Pràctiques Curriculars 2017/2018

Práctiques Curriculars per Estudiants de Formació Professional i Universitària


La Dimensió de la FPAC permet als estudiants d'adquirir Experiència Professional en un Entorn Real de Petita / Mitjana Empresa participant de manera directa i responsable en les tasques generals i específiques de l'Àrea d'Activitat que s'hagi establert en el Conveni de Col·laboració amb el Centre Educatiu i el Conveni Personal de Pràctiques Curriculars corresponent.

Els Àmbits d'Activitat en els que es poden fer pràctiques son:
 • Manteniment d'Aeronaus i Vehicles - Motors Alternatius
 • Manteniment d'Aeronaus - Electricitat i Sistemes
 • Manteniment d'Aeronaus i Vehicles - Estructura, Xapa i Pintura
 • Manteniment i Restauració d'Aeronaus - Fusteria, Entelat i Pintura
 • Traducció d'Anglés Tècnic 
 • Administració i Finances
 • Gestió Aeronàutica - Administració, Oficina Tècnica, Logística
 • Enginyería Aeronàutica - Oficina Tècnica, Manteniment, Programes i Projectes
 • Dret Aeronàutic
 • Periodisme i Comunicació Audiovisual
 • Publicitat i Relacions Públiques
L'Horari i Calendari de l'Activitat es Flexible i Adaptat a l'activitat de l'estudiant al Centre Educatiu i ses Obligacions Personals. 

Altres Práctiques 

La FPAC també ofereix a persones ocupades, en atur, o jubilades, en calitat de Soci Benefactor Voluntari, la possibilitat de realitzar Pràctiques Extra Curriculars Certificades, per mantindre i ampliar les habilitats professionals.

L'Horari i Calendari de l'Activitat es Flexible i Adaptat a l'Activitat Laboral i les Obligacions Personals.

Contacte

Envia un Correu Electrónic al Departament de Formació de la FPAC indicant les teves Dades Personals, DNI / NIE, Curriculum i/o Situació Acadèmica / Laboral a:

PACFORMACIO@GMAIL.COM
Prácticas Curriculares para Estudiantes de Formación Profesional y Universitaria
La Dimensión de la FPAC permite a los estudiantes adquirir Experiencia Profesional en un Entorno Real de Actividad de Pequeña / Mediana Empresa participando de manera directa y responsable en las tareas generales y específicas del Área de Actividad que se haya establecido en el Convenio de Colaboración con el Centro Educativo y el Convenio Personal de Prácticas Curriculares correspondiente.Los Ámbitos de Actividad en los que se pueden hacer prácticas son:

 • Mantenimiento de Aeronaves y Vehículos - Motores Alternativos
 • Mantenimiento de Aeronaves - Electricidad y Sistemas
 • Mantenimiento de Aeronaves y Vehículos - Estructura, Chapa y Pintura
 • Mantenimiento y Restauración de Aeronaves - Carpintería, Entelado y Pintura
 • Traducción de Inglés Técnico
 • Administración y Finanzas
 • Gestión Aeronáutica - Administración, Oficina Técnica, Logística
 • Ingeniería Aeronáutica - Oficina Técnica, Mantenimiento, Programas y Proyectos
 • Derecho Aeronáutico
 • Periodismo y Comunicación Audiovisual
 • Publicidad y Relaciones Públicas

El Horario y Calendario de la Actividad de Prácticas es Flexible y Adaptado a la   Actividad del Estudiante en el Centro Educativo y a sus Obligaciones Personales.

Otras Prácticas
La FPAC ofrece a personas ocupadas, en paro, o jubiladas, la posibilidad de realizar Prácticas Extra Curriculares Certificadas para mantener o ampliar el conocimiento y práctica profesional, en calidad de Socio Benefactor Voluntario.


El Horario y Calendario de la Actividad es Flexible y Adaptado al del Centro de Trabajo y Obligaciones Personales.

Contacto  


Envía un correo electrónico al Departamento de Formación de la FPAC indicando tus Datos Personales, DNI / NIE, Curriculum y/o Situación Académica / Laboral a:
PACFORMACIO@GMAIL.COM
 


 Estudiants de TMA realitzant un assaig no destructiu © Alejandro de Diego - FPACActivitats Curs 2016/2017

Durant el Curs 2016/2017 La Oficina Tècnica i els Tallers de la FPAC han donat suport a les següents activitats de Formació Pràctica en Entorn Real:

- Tallers de Fotografía
    - Fotografia Nocturna Aeronàutica
 

-  Pràctiques Curriculars per estudiants de Tècnic de Manteniment d'Aeronaus (TMA)
    - INSIB Institut Illa de Banyols de El Prat de Llobregat
 

- Pràctiques Curriculars Universitàries
    - Universitat Autònoma de Barcelona:  Grau en Gestió Aeronàutica

També s'han realitzat pràctiques extra-curriculars en Restauració d'Aeronaus al Taller de la FPAC al Centre de Cultura Aeronàutica de l'Aeroport de Barcelona-El Prat

 

Actividades Curso 2016/2017


Durante el Curso 2016/2017 la Oficina Técnica y los Talleres  de la FPAC ha albergado y apoyado las siguientes actividades de Formación Práctica en Entorno Real:

- Talleres de Fotografía
     - Fotografía Aeronáutica

- Prácticas Curriculares de Técnico de Mantenimiento de Aeronaves
     - INSIB Instituto Isla de Banyols de El Prat de Llobregat

- Prácticas Curriculares Universitarias
     - Universidad Autónoma de Barcelona: Grado en Gestión Aeronáutica


También se han realizado prácticas en Restauración de Aeronaves en el Taller cedido a la FPAC en el Centro de Cultura Aeronáutica del Aeropuerto de Barcelona-El Prat.


 

TRAINING AND PRACTICES

During the scholar year 2016/2017 the Workshop-School of FPAC has hosted and supported the following real environment "on the job training" activities:

- Photography Workshops
     - Aviation Photography
     - Aeronautics Night Photography

- Curricular Practices for Aircraft Maintenance Technician students of the:
     - INSIB - Island of Banyols Institute, El Prat de Llobregat
 
- Curricular Practices for University Graduate Students
     - Universitat Autònoma de Barcelona: Degree in Aviation Management
     - Technical University of Catalonia: Aeronautical Engineering

- Extra Curricular Practices
     - Aeronautical Engineering

- End of Grade Curricular Work (Aeronautical Management - UAB)
     - Redesign of the FAPC Logistics System (Scored 9,25/10 ) Estudiants en Pràctiques restaurant la  AISA I-115 "Garrapata"  EC-CRI © Alejandro de Diego - FPAC


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada