2015/07/30

Overhaul de la Do27 - II


EC-CHQ Do27 6/7/2015 LERS  © FPAC - Alejandro de Diego

Overhaul y propers Vols d'Exhibició de la Dornier 27

Les imatges d'aquest post, facilitades per l'Alejandro de Diego, TMA de la FPAC,  mostren el muntatge de l'hèlix després de l'overhaul i les parts del fuselatge restaurades.

Amb el muntatge de l'hèlix, la Dornier estarà llesta per la inspecció i fer el vol de renovació del certificat d'aeronavegabilitat. 


Els propers vols d'exhibició estan programats per el diumenge 6 de setembre,  dia de portes obertes de l'Aeroport de Sabadell en ocasió de la Festa Major de la Ciutat, i els dissabte 19 i diumenge 20 de setembre sobre les platges de Mataró al carussel de la "Festa al Cel".

Clicar aquí per veure a una altra finestra com estava la Do27 abans de la restauració.

EC-CHQ Do27 29/7/2015 LERS  © FPAC - Alejandro de Diego

Overhaul y próximos vuelos de exhibición de la Dornier 27

Las imágenes de esta entrada, facilitadas por Alejandro de Diego, TMA de la FPAC, muestran el montaje de la hélice después de su revisión general y detalles de las partes del fuselaje restauradas. 

Con el montaje de la hélice, la Dornier estará lista para la inspección y vuelo de renovación del certificado de aeronavegabilidad. 

Los próximos vuelos de exhibición serán el Domingo 6 de Septiembre, día de puertas abiertas del Aeropuerto de Sabadell con ocasión de la Fiesta Mayor de la Ciudad y los Sábado 19 y Domingo 20 de Septiembre sobre las playas de Mataró, en el carrusel de la "Festa al Cel".

Clicar aquí para ver en otra ventana como estaba la Do27 antes de la restauración.


EC-CHQ Do27 29/7/2015 LERS  © FPAC - Alejandro de Diego

Dornier 27 overhaul and next exhibition flights

The images of this post, provided by Mr. Alejandro de Diego, the FPAC AMT, show the overhauled propeller and the restored parts of the fuselage.

Once the propeller is mounted, the aircraft will be ready for inspection and the airworthiness certificate renewal flight.

Next exhibition flights are programmed for September, on the morning of Sunday 6th at Sabadell Airport Open Doors Day, and for Saturday 19 and Sunday 20 on the beach skyline of Mataró, as part of the "Festa al Cel" caroussel.

Click here to view the Do27 before its restoration and overhaul.


EC-CHQ Do27 6/7/2015 LERS  © FPAC - Alejandro de Diego
 
EC-CHQ Do27 6/7/2015 LERS  © FPAC - Alejandro de Diego


EC-CHQ Do27 6/7/2015 LERS  © FPAC - Alejandro de Diego2015/06/21

Un HA-220 Super Saeta a La SéniaEl HA-220 al pati de l'INSIB ©  FPAC - INSIB
El 9 de Juny es va signar el Conveni de Cessió del Super Saeta HA-220 que estava situat al pati de l'Institut Illa de Banyols (INSIB) de El Prat de Llobregat a l'Ajuntament de La Sénia, per ser restaurat i exposat al futur Hangar-Museu de l'Històric Camp d'Aviació.

La signatura a La Sénia ©  FPAC - Francesc Val


L'aeronau, que va ser desmuntada i traslladada el passat 22 d'abril per voluntaris del Consell de l'Aeròdrom de La Sénia, de la FPAC i de ADAR (Associació d'Aviadors de la República) amb la col·laboració de professors de l'INSIB havia estat utilitzada com plataforma de pràctiques de sistemes hidràulics d'actuació i govern fins que els inspectors d'AESA van requerir a l'INSIB que els estudiants de Tècnic de Manteniment d'Aeronaus tenien que treballar amb material mes modern.


Al pati de l'INSIB ©  FPAC - José Ramón Bellaubí


La cessió ha quedat documentada a l'Annex #5 al Conveni de Col·laboració entre el INSIB i la FPAC, de data 6 de maig de 2014, signat entre la FPAC i el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, de qui depen l'INSIB. A l'esmentat Annex s'estableix que l'aeronau sigui restaurada i exposada per el Consell Assessor del Camp d'Aviació de La Sénia.


Al pati de l'INSIB ©  FPAC - José Ramón Bellaubí


Els tres anys de Col·laboració ente el INSIB i la FPAC no tant sols han permès la realització a la FPAC de pràctiques curriculars dels alumnes de l'INSIB si no també l'intercanvi documentat i la restauració de material amb finalitats formatives i museístiques dels que el Super Saeta de l'INSIB en forma part.


Al pati de l'INSIB ©  FPAC - José Ramón Bellaubí


Coherent amb la missió de la FPAC, aquest intercanvi contribueix al foment de la cultura aeronàutica mitjançant el desenvolupament d'una xarxa col·laborativa de grups de professionals, d'aficionats i d'equipaments culturals a llocs emblemàtics de la Història de l'Aviació a Catalunya.

Al pati de l'INSIB ©  FPAC - José Ramón Bellaubí

 Un HA-220 Super Saeta en La Sénia


El 9 de Junio se firmó el Convenio de Cesión del Super Saeta HA-220, que estaba situado en el patio del Instituto Isla de Banyols (INSIB) de El Prat de Llobregat, al Ayuntamiento de La Sénia, a fin de ser restaurado y expuesto en el futuro Hangar-Museo del Histórico Campo de Aviación.

Al taller de La Sénia on es restaurará ©  FPAC - José Ramón Bellaubí

La aeronave, fué desmontada y trasladada el pasado 22 de abril por voluntarios del Consejo del Aeródromo de La Sénia, de la FPAC y de ADAR (Asociación de Aviadores de la República) con la colaboración de profesores del INSIB. 
 
Montadas las secciones frontal y trasera... ©  FPAC - José Ramón Bellaubí

El  INSIB la había adquirido y utilizado como plataforma de prácticas de sistemas hidráulicos de actuación y gobierno hasta que inspectores de AESA requirieron al INSIB que los estudiantes de Técnico de Mantenimiento de Aeronaves hiciesen sus prácticas con material más moderno.

...en el taller de La Sénia donde se restaura ©  FPAC - José Ramón Bellaubí

La cesión ha quedado documentada en el Anexo # 5 al Convenio de Colaboración entre el INSIB y la FPAC, de fecha 6 de mayo de 2014, firmado entre la FPAC y el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, de quien depende el INSIB. En dicho Anexo se establece que la aeronave sea restaurada y expuesta por el Consejo del Aeródromo de La Sénia, entidad dependiente de su ayuntamiento.

El interior de la cabina, limpio y aseado ©  FPAC - José Ramón Bellaubí

 Los tres años de Colaboración entre el INSIB y la FPAC no sólo han permitido la realización en la FPAC de prácticas curriculares de los alumnos del INSIB sino también el intercambio documentado y la restauración de material aeronáutico con fines formativos y museísticos. Materiales de los que el Super Saeta del INSIB forma parte.

El exterior  de la cabina, limpio y brillante ©  FPAC - José Ramón Bellaubí

Coherente con la misión de la FPAC, este intercambio contribuye al fomento de la cultura aeronáutica mediante el desarrollo de una red colaborativa de grupos de profesionales, de aficionados y de equipamientos culturales en lugares emblemáticos de la Historia de la aviación en Cataluña.

Detalle del interior de la cabina  ©  FPAC - José Ramón Bellaubí

A Super Saeta HA-220 at La Sénia


On June 9th it was signed the Assignment Agreement to deliver a Super Saeta HA-220 to the City Council of La Sénia. The aircraft is to be restored and further exhibited at an Hangar-Museum that is to be build at the historical airfield were, first the Republican Spanish airforce, and further the Nazi's Legion Condor one, based several fighter and bomber squadrons during the 1936 – 1939 civil war. 

The inner view of the nose section  ©  FPAC - José Ramón Bellaubí

The aircraft belongs to the Generalitat de Catalunya Education Department and was located at the courtyard of the El Prat de Llobregat “Illa de Banyols”, a Professional Training Institute (INSIB) offering, among others, medium and high level Aircraft Maintenance curriculae. 

The already scrubbed fuselage and the rudder mounted
with new original paint  ©  FPAC - José Ramón Bellaubí

The aircraft was dissassembled and moved on April 22nd by volunteers of La Sénia Aerodrome Council together with FPAC and of the ADAR (Republican Airforce Crews Association) ones , in collaboration with INSIB professors. 

Rudder's new paint and restored tailcone  ©  FPAC - DJR

The Super Saeta had been used as an students practice platform for hydraulic government and control systems. A couple of years ago was decomissioned since EASA inspectors required that the INSIB trainees sould practice on much more modern equipments.

Many cockpit instruments had been preserved ©  FPAC - Jose Ramón Bellaubí

The transfer of the airctaft has been documented on the Annex No. 5 to the INSIB and FPAC Collaboration Agreement, signed on May 6th 2014 between FPAC and the Department of Education of the Generalitat de Catalunya, the governmental department mastering the INSIB. The Annex states that the aircraft is to be restored and exhibited by the Council of La Senia Airfield.

The freshly painted air intake closures©  FPAC - José Ramón Bellaubí
 


Since the INSIB Super Saeta was no longer needed for students' training, according to the FPAC-INSIB collaboration frame, both the INSIB and the FPAC agreed on providing a new life to such a very valuable historical asset.

The Polikarpov I-16 "Moska" built at La Sénia by Mr. Bellaubí, who is
the principal of the HA-220 restoration  ©  FPAC - Francesc Val


An endeavour that since 2003 provides the realization of curriculum practices at FPAC's workshop school and a documented exchange and restoration of aeronautic material for the purpose of training and historical exhibition. 
 
The front section of a Tupolev SB-2 "Katiuska" being built a La Sénia
by Mr. Bellaubí ©  FPAC - DJR
 
Consistent with the mission of the FPAC, the exchange supports promoting the aeronautical culture through the development of a collaborative network of aeronautical facilities gathering amateur and professional groups of aeronautics related people at Catalonia's Aviation History landmarks.

Republican Airforce Uniforms displayed at La Sénia Airfield
Headquarters Building ©  FPAC - DJR


Informacions relacionades / Informaciones relacionadas / Related posts

2015/03/17

NOU CAMIÓ BOLQUET AMB GRUA

El 28 de Novembre del 2014 es va signar l'Acta de Lliurament en concepte de Donació d'AENA a la FPAC del camió-bolquet amb grua RENAULT DG-170-17 matrícula GC-1051-BH.

Es tracta d'una unitat per a serveis generals i de rescat aeroportuari que va començar la vida activa el 1987, incorporant-se a l'Aeroport de Gando, a Gran Canària, el 1994 i finalitzant la vida operativa
a l'Aeroport de Sabadell a la tardor de 2013.

Amb els seus més de 28 anys d'antiguitat i des el 4 de Febrer de 2015, un cop finalitzats els tràmits de canvi de propietat i de matriculació, el vehicle s'ha incorporat a la col·lecció de la FPAC no tan sols a efectes museístics sinó com equipament per l'arrossegament i la restauració d'aeronaus.

El pressupost de les feines de manteniment previ que cal fer abans de poder actualitzar el certificat d'inspecció tècnica de vehicles, vençut el 24 de Juliol de 2013,  és de 4.741


Des d'aquí volem agrair a AENA i en especial a la seva Direcció al Aeroport de Sabadell el continuat suport que donen a la FPAC en el desenvolupament de la seva missió divulgativa, formativa i de preservació del patrimoni aeronàutic.


15 -01-2015 LELL © DJR - FPAC


NUEVO CAMIÓN CON CAJA VOLQUETE Y GRUA


El 28 de Noviembre de 2014 se firmó el Acta de Entrega en concepto de Donación de AENA a la FPAC del camión-volquete con grúa RENAULT DG-170-17 matrícula GC-1051-BH. 

Se trata de una unidad para servicios generales y de rescate aeroportuario que empezó su vida activa en 1987 incorporandose al Aeropuerto de Gando, en Gran Canaria, en 1994 y finalizandola en otoño de 2013 en el Aeropuerto de Sabadell.

Con sus mas de 28 años de antigüedad y desde el 4 de Febrero de 2015, finalizados los trámites de cambio de propiedad y matriculación, el vehículo se ha incorporado a la colección de la FPAC no tan sólo a efectos museísticos sino como equipamiento para el arrastre y restauración de aeronaves.

El presupuesto de mantenimiento previo que cabe realizar antes de actualizar el certificado de inspección técnica de vehículos, vencido el 24 de Julio de 2013, es de 4.741€  

Desde aquí agradecemos a AENA y en especial a su Dirección en el Aeropuerto de Sabadell su continuado apoyo al desarrollo de la misión divulgativa, formativa y de preservación del patrimonio aeronáutico que constituye la misión de la FPAC.  


