2014/12/29

FORMACIÓ TMA - A2L’Institut Illa de Banyols i la Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya posem en marxa un curs de formació orientada a la obtenció de la Llicència EASA de Tècnic de Manteniment d’Aeronaus en la categoria A2, oferint addicionalment els coneixements sobre Aeronaus Ultralleugeres que facilitin la posterior ocupació laboral dels alumnes.

El dimarts dia 13 de gener a les 18.00h, a l’Institut Illa de Banyols d’El Prat de Llobregat (C. Lo Gaiter de Llobregat, 121).tindrà lloc una presentació-xerrada informativa en la que es donaran mes detalls del curs

Tot i ser un curs que gràcies a l’iniciativa privada i la col·laboració de voluntaris de la Fundació es pot oferir a un cost reduït de 400 Euros d’Inscripció més 10 qüotes mensuals de 200 Euros, a la Fundació entenem que ningú s’ha de quedar sense formació per manca de recursos, i menys en temps de crisi i de manca d’oferta de llocs de treball. Per això el curs s’acompanya amb un Programa de Beques–Finançament i de Beques–Intercanvi d’Hores de Voluntariat.

Podeu demanar mes información i efectuar la pre-inscripció, al link:
o be enviant les vostres dades al correu electrònic:

L’inici del curs està previst per dilluns dia 26 de gener, en horari de tarda, un cop finalitzades les inscripcions i entrevistes personals.
 

El Institut Illa dels Banyols y la Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya ponemos en marcha un curso de formación orientada a la obtención de la Licencia EASA de Técnico de Mantenimiento de Aeronaves en la categoría A2, ofreciendo conocimientos adicionales sobre Aeronaves Ultraligeras que faciliten la posterior ocupación laboral de los alumnos.

El martes día 13 de enero a las 18.00h, en el Instituto “Illa dels Banyols” de El Prat de Llobregat (C. Lo Gaiter de Llobregat, 121).efectuaremos una presentación-charla informativa en la que se darán más detalles del curso

Aunque se trata de un curso que, gracias a la iniciativa privada y la ayuda de voluntarios de la Fundación se podrá ofrecer a un coste reducido de
400€ de Inscripción y 10 cuotas mensuales de 200€, en la Fundación entendemos que nadie debe quedar sin acceso a la formación por falta de recursos, y menos en tiempo de crisis y de falta de ofertas de trabajo. Por ello el curso se ofrece acompañado de un Programa de Becas–Financiación  y de Becas–Intercambio de Horas de Voluntariado.

Puede solicitar más información y efectuar la pre-inscripción en el link: http://goo.gl/forms/c9SQYwAFlq
o bien enviando sus datos al correo electrónico:
El inicio del curso está previsto para el lunes día 26 de enero, en horario de tardes, una vez finalizadas las inscripciones y entrevistas personales.2014/12/28

Restaurant la Garrapata (II)
© FPAC - Alejandro de Diego
Durant la tardor de l'any que acaba, Estudiants en Pràctiques de Tècnic de Manteniment d'Aeronaus, de Gestió Aeronàutica i d'Enginyeria Aeronàutica així com nous Socis Benefactors Voluntaris, sota la supervisió de l'Alejandro de Diego, TMA de la  Fundació, han continuat amb les feines de restauració de la Aisa I-115 (Garrapata) EC-CRI per posar-la en condicións d'exposició i rodatge autònom.

© FPAC - Alejandro de Diego
S'ha desmuntat i comprovat estructuralment amb líquids penetrants, per verificar que no hi hagués esquerdes, la pota de la Macchi MB-308 junt amb la bancada del motor i les peces metal·liques de comandament de la Garrapata.

També s'han decapat i pintat totes les parts metál·liques del fuselatge i de l'equipament interior de la Garrapata.

© FPAC - Alejandro de Diego
S'han muntat, un cop restaurades i pintades, les superficies mòbils de les ales i de la cua i s'està treballant en l'afinat manual de les capes d'imprimació de l'ala, un treball molt laboriós i previ per que la pintura final llueixi com cal.


© FPAC - Alejandro de Diego
També s'ha desmuntat, sanejat i remuntat el motor de l'aeronau, un Enmasa Tigre G-IVB de 150 CV, deixant-lo a punt de prova funcional. Una feina que interessava molt als estudiants d'enginyeria doncs ens diuen que no tenen moltes ocasions de treballar sobre motors.


© FPAC - Alejandro de Diego


 

Restaurando la Garrapata (II)

 
Durante el otoño del año que termina, Estudiantes en Prácticas de Técnico de Mantenimiento de Aeronaves, de Gestión Aeronáutica y de Ingeniería Aeronáutica así como nuevos Socios Benefactores Voluntarios, bajo la supervisión de Alejandro de Diego, TMA de la Fundación, han continuado con los trabajos de restauración de la Aisa I-115 (Garrapata) EC-CRI para ponerla en condiciones de exposición y rodaje autónomo.

© FPAC - Alejandro de Diego
Se ha desmontado y comprobado estructuralmente, con líquidos penetrantes para comprobar que ho había grietas, la pata delantera del tren de aterrizaje de la Macchi MB-308 junto con la bancada del motor y las piezas metálicas de mando de la Garrapata.

También se han decapado y pintado todas las partes metálicas del fuselaje y del equipamiento interior de la Garrapata.

© FPAC - Alejandro de Diego
Se han montado, una vez restauradas y pintadas, las superficies móviles de las alas y de la cola y se está trabajando en el afinado manual de las capas de imprimación del ala, un trabajo muy laborioso y previo para que la pintura final luzca como es debido.

© FPAC - Alejandro de Diego
También se ha desmontado, saneado y remontado el motor de la aeronave, un Enmasa Tigre G-IVB de 150 CV, dejándolo a punto de prueba funcional. Un trabajo que interesaba mucho a los estudiantes de ingeniería que manifiestan no tener muchas ocasiones de trabajar sobre motores.

© FPAC - Alejandro de Diego

 

Restoring the Garrapata (II)


During the autumn of the year ending, trainees from Aircraft Maintenance Technician, Aeronautics Management, and Aerospace Engineering schools as well as new Volunteer Benefactor Members, under the supervision of Alejandro de Diego, the Foundation Aircraft Maintenance Technician, have continued the work of restoration of the Aisa I-115 (Garrapata) EC-CRI to exhibition and autonomous taxiing condition.

© FPAC - Alejandro de Diego
The Macchi front gear leg together with the Garrapata's engine bed and commanding bars were dismounted and checked the absence of structural micro cracks with penetrating liquids. All metallic parts and equipment of its fuselage had been also etched and painted.

© FPAC - Alejandro de Diego
The restored and painted mobile surfaces of the wings and tail had been mounted and volunteers are currently working on the manual thin grain sanding of the wings primer layers. It's a mandatory and very laborious work prior to a well looking final painting of the aircraft.

© FPAC - Alejandro de Diego
The 150HP Garrapata engine, an Enmasa Tigre G-IVB has also been dismantled, cleaned, restored and reassembled. It's now ready for functional testing once mounted on its bed. It has been work of great interest to students of engineering because they say they do not have many occasions to have a hands-on work on aircraft engines.

© FPAC - Alejandro de Diego

2014/07/25

L'Aeroteca amb els alumnes de A2

 

Els alumnes que s'estan formant com Tècnic de Manteniment d'Aeronaus i preparant-se per passar l'exàmen de certificació EASA  subcategoria A2, curs organitzat conjuntament per l'EFAV i la FPAC, van anar a l'Aeroteca per rebre una conferència divulgativa, acompanyats per en Francesc Val, Soci Benefactor i Voluntari, col.laborador habitual de la Fundació en tasques de restauració i també en la formació d'aquest grup d'alumnes.


La conferència va tindre llóc a la planta baixa de l'establiment. Just després d´una petita introducció del  Sr. Ricard Miguel Vidal de la seva trajectòria professional, i tot just abans de que comencés la conferència, es va va convidar als alumnes a que puguessin seure a les cadires d´observació del simulador de B-737NG que tot just estava iniciant un cicle operatiu. Els alumnes van poder observar les tasques de preflight, pusback, rodatge, enlairament  i  ascens.

Les activitats i temes  que es van plantejar a la conferència van ser els seguents:


 • Projecció d'un film en 16 mm de la FAA sobre el manteniment aeronàutic on es mostren les sortides professionals, aplicacions i les escoles d´aeronàutica.


 • Projecció  dinàmica sobre l´arquitectura, components principals, vistes seccionades i funcionament d´un motor radial. Concretament el motor Continental R670 com el que porta la Boeing Stearman abanderada a la FPAC.


 • Explicació sobre l´equilibrat i disseny geomètric de blocs i cigonyals en base a nº de cilindres i la seva disposició.
   
 • Magnetos i encesa: Manteniment, control equilibrat de desgast dels ruptors en algúns casos, permutació de bugies i el seu perqué.


