2013/12/23

Curs preparatori per Alumnes INSIB Curso preparatorio para Alumnos INSIB Preparatory course for INSIB Students


En col·laboració amb l'Institut Illa de Banyols del Prat de Llobregat, INSIB, i l'Aeroclub Barcelona-Sabadell, hem impartit un seminari de tres dies per a un grup de vint alumnes de segón curs de grau mig de manteniment aeromecànic.


Presentació de la FPAC a l'aula del ACBS
En colaboración con el Instituto Isla de Banyols de El Prat, INSIB, y el Aeroclub Barcelona-Sabadell, hemos impartido un seminario de tres días para un grupo de veinte alumnos de segundo curso de grado medio de mantenimiento aeromecánico.

In collaboration with El Prat Technical Institute "Island of Banyols", INSIB, and the Aeroclub Barcelona-Sabadell, we have taught a three-day workshop seminar for a group of twenty sophomores in second year of aero maintenance studies.


Sobre Seguretat i Aviació Clàssica 

Sobre Seguridad y Aeronaves Clásicas

On the Aeronautical Heritage Safety

 

En el seminari la Fundació PAC ha impartit unes xerrades per a donar a coneixer la fundació, les seves activitats i la seva flota d'avions i conceptes relacionats amb la seguretat aèria.


Jordi Pons comentant dades dels avions en restauració
En el seminario la Fundación PAC ha impartido unas charlas para dar a conocer la fundación, sus actividades y su flota de aviones y conceptos relacionados con la seguridad aérea.

Through the seminar, the PAC Foundation has  given lectures focused on its activities, the fleet of classic aircraft and the concepts and elements of airworthiness and air safety.
 

Sobre el Manteniment i Restauració d'Aeronaus Clàssiques

Sobre el Mantenimiento y Restauración de Aeronaves Clásicas

On Classic Aircraft Restoration and Maintenance


Com a activitats relacionades amb la formació que els alumnes segueixen a l'INSIB, la fundació ha donat unes pinzellades sobre el manteniment en línia dels avions volables i sobre la restauració d'aeronaus.

Como actividades relacionadas con la formación que los alumnos reciben en el INSIB, la fundación ha dado unas pinceladas sobre el mantenimiento en línea de los aviones volables y sobre la restauración de aeronaves.

Regarding the tuition that the sophomores receive at the INSIB, the foundation have briefed themon the line maintenance of airworthy aircraft as well as on aircraft restoration techniques.


Preparant els avions pel diumenge

Sobre les Exhibicions d'Aeronaus Clàssiques

Sobre las Exhibiciones de Aeronaves Clásicas

On the Flying Heritage Air Displays


El darrer dia del seminari es dedicà als preparatius del PAC.OBERT del diumenge dia 15 de desembre, organitzat en format especial en motiu de celebració de la Patrona de l'aviació, la Verge de Loreto, i que coincidex sempre amb el darrer PAC Obert de l'any.

El último día del seminario se dedicó a los preparativos del PAC.OBERT del domingo día 15 de diciembre, organizado en formato especial con motivo de celebración de la Patrona de la aviación , la Virgen de Loreto , y que coincidex siempre con el último PAC Abierto del año.

The last day of the seminar was devoted to preparations for theSunday 15 December PAC.OBERT air show. It was the special edition organized on celebration of the patron saint of aviation, the Virgin of Loreto. It always marks the end of the autumn season of PAC.OBERT.
 
  

El Diumenge de PAC.OBERT

El Domingo de PAC.OBERT

The Sunday of PAC.OBERT

 
Practicament la totalitat dels alumnes participants en el seminari, varen fer acte de presència el diumenge per tal de col·laborar en la organització i control de la seguretat dels visitants i avions exposats. 
Tanmateix varem poder gaudir d'una matinal aeronàutica amb moments estelars com la passada del Super Saeta, l'exhibició de l'Air Tractor, o del carrusel dels avions de la FPAC, avions amb els quals alguns dels alumnes havien ajudat en el handling i posta en marxa prèvies.

El grup d'alumnes. A la dreta l'Alejandro de Diego, Mecànic en cap del Taller-Escola de la FPAC
El grupo de alumnos. A la derecha Alejandro de Diego, Mecánico jefe del Taller-Escuela de la FPAC
The group of Sophomores. On the right end Mr. Alejandro de Diego, head Mechanician of the FPAC Workshop-School.


