beginning of restoration of the Starfighter in Sabadell, the dissassembly of the Texan in Sabadell and her subsequent assembly in the Barcelona Fairgrounds, for exhibition in the Comic Book Saloon, along with the usual line maintenance of the operational fleet in Sabadell, have been the main professional apprenticeship activities carried out by students of Aircraft Maintenance Technician of the Institute "Illa de Banyols" of El Prat Llobregat, during the first quarter of this year.

Here we leave a small graphical evidence as a recognition for the continued support with which they distinguish us.

2017/03/04 Fixing the port wing © FPAC - Àlvar Arina
2017/03/04 Mounting tne starboard wheel © FPAC - Àlvar Arina
A good operation desserves a good lunch... © FPAC - Àlvar Arina
...prepared by volunteering cooks 2017/03/04 © FPAC - Àlvar Arina