 • Control de mescla: Controls d´accionament, la manera d´emprar el control en funció de l´alçada i fase del vol , interpretació de la EGT versus mescla. Controls automàtics de mescla.


 • Fabricació i història sobre els motors d´aviació dissenyats i  fabricants a Catalunya i la seva repercussió mundial. (Hispano Suiza, Elizalde, ENMASA)


 • Aspectes humans i de comportament del TMA en el àmbit laboral. Motivació i actitut a la feina. Dificultats en les que es poden trobar.

En paraules d'en Francesc Val, alguns d´aquests plantejaments no són als temaris existents i considera han esdevingut  un plus afegit a la formació d´aquests joves i per animar-los a continuar en aquesta activitat.

Un cop més agrair l´ajut desinteressat del Sr. Ricard Miguel Vidal, Soci Benefactor de la Fundació per acollir-nos i per el temps que ens dedicà per millorar la formació dels estudiants de la FPAC.
 

 La Aeroteca con los Alumnos de A2


Los alumnos que se estan formando como Técnico de Mantenimiento de Aeronaves y preparándose para pasar el exámen de certificación EASA, subcategoría A2, curso organizado conjuntamente por la EFAV y la FPAC, visitaron La Aeroteca para recibir una conferencia divulgativa, acompañados por Francisco Val, Socio benefactor y Voluntario colaborador habitual de la Fundación en labores de restauración y también en la formación de este grupo de alumnos.

La conferencia tuvo lugar en la planta baja del establecimiento. Justo después de una pequeña introducción del Sr. Ricard Miguel Vidal sobre su trayectoria profesional y justo antes de que empezara la conferencia, se invitó a los alumnos a sentarse en las sillas de observación del simulador de B-737NG que apenas empezaba un ciclo operativo. Los alumnos pudieron observar las tareas de preflight, pusback, rodaje, despegue y ascenso.

Las actividades y temas que se plantearon fueron los siguientes


 • Proyección de un film en 16 mm de la FAA sobre el mantenimiento aeronáutico. En él se muestran sus salidas profesionales, aplicaciónes y las escuelas de aeronáutica.


 • Proyección dinámica sobre la arquitectura, componentes principales, vistas seccionadas y funcionamiento de un motor radial. Concretamente, del motor Continental R670 como el que lleva la Boeing Stearman abanderada a la FPAC


 • Explicación sobre el equilibrado y diseño geométrico de bloques y cigüeñales en base a n º de cilindros y su diposición.


 • Magnetos y encendido: Mantenimiento, control equilibrado de desgaste de los interruptores en algunos casos, permutación de bujías y su porqué


 • Control de mezcla: Controles de accionamiento, la manera de emplear el control en función de la altura y fase del vuelo, interpretación de la EGT versus mezcla. Controles automáticos de mezcla.

 • Fabricación e historia sobre los motores de aviación diseñados y fabricantes en Cataluña y su repercusión mundial. (Hispano Suiza, Elizalde, ENMASA


 • Aspectos humanos y de comportamiento del TMA en el ámbito laboral. Motivación y actitud en el trabajo. Dificultades en las que se puede encontrar.

En palabras de Francisco Val, algunos de estos temas y planteamientos no se estan tratados en los temarios existentes y considera que la visita y conferencia han sido un plus en la formación de estos jóvenes. Una experiencia que esperamos les anime a continuar en esta actividad.

Una vez más agradecemos la ayuda desinteresada del Sr. Ricard Miguel Vidal, Socio Benefactor de la Fundación por acogernos y por el tiempo que nos dedicó para mejorar la formación de los estudiantes de la FPAC.The Aeroteca with the A2 Students


Students that are being trained as Aircraft Maintenance Technician and prepare to pass the EASA certification exam, subcategory A2,following the program jointly organized by the FPAC and the EFAV visited "La Aeroteca", a well known aeronautical book and memorabila store.

The purpose of the visit  was to attend an informative conference, accompanied by Francisco Val, an FPAC Benefactor Member, Volunteer and regular contributor in restoration works and also in the training of this group of students.

The conference took place on the ground floor of the bookstore. Just after a brief introduction by Mr. Ricard Miguel Vidal on his career, and just before the conference started, students were invited to sit in the chairs of a B-737NG simulator just when beginning an operating cycle. Students could observe preflight tasks, pusback, taxi, takeoff and climb.

The activities and issues raised were:

 
 • Screening of a film in 16 mm FAA on aircraft maintenance. In it their career opportunities, Application and aeronautical schools is.