Prácticamente la totalidad de los alumnos participantes en el seminario, hicieron acto de presencia el domingo para colaborar en la organización y control de la seguridad de los visitantes y aviones expuestos. 
La excelente meteorología nos permitió disfrutar de una matinal aeronáutica con momentos estelares como la pasada del Super Saeta, la exhibición del Air Tractor o el carrusel de los aviones de la FPAC, aviones en los que algunos alumnos habían ayudado a realizar el handling y puesta en marcha previas
 


15 Desembre 2013


Virtually all students participating in the seminar, were present on Sunday to assist in the organization, control and the safety of visitors and the exposed aircraft.
The excellent weather allowed us to enjoy an aviation morning with highlights like the Super Saeta flyovers, the Air Tractor fire fighting water drops and the carousel of the FPAC aircraft. The airplanes that previous to the flight some students had helped to make the handling and start up.

15 - 12 - 2013 PAC.OBERT


El Diumenge de PAC.OBERT - El Domingo the PAC.OBERT - The PAC.OBERT Sunday
2013/12/09

LELL Work in progress 1.12.2013


Al taller-escola de la FPAC també recuperem accessoris i utilatge. En aquest cas ha estat el torn d'una escala donada per el Soci Benefactor i Voluntari, el senyor Lluis Gómez Anglada, que ens permet accedir còmodament a avions alts com ara el Dornier 27 o pendre imatges amb perspectiva poc usual.

Ja l'hem estrenat per tal de reparar uns desperfectes que van patir les portes del hangar 6,5 per culpa de les darreres ventades. 

Anteriorment un grup de voluntaris havien construit l'escala que en els dies de PAC.OBERT ens permet que els visitants puguin veure l'interior de la cabina del Texan.

Alejandro i Miguel restaurant l'escala
En el taller-escuela de la FPAC también recuperamos accesorios y utillaje. Este es el caso de una escalera donada por el Socio Benefactor y Voluntario, Don Lluis Gómez Anglada, que permite poder acceder cómodamente a aviones altos como el Dornier 27 o tomar imágenes desde una perspectiva poco usual.

Ya la hemos estrenado para reparar unos desperfectos que sufrieron las puertas del hangar 6,5 por culpa de las últimas tormentas.

Anteriormente un grupo de voluntarios había construido la escalera que en días de PAC.OBERT permite que los visistantes puedan ver el interior de la cabina del Texan.

Escala "T6" i Escala "Do27"
 At the FPAC  workshop-school we also recover accessories and tooling. This is the case of a ladder donated by the Benefactor Member and Volunteer, Mr. Lluis Gómez Anglada, which allows to easily access tall aircraft like the Dornier 27 or to take pictures with an unusual perspective.

We have already used it to repair the damages suffered by the 6.5 hangar doors of the because of the recent storms.

On earlier dates a group of volunteers had built the staircase that, on PAC.OBERT exhibition days, allows visitors to get a close look at the inside of the Texan cockpit.
Alumnes voluntaris de l'EFAV han seguit amb les tasques d'eliminació i protecció de la corrosió a diferents parts estructurals de l'estructura del fuselatge l'Auster Autocrat recentment rebuda en donació.Alumnos voluntarios de la EFAV han seguido con las tareas de eliminación y protección de la corrosión en diferentes partes estructurales del fuselaje de una Auster Autocrat recientemente donada a la Fundación.

Volunteer students of the EFAV have continued working on removing the superficial corrosion and further protecting with primer the different structural parts of the Auster Autocrat fuselage recently donated to the Foundation.Periòdicament es posen en marxa els motors dels avions de la flota, tan si estan en vol o "on ground". Aquesta quinzena li ha tocat el torn al "Antonino" AN-2.

Periódicamente se ponen en marcha los motores de los aviones de la flota, tanto los de los aviones que estan en vuelo como que estan en situación "on ground". Esta quincena le ha tocado el turno al AN-2 "Antonino".

The engines of all aircraft, regardless of its airworthiness situation, are periodically started up and kept running for a while. This fortnight has been the time of the AN-2 "Antonino".


 

 

Un dia de pluja ens ha deixat aquesta curiosa imatge amb que tanquem aquesta entrada. Seguirem compartim amb tots vosaltres les activitats del Taller-Escola.

 

Un dia de lluvia nos ha dejado esta curiosa imágen con que cerramos esta entrada. Continuaremos compartiendo con todos los lectores de este blog la actividad del Taller-Escuela de la FPAC
A rainy day has left us with this curious image that closes this entry. We'll continue keeping you updated with the activities of the Workshop-School.


2013/12/02

Curs de Formació TMA

Curs de Formació TMA
Curso de Formación TMA
TMA Training Course


L'Escola de Formació Aeronàutica de Vilanova i la Geltrú i la Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya, ofereixen un curs bàsic de formació de Tècnics en Manteniment d'Aeronaus amb accés directe a la formació de nivell superior a la EFAV.

La Escuela de Formación Aeronáutica de Vilanova i la Geltrú y la Fundación Parque Aeronáutico de Cataluña, presentan un curso básico de formación de Técnicos en Mantenimiento de Aeronaves con acceso directo a la formación de nivel superior en la EFAV.The Vilanova Trainig School of Aeronautics (EFAV) and the Parc Aeronautic de Catalunya Foundation (FPAC) presents a 620 hours Aircraft Basic Maintenance (A2 level) training course with direct access to the higher B.1.1 level at the EFAV 

2013/11/04

DONACIONS i REPARACIONS

 

Auster J/1 Autocrat

Tercera Donació de Restes


Gràcies a un conveni de donació signat el 12 de Desembre de 2011 entre la Fundació i un particular, hem rebut la tercera entrega de restes de dues Auster així com tres motors alternatius que incrementaran el fons de la fundació.

En procés d'inventari, la primera impressió és molt satisfactòria doncs amb el material rebut es podria endegar un projecte de restauració fins i tot amb l'ambició de convertir els materials en un nou avió volable.  Ara farà falta obtenir finançament per tirar endavant aquest projecte. 


 

Tercera Donación de Restos


Gracias a un convenio de donación firmado el 12 de Diciembre de 2011 entre la FPAC y un particular, hemos recibido la tercera entrega de restos de dos Auster así como tres motores alternativos que incrementarán el fondo de la fundación. 

En proceso de inventario, la primera impresión es muy satisfactoria ya que con el material recibido se podría poner en marcha un proyecto de restauración con viabilidad de cara a convertir los restos en un nuevo avión volable. Tan sólo falta obtener financiación para sacar adelante este proyecto.

Third Donation of Remains 


Thanks to a grant agreement signed on December 12, 2011 between the Foundation and a private benefactor, we recently received the third installment of two Auster remains as well as the last of three piston engines that will increase the historical assets of the FPAC.After inventorying the last delivery, first impression is satisfactory and quite encouraging. The material received could allow undertaking a restoration project, even with the  ambition of building an airworthy airplane.  Now the matter is to raise funds for a project.

Lycoming O-290


Recepció d'un motor Lycoming

Juntament amb les restes de les Auster J/1, hem rebut un motor Lycoming O-290 que segons la informació de que disposem està sortit d'un revisió de fons. Properament avaluarem el seu estat i es procedirà a hivernar-lo per poder-lo posar en servei en un futur.


Recepción de un motor Lycoming 

Junto con los restos de Auster J/1, hemos recibido un motor Lycoming O-290 que según la información de que disponemos, fué revisado en profundidad antes de su cesión. 

Próximamente evaluaremos su estado y se hibernará para su futura puesta en servicio.

Receiving a Lycoming engine

Along with the remains of Auster J/1, we received a Lycoming O-290 engine that according to the information we have is out of an overhaul. Coming is to evaluate its condition and proceed to hibernate it for a future operational service.Macchi MB-308 EC-AGM

Reparació en el fuselatge de la Macchi

S'està efectuant una reparació en el fuselatge de la Macchi. Tot i no ser greu, comporta una delicada operació estètica, que obliga a la substitució d'un panell de contraplacat i també d'un repintat exterior del fuselatge.

Reparación en el fuselaje de la Macchi

Se está efectuando una reparación en el fuselaje de la Macchi. Aunque no es grave, comporta una delicada operación estética, que obliga a la sustitución de un panel de contrachapado y también de un repintado exterior del fuselaje.


Macchi's Body repair

Repair is ongoing in the fuselage of Macchi. Though not serious, aesthetic involves a delicate operation, which requires replacement of a plywood panel and repaint fuselage exterior.