 • Dynamic Projection on the architecture, main components, and operation section views of a radial engine. Specifically, Continental R670. An engine that equips the Boeing Stearman carrying the bearer to FPAC.


 • Explanation of the balanced and geometric design of blocks and crankshafts based on the number of cylinders and its placement.

 • Magnets and Power: Maintaining balanced wear control switches in some cases, swapping plugs and why.


 • Mixture Control: Controls drive, how to use the control function of height and phase of flight, interpretation versus EGT mixture. Automatic mixture controls.


 • Manufacture and history of aviation engines designed and manufacturers in Catalonia and its global impact. (Hispano Suiza, Elizalde, ENMASA)


 • Human factors and the Aircraft Maintenance Technician behavior in the workplace.  Motivation and attitude at work. Difficulties that may arise.

In words of Francesc Val, some of these issues and approaches are not covered in most of TMA training syllabus. He believes that both, the visit and the conference, have been a plus in the formation of these young people. An experience that we hope will encourage them to continue on this activity.

Once again we thank the generous support of Mr. Ricard Miguel Vidal, Benefactor of the Foundation for hosting us and for the time he dedicated toimprove the training of the FPAC students.


2014/07/17

Alumnes de la EFAV efectuen pràctiques a la Fundació

Alumnos de la EFAV realizan sus prácticas en la Fundación

 

EFAV students have a curriculum internship at the Foundation


Alumnes de la EFAV efectuant pràctiques de pintat

 Alumnes de primer curs de la subcategoria B1.1 efectuen des del mes de juny pràctiques a les instal·lacions de la Fundació.

Alumnos de primer curso de la subcategoría B1.1 efectúan desde el mes de junio prácticas en las instalaciones de la Fundación.
 
Since mid june the First Year B1.1 sub-category students are developing their compulsory internship practice period at the Foundation premises.


 

LELL


Com en altres ocasions, un grup d'alumnes han estat acollits a les instalacions de Sabadell on principalment participen en el manteniment de línia i en restauracions d'avions de la flota. En aquest periode de pràctiques estan restaurant diferents parts dels avions AISA I-115 "Garrapata", Macchi 308 i també d'una Auster, aquesta per exposicició estàtica. 

També han assistit a les operacions dels TMA de Rosique Aircraft que han preparat la Dornier 27 per ser traslladada a la base de Reus on es completarà la revisió annual.

Preparant la revisió annual a la EC-CHQ
Como en otras ocasiones, un grupo de alumnos han sido acogidos en las instalaciones de Sabadell donde principalmente participan en el mantenimiento en línea y restauración de aviones de la flota. En este periodo de prácticas están restaurando diferentes partes de los aviones AISA I-115 "Garrapata", Macchi 308 y también de una Auster, ésta para exposición estática.

A su vez, han estado asisitiendo a las operaciones de los TMA de Rosique Aircraft que han preparado la Dornier 27 para su traslado a la base de Reus donde completaran la revisión anual.


Like in previous ocasions a bunch  of students have been hosted in Sabadell premises where they get acknowledged with and practice on aircraftt line maintenance and restoration operations. The period of practice is currently focused on the restoration of several parts of the AISA I-115 "Garrapata", the Macchi 308 and of an Auster. The late for static exhibition.

Coincidently they have been abe to attend the operations of Rosique Aircraft Mechanicians that have been preparing the Dornier 27 for a ferry flight to Reus base where the annual inspection will be finalized.

Coincidint amb el trasllat de peces i aeronaus que la FPAC tenia a Viladecans, els alumnes han fet una gran tasca de classificació i endreçada de recanvis de Saeta. Aquesta tasca, com totes les d'emmagatzematge, es un tant farragosa però dona un bagatge important de coneixement i habilitats doncs la utilització de manuals i la capacitat d'identificació d'items forma part de la formació bàsica d'un mecànic d'aviació.

Coincidiendo con el traslado de piezas y aeronaves que la FPAC tenía en Viladecans, los alumnos han realizado una gran labor de clasificación y ordenación de repuestos de Saeta. Esta tarea, como todas las de almacenaje, es algo farragosa pero crea un bagaje importante de conocimiento y habilidades ya que la utilización de manuales y la identificación de items forma parte de la formación básica de un mecánico de aviación.

Coinciding with moving aircraft amd parts that FPAC had in Viladecans, the students have done a great job of classification and proper storage of Saeta parts and spares. These tasks are somewhat cumbersome, like all of classification and storage, nevertheless create an important background of knowledge and skills since the use of manuals and the identification of items is part of the basic training of an aviation mechanic.
 