2013/09/29

Reprenem l'Activitat. Setembre 2013

Després del període estiuenc torna l'activitat al Taller-Escola. Un setembre que s'espera carregat d'esdeveniments i de revisions per calendari dels avions de la flota requereix d'una planificació acurada per tal de tindre el màxim número possible d'avions en estat de vol.

 

Después del periodo estival vuelve la actividad al Taller-Escuela.
 Un septiembre que se espera cargado de acontecimientos y de revisiones anuales de la flota requiere una planificación cuidadosa para tener el máximo número posible de aviones en estado de vuelo.

 

The workshop-School has resumed its activity after the summer season. Since September is expected to be full of events and many aircraft have to go through the annual visit, a careful planning is required. This is to have the maximum number of units on flying condition.


Alejandro performing a tire change
Les primeres tasques efectuades han estat retocs pendents trobats en les WCL (weekly checklist), algún canvi de roda i/o revisions habituals després de vacances.


Las primeras tareas realizadas han sido retoques pendientes encontrados en las WCL (weekly checklist), algún cambio de rueda y / o revisiones habituales después de vacaciones.
Jordi is repairing Fabric damages


The first performed tasks have been to clear the outstanding log of tweaks found in the WCL (weekly checklist), a change of wheel and / or routine examination after summer vacation.


 

 

Nou grup de pràctiques en entorn real d'alumnes de l'EFAV.

Des de primers de setembre i fins a final de mes, un nou grup d'alumnes provinent del curs de B1.1 de l'EFAV, efectuen les 80 hores requerides per al SOC i EASA. Com varen efectuar l'anterior grup al juliol, coneixeran les tasques habituals de laa FPAC, el manteniment en línia i la restauració.

Nuevo grupo de prácticas en entorno real de alumnos de la EFAV.

Desde primeros de septiembre y hasta final de mes, un nuevo grupo de alumnos proveniente del curso de B1.1 del EFAV, efectúan las 80 horas requeridas para el SOC y EASA. Como efectuaron el anterior grupo en julio, conocerán las tareas habituales de la FPAC, el mantenimiento en línea y la restauración.


A new group of EFAV students to practice in a real environment

From early September until the end of the month, a new group of students from the course of EFAV B1.1, have made ​​the 80 hours required for SOC and EASA. As the former group conducted in July, they will know and practice the FPAC routine of line maintenance as well as tasks of aircraft restoration.


Revisió anual de la EC-FTZ

S'ha iniciat la revisió annual de la Bücker EC-FTZ. Els "findings" que vagin apareixen ens diran si l'avió tornarà a estar en vol immediatament o haurem de fer algunes tasques de manteniment i restauració mes profundes.

Annual inspection of EC-FTZ

 

Revisión anual de la EC-FTZ

Se ha iniciado la revisión anual de la Bücker EC-FTZ. 
Los "findings" que vayan apareciendo nos dirán si el avión volverá a estar en vuelo inmediatamente o tendremos que hacer algunas tareas de mantenimiento y restauración más profundas.  

Annual Visit of the EC-FTZ

The annual review of the Bücker 131 EC-FTZ  has begun. The "findings" that may appear will tell us if the plane will be flying back immediately or we will have to do some deep maintenance or restoration.
Altres revisions

Es troben en vol i han superat les respectives revisions el SuperSaeta EC-GZN i l'Akrobat EC-BDS.

Otras revisiones 

Se encuentran en vuelo y han superado las respectivas revisiones el SuperSaeta EC-GZN y la Akrobat EC-BDS.

Other reviews

The Super Saeta EC-GZN and the Akrobat EC-BDS have passed the annual visit and are back to fly.Restoring techniques: Fabric covering

Tasques properes

Informarem en properes entrades sobre altres activitats d'aquest setembre: Renovació dels certificats d'aeronavegabilitat de la Mentor EC-JKM, la Bücker EC-FUU i la Vespa EC-BPT així com de les revisions anuals de la Bücker EC-FUU i la Mentor EC-JKM.

Próximas tareas. 

Informaremos en próximas entradas sobre otras tareas de este mes de septiembre: Renovación de los certificados de aeronavegabilidad de la Mentor EC-JKM, la Bücker EC-FUU y la Vespa EC-BPT así como revisiones anuales de la Bücker EC-FUU y la Mentor EC-JKM.

Further Tasks

In future posts we'll inform on other planned tasks for September: Renewal of the airworthiness certificates of Mentor EC-JKM, Bücker EC-FUU and Vespa EC-BPT. Annual visits of Mentor EC-JKM and Bücker EC-FUU.


Weekly Checklist and resolving some findings

2013/08/02

Fi de Curs

La EC-AXA "Trener Master" està esperant Reparació

25 anys després de promoure que fos realitat la primera promoció de la EFAV i amb un any d'experiència amb Alumnes-aprenents del lNSIB, reforçem la col.laboració en el foment de l'ocupació vocacional aeronàutica.


El SP-ALG Antonov 2R espera una Restauración General

25 años después de promover que se materializase la primera promoción de la EFAV y con un año de experiencia con Aprendices-Alumnos del INSIB, reforzamos la colaboración en el fomento de la ocupación vocacional aeronáutica.

The FPAC Volunteers already restored the AN-2R floor

25 Years after having succeeded in lobbying  for the first EFAV studies happening, and with one year experience working with the INSIB pupil - apprentices, the FPAC is fostered to strengthen collaboration in aviation vocational training.
Set anys després de la fundació del Centre Aeri per el actual President d'Honor de la FPAC, en Manuel Pons Fontanillas, i de una intensa activitat en pro de la inserció dels joves en el mon laboral, focalitzada principalment en les oportunitats i exigències de qualitat que oferia, i continua oferint, el mon de l'aeronàutica, en el mes de Juny de 1988 sortia del que avui es la Escola de Formació Aeronàutica de Vilanova i La Geltrú la primera promoció de Tècnics de Manteniment d'Aeronaus formada a Catalunya després de la Segona República.Siete años después de la fundación del Centre Aeri por el actual Presidente de Honor de la FPAC, Don Manuel Pons Fontanillas, y de una intensa actividad en pro de la inserción de los jóvenes en el mundo laboral, focalizada principalmente en las oportunidades y exigencias de calidad que ofrecía, y sigue ofreciendo, el mundo de la aeronáutica, en el mes de Junio ​​de 1988 salía de lo que hoy es la Escuela de Formación Aeronáutica de Vilanova y La Geltrú la primera promoción de Técnicos de Mantenimiento de Aeronaves formada en Cataluña después de la Segunda República.Seven years after the founding of the Centre Aeri by current Honorary President of FPAC, Manuel Pons Fontanillas, and an intense lobbying activity towards the integration of young people in the workplace, focusing primarily on the opportunities and quality requirements that offered and continues to offer the world of aviation, in the month of June 1988 came out the first promotion of Aircraft Maintenance Technicians formed in Catalonia after the Second Republic.The seed of what today is the EFAV, the Vilanova i La Geltrú Training School of Aeronautics.