VNG


Aquest any hem iniciat la col.laboració amb l'EFAV, impartint la meitat de les pràctiques formatives en entorn real a l'antic Centre Aeri de Vilanova, delegació de la fundació.

Este año hemos iniciado la colaboración con el EFAV, impartiendo la mitad de las prácticas formativas en entorno real en el antiguo Centro Aéreo de Vilanova, delegación de la fundación.

This year cooperation with the EFAV has been initiated in the old Centre Aeri de Vilanova, a delegation of the FPAC where the students have spent half of their compulsory period of practice in real environment. 
 

El fet que molts alumnes de l'EFAV viuen a Vilanova i La Geltrú o en son residents mentre estudien el B1.1 ha facilitat aquest acord, juntament amb la coincidència de que professors de la Fundació es trobaven a Vilanova donant classes teòriques  als alumnes de la categoria A2.

Alumnes al Centre Aeri de Vilanova

El hecho de que muchos alumnos de la EFAV viven o residen en Vilanova i La Geltrú mientras estudian el B1.1 ha facilitado este acuerdo, junto con la coincidencia de que profesores de la Fundación se encontraban en Vilanova dando clases teóricas a los alumnos de la categoría A2.

The fact that many of the EFAV students live or reside in Vilanova i La Getru while studying the B1.1 has facilitated this agreement, together with the coincidence that the Foundation teachers were in Vilanova giving lectures to the category A2 students.Volem destacar també la col.laboracio del Soci Benefactor Sr. Ignacio Colomo, Professor d'Institut  i Tècnic Certificador de Manteniment de Planadors, ja que al trobar-se restaurant el Bergfalke de la Fundació al Centre Aeri, aprofità per donar un cop de ma en les pràctiques de manera que els alumnes han pogut treballar també en el veler que es troba ja en fase prèvia a l'entelat.

Ignacio Colomo comentant com restaurar la deriva del Bergfalke
Queremos destacar también la colaboracion del Socio Benefactor D. Ignacio Colomo, Profesor de Instituto y Técnico certificador de Mantenimiento de Planeadores, ya que al encontrarse restaurando el Bergfalke de la Fundación en el Centre Aeri, aprovechó para ofrecer ayuda en las prácticas de manera que los alumnos han podido trabajar también en el velero que se encuentra ya en fase previa a la de entelado.

We also highlight the collaboration of the FPAC Benefactor Member Mr. Ignacio Colomo, Secondary School Professor and Gliders Maintenance Certifying Technician. Since he is currently restoring a Foundation Bergfalke at the Centre Aeri,  offer practical help so that students had been able to also work on the aircraft which is already on a pre-scrimming stage.Com es reportava a una entrada anterior, al Centre Aeri també estem treballant en l'avaluació d'una Stinson 108 provinent dels antics magatzems d'AENA a Viladecans.

Valoració de la Stinson i identificació d'ítems

Como vimos en una entrada anterior, en el Centre Aeri también estamos trabajando en la evaluación de una Stinson 108 proveniente de los antiguos almacenes de AENA en Viladecans.
 

As we reported in a previous post, at the Centre Aeri we are also working on the evaluation of a Stinson 108 that had been brought from the old AENA warehouses in Viladecans.

Part dels alumnes estan també efectuant tasques de muntatge de frens i amortidors en el Tipsy Nipper i preparant-lo pel seu trasllat a Sabadell.

Enllestint detalls al Tipsy Nipper
Parte de los alumnos están también efectuando tareas de montaje de frenos y amortiguadores en el Tipsy Nipper y preparándolo para su traslado a Sabadell.

 
The students are also performing assembly tasks on the brake and shock absorber systems of the Tipsy Nipper and preparing for transfering it to Sabadell.

Durant el mesos de juliol i setembre els alumnes de la EFAV completaran les 80 hores requerides en el seu itinerari curricular, treballant tan a Vilanova com a Sabadell.

Durante los meses de Julio y Septiembre los alumnos de la EFAV completarán las 80 horas requeridas en  su itinerario curricular, trabajando tanto en Vilanova como en Sabadell.

During the months of July and September the EFAV students will complete the 80 hours required by their curriculum schedule, working both in Vilanova and Sabadell.


Alumnes de l'EFAV amb la Stinson Voyager
Una tasca dura entre varis alumnes. Instal.lant els amortidors en el Tipsy Nipper