Portada de la memòria 1981 - 1991
Amb de tres anys de formació teòrico-pràctica finançada primordialment per l'Ajuntament de Vilanova i La Geltrú al Centre de Formació Ocupacional “La Paperera” , entitat col.laboradora del INEM en ensenyaments ocupacionals, avui responsabilitat del Servei d'Ocupació de Catalunya, uns trenta joves iniciaven la seva aventura professional aeronàutica.Con tres años de formación teórico-práctica financiada primordialmente por el Ayuntamiento de Vilanova i La Geltrú en el Centro de Formación Ocupacional "La Paperera", entidad colaboradora del INEM en enseñanzas ocupacionales, hoy responsabilidad del Servicio de Ocupación de Cataluña, unos treinta jóvenes iniciaban su aventura profesional aeronáutica.With three years of theoretical and practical training funded primarily by the City of Vilanova i La Geltru at the Occupational Training Center "la Paperera", about thirty youngsters began their own occupational adventure in aeronautics. “La Paperera” was an occupational training institution collaborating with the INEM, suceeded by today's Employment Service of Catalonia.Centre Aeri - Memòria 1981 - 1991L'activitat formativa i vocacional del Centre Aeri, centrada des de la seva fundació al 1981 en l'aprenentatge d'habilitats i tècniques professionals bàsiques, aplicades a la restauració d'aeronaus històriques cedides per el Ejército del Aire, havia madurat i engrandit prou com per institucionalitzar-se en forma d'Escola de Formació Professional gestionada per l'Ajuntamet de la Ciutat.La actividad formativa y vocacional del Centre Aeri, centrada desde su fundación en 1981 en el aprendizaje de habilidades y técnicas profesionales básicas, aplicadas a la restauración de aeronaves históricas cedidas por el Ejército del Aire, había madurado y agrandado lo suficiente como para institucionalizarse en forma de Escuela de Formación Profesional gestionada por el Ayuntameiento de la Ciudad.The training and vocational activity of the Centre Aeri, since 1981 focusing on the learning of basic skills and professional techniques applied to the restoration of historic aircraft decommissioned by Spain's Air Force had expanded and matured enough to institutionalize in the form of the vocational school run by the City Council.Centre Aeri - Memòria 1981 - 1991No obstant, a l'Octubre del mateix any el Centre Aeri iniciava un curs de Maquetisme Aeronàutic orientat al seguir cultivant en els joves desocupats les habilitats en tècniques constructives fonamentals aplicades a l'aeronàutica, en aquest cas per fomentar la ocupabilitat en la fabricació de rèpliques històriques.No obstante, en Octubre del mismo año el Centre Aeri iniciaba un curso de Maquetismo Aeronáutico orientado a seguir cultivando entre los jóvenes desempleados las habilidades en técnicas constructivas fundamentales aplicadas a la aeronáutica, en este caso para fomentar la empleabilidad en la fabricación de réplicas históricas.However, in October the same year the Centre Aeri embarked on offering a training on Aircraft Modelling. It was focused on unemployed youth, to cultivate skills in basic construction techniques applied to aeronautics, as a way to promote employability in the making of historical aircrafy replicas.Centre Aeri - Memòria 1981 - 1991De les iniciatives del Centre Aeri i de les d'altres grups d'Aerotrastornats com l'Associació d'Amics de l'Aeronàutica, se n'esdevingué la FPAC. Una fundació que des d'el primer dia continuà amb el foment de la ocupabilitat dels joves amb cursos ocupacionals de mecànica i tècniques constructives aeronàutiques, en col.laboració intermitent amb la EFAV i el Centre de Formació Professional Vapor Llonch, de Sabadell.A partir de las iniciativas del Centre Aeri y de las de otros grupos de Aerotrastornats como la Asociación de Amigos de la Aeronáutica, se construyó lo que hoy es la FPAC. Una fundación que desde su creación continuó empeñada en el fomento de la empleabilidad de los jóvenes con cursos ocupacionales de mecánica y técnicas constructivas aeronáuticas, en colaboración intermitente con la EFAV y el Centro de Formación Profesional Vapor Llonch, de Sabadell.From the initiatives of the Centre Aeri and other aeronautic passionate groups as the Friends of Aeronautics Association became the FPAC. The foundation that continued to promote the employability of young people with vocational courses in aeronautical mechanics and construction techniques. The courses were made possible with an intermittent collaboration with the EFAV and the Vocational Training Centre “The Llonch Steam” of the City of Sabadell.Primera diapositiva de la presentació del Soci Benefactor Voluntari, Francesc Val als estudiants de l'INSIB
Conscients de que la FPAC no podia abandonar l'activitat formativa en el moment de depressió econòmica que travessem, els membres de la comissió executiva decidirem que lo millor per la gent de la nostra nació era “fer pinya” amb les dos Escoles de Formació Professional Aeronàutica de Catalunya, l'esmentada EFAV i el INSIB. El Institut Superior Illa dels Banyols, de El Prat de Llobregat.Conscientes de que la FPAC no podía abandonar la actividad formativa en el momento de depresión económica que atravesamos, los miembros de la comisión ejecutiva decidimos que lo mejor para el país era "hacer piña" con las dos Escuelas de Formación Profesional Aeronáutica de Cataluña, la EFAV y el INSIB, el Institut Superior Illa dels Banyols, de El Prat de Llobregat.Conscious of that the FPAC could not leave the training activities despite the current economic downturn we are suffering, the executive commission decided that best for the country was to rally with the two aeronautical vocational schools of Catalonia, the mentioned EFAV and the INSIB. The Institute Banyols Island of El Prat de Llobregat.Jornadas Técnicas INSIB 2013 - Alumnos escuchando la presentación de F. Val
A pincipis de curs, es signà un coveni de col.laboració amb el INSIB per que els seus estudiants de nivell A2 puguessin realitzar les 400 hores de treball d'aprenentatge en entorn real en el Taller-Escola i amb les aeronaus de la FPAC. Ha estat una experiència impressionant com s'ha pugut anar veient al nostre blog.A pincipio de curso, se firmó un Covenio de colaboración con el INSIB para que sus estudiantes de nivel A2 pudieran realizar las 400 horas de trabajo de aprendizaje en entorno real en el Taller-Escuela y con las aeronaves de la FPAC. Ha sido una experiencia impresionante como se ha podido seguir visitando las entradas de este blog.A partnership agreement with the INSIB was signed by the beginning of the school year. It provided that their A2 level students could perform 400 work-hours in real apprenticeship learning environment at the Workshop-school and aircraft of the FPAC. It has been an awesome experience, as you have been able to follow through this blog entries.Mrs. Ariadna Llorens and the FPAC president on the grounds of the future FPAC Garden MuseumEl passat 25 d'Abril varem rebre la visita de la regidora d'Educació i Ocupació de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Ariadna Llorens, acompanyada de la gerent del Institut Municipal d'Educació i Treball, Mercè Duran i el cap de servei responsable de la EFAV, Alvaro Molinuevo, a fi de .”conèixer les instal·lacions del Parc Aeronàutic de Catalunya i les possibilitats de col·laboració entre l'Escola de Formació Aeronàutica de Vilanova (EFAV) i la FPAC"El pasado 25 de Abril recibimos la visita de la concejala de Educación y Empleo del Ayuntamiento de Vilanova y la Geltrú, Doña Ariadna Llorens, acompañada de la gerente del Instituto Municipal de Educación y Trabajo, Doña Mercedes Durán y del jefe de servicio responsable de la EFAV, Don Alvaro Molinuevo, a fin de. "conocer las instalaciones del Parque Aeronáutico de Cataluña y las posibilidades de colaboración entre la Escuela de Formación Aeronáutica de Vilanova (EFAV) y la FPAC"On April 25 we received the visit of Vilanova i La Geltrú Councillor for Education and Employment Mrs. Ariadna Llorens, accompanied by the manager of the Municipal Institute of Education and Labor , Mrs. Meçè Duran and the EFAV master Mr. Alvaro Molinuevo in order to knowing the installations of the Catalonia Parc Aeronautic Foundation and the possibilities of collaboration between EFAV and FPAC.Setmana 31 - Alumnes de la EFAV comprovant la instal.lació elèctrica de la Flamingo EC-CGL
 
De les converses s'en derivà la signatura d'un acord, el 8 de Juliol, “per tal d'establir noves línies de col·laboració mútua que serveixin per aprofitar els recursos propis de cadascun dels organismes amb l'objectiu de compartir recursos pedagògics complementaris” i per que “els alumnes de l'EFAV realitzin pràctiques a les instal·lacions de la FPAC i, a la fundació desenvolupar accions formatives de l'escola de Vilanova i La Geltrú”De las conversaciones se derivó la firma de un acuerdo, el 8 de Julio, "con el fin de establecer nuevas líneas de colaboración mutua que sirvan para aprovechar los recursos propios de cada uno de los organismos con el objetivo de compartir recursos pedagógicos complementarios " y para que " los alumnos de la EFAV realicen prácticas en las instalaciones de la FPAC y, la fundación pueda desarrollar acciones formativas de la escuela de Vilanova i La Geltrú"The outcome was the signature, on July 8 of an agreement "to establish new areas of mutual cooperation that will serve to leverage the resources of each of the organizations in order to share complementary resources for teaching" as well as that " EFAV students do practical work in the FPAC facilities, and the foundation to enetually provide the EFAV with certain training activities"


Setmana 31 - Alumnes de la EFAV desprès de fer la revisió setmanal de les tres Bücker 131


El 2 d'Agost acaben les 80 hores curriculars de treball en entorn real el primer grup de 11 alumnes de primer curs de TMA nivell B1.1 . A primers de setembre un segon grup de 15 alumnes les hauràn de completaran abans de l'inici del nou curs.El 2 de Agosto terminan las 80 horas preceptivas de trabajo en entorno real el primer grupo de 11 alumnos de primer curso de TMA nivel B1.1 y a primeros de septiembre un segundo grupo de 15 alumnos las tendrá que completar antes del inicio del nuevo curso.On August 2, the 11 EFAV pupils fom Aeronautical Mechanics B1.1 level, completed the compulsory 80 hours of real environment work and by the beginning of September a second group of 15 will do the same, at the FPAC workshop-school.


Setmana 31 - Alumnes de la EFAV revisant la instal.lació elèctrica de la Flamingo EC-CGL


Esperem que el contacte amb els fonaments de l'aviació que preservem en vol i restaurem al Taller-Escola hagi afegithabilitats, dedicació i vocació d'aerotrastornat” a la formació que estan rebent els quasi cinquanta joves que han Col. Laborat amb nosaltres El curs 2012-2013.Esperamos que el contacto con los fundamentos de la aviación que preservemos en vuelo y restauramos en el Taller-Escuela haya añadido "habilidades, dedicación y vocación de aerotrastornado" a la formación que están recibiendo los casi cincuenta jóvenes que han colaborado con nosotros en el curso 2012 -2013We do hope that the opportunity of having got in touch with the fundamentals of aviation that are preserved and restored at the Workshop-School, may add "passion for aeronautics, skills and sense of dedication" to the vocational training of the about fifty young people that worked with us during the 2012 – 2013 school year.

El grup d'Alumnes de la EFAV que ha treballat la setmana 31 restaurant la I-115 "Garrapata" EC-CRII el curs vinent, amb l'ajuda de les Institucions, els Socis Benefactors, els Voluntaris i les Empreses Col.laboradores, no hi ha dubte de que... Continuarem!Y el próximo curso, con la ayuda de las instituciones, los Socios Benefactores, los Voluntarios y las Empresas Colaboradoras, no cabe duda de que... Continuaremos!And by the next school year, with the support of the Institutions, Benefactor Members, Volunteers and the Sponsor Enterprises, there's no doubt that... It will be continued!

26/7/2013 

 

La FPAC forma part del nou Consell Assessor de la EFAV 

La FPAC, miembro del nuevo Consejo Asesor de la EFAV

The FPAC joins the EFAV new Advisory Board


 
Amb l'objectiu d'assessorar a la EFAV per adaptar la formació i desenvolupament de competències professionals a les necessitats de les empreses i per tant augmentar la ocupabilitat dels alumnes que finalitzin els estudis de Tècnic de Manteniment d'Aeronaus, el passat divendres 26 de Juliol es constituí el Consell Asessor de la EFAV.

A fin de asesorar a la EFAV para adaptar la formación y el desarrollo de competencias profesionales a las necesidades de las empresas y por tanto aumentar la empleabilidad de los alumnos que finalicen los estudos de Técnico de Mantenimiento de Aeronaves, el pasado viernes 26 de julio se constituyó el Consejo Asesor de la EFAV.

 With the aim of assessing the EFAV to adapt the training and development of professional skills to the needs of the aeronautical businesses and thus increase the employability of students who completed the Aircraft Maintenance Technician syllabus, on Friday 26 July was constituted the EFAV Advisory Council.
El consell està format per representants d'empreses i institucions aeronàutiques així com d'altres relacionades amb el suport al desenvolupment econòmic, la formació i l'ocupació.
Entre d'altres i sota la presidència de l'Alcaldesa de VNG es reuniren representants de Baie, AESA, Ibèria, Airbus, TNT, Vueling, Air Europa, Heliswiss Ibérica, SHSC, Albatros-Servitec, Executive Airlines, Aero Link, Mazel Ingenieros, el president de la FPAC, la Diputacióde Barcelona, l'Ajuntament de VNG i la Direcció de la EFAV. 

El consejo está formado por representantes de empresas e instituciones aeronáuticas así como otras instituciones relacionadas con el apoyo al desarrollo económico, la formación y el empleo.
Entre otros y bajo la presidencia de la Alcaldesa de VNG se reunieron representantes de Baie, AESA, Iberia, Airbus, TNT, Vueling, Air Europa, Heliswiss Ibérica, SHSC, Albatros-Servitec, Executive Airlines, Aero Link, Mazel Ingenieros, el presidente de la FPAC, la Diputación de Barcelona, el Ayuntamiento de VNG y la Dirección de la EFAV.

 
The council is composed of representatives of aeronautical companies and institutions as well as other aviation-related economic development, training and employment private and public agencies.
Representatives of Baie, AESA, Iberia Airbus, TNT, Vueling, Air Europa, Heliswiss North America, SHSC, Albatros-Servitec, Executive Airlines, Aero Link, Mazel Ingenieros and the FPAC, among others, gathered with the Diputació de Barcelona, VNG City Council and the EFAV Management under the presidency of the VNG Majoress.