15 -01-2015 LELL © DJR - FPAC


NEW DUMP TRUCK WITH CRANE


On 28 November 2014 was signed the Act of Delivery of a Dump Truck with Crane donated by AENA to the  FPAC. 

The unit is a RENAULT DG-170-17 from 1987 that was immatriculated by AENA in 1994 in Canary Islands with the plate number GC-1051-BH.  Since then it had been assigned to general maintenance and aircraft rescue services, first at Gando Airport in Gran Canaria and further at Sabadell Airport where ended its service life by the autumn of 2013.

With over 28 years age, from February 4, 2015, once completed the ownership change and registration formalities, the vehicle has joined the FPAC Collection not only as part of the future heritage aircraft museum but as an equipment for towing and restoration of the FPAC aircraft.

The budget required to undertake the maintenance works prior to updating the certificate of roadworthiness, outdated July 24, 2013is of € 4741.


We thank AENA and its Management at Sabadell Airport for their continued support to the development of the FPAC mission.

 


2015/02/25

2014-2015 Hangar Taller-Escola


 

9 de desembre de 2014 - Un intens i sostingut vent travesser va
desplaçar i girar l'Antonov fins que l'extrem de l'ala quedà trabada
amb la façana de l'Hangar del Taller-Escola
© DJR - FPAC


Manteniment de l'Hangar del Taller Escola
2014 va ser un any de fortes ventades que, a mes de desplaçar aeronaus ben calçades, han afectat el sostre i les portes de l'hangar del Taller-Escola. Al febrer de 2014 es tingué que realitzar una important substitució de plaques del sostre, arrancades pel vent el 29 de gener.
Un any mes tard es va despenjar una de les portes i ha calgut llogar una plataforma telescòpica per poder penjar-la de nou i comprovar les fixacions de la resta. Totes les portes tenien fluixes les femelles dels cargols de fixació a les guies.
Acabada la reparació s'ha aprofitat per netejar totes les parts altes de l'hangar, les estructures d'ales i els fuselatges que hi ha penjats i sanejar i pintar el pòrtic d'enfront de la façana.
A l'estiu es protegiran amb emprimació antifúngica els llarguers de fusta als que estan fixades les plaques que formen el sostre i les parets de l'hangar.


12-2-2015 Retirant obstacles per facilitar la neteja © DJR - FPAC
 

Mantenimiento del Hangar del Taller-Escuela2014 fue un año de fuertes vientos que, además de desplazar aeronaves bien calzadas, han afectado el techo y las puertas del hangar del Taller-Escuela. En febrero de 2014 hubo que realizar una importante sustitución de placas del techo, arrancadas por las ventoleras del 29 de enero.
Un año mas tarde se descolgó una de las puertas y ha sido necesario alquilar una plataforma telescópica para colgarla y poder comprobar el estado de las fijaciones del resto. Todas las puertas tenían flojas las tuercas de los tornillos que las fijan a las guías.
Terminada la reparación se ha procedido a limpiar todas las partes altas del hangar, las estructuras de alas y fuselajes que hay colgadas y sanear y pintar el pórtico situado frente la fachada.
En verano se protegerán con imprimación anti fúngica los largueros de madera a los que están fijadas las placas que forman el techo y las paredes del hangar.

12-2-2015 - El pòrtic abans de sanejar i pintar © DJR - FPAC

Maintenance of the Workshop-School Hangar2014 was a year of strong winds, besides moving aircraft securely stowed frequent bursts hit the roof and doors of the Workshop-School Hangar. In February 2014 we had to make an important replacement of ceiling plates, torn by the January 29th gusts.
A year later, a door swung down and it has been necessary to rent a telescopic platform to hang it and check the status of the fixations of the rest. All doors had screws that attach to the guides with loose nuts.
After the repair, we have proceeded to clean all the upper parts of the hangar, the wings and fuselage structures that hang as well as to scrub, clean and paint the beams and pillars of the front porch.
Next summer it's planned to protect the roof and walls wooden stringers with anti fungal primer.  

23-2-2014 El pòrtic després de sanejar i pintar © DJR - FPAC2015/02/20

Overhaul de la Dornier 27

Després de quatre anys sense volar i d'una operació de sanejament superficial, revisió de motor i de sistemes al Taller-Escola, la Do27 EC-CHQ ha emprés el vol cap a l'aeroport de Reus on el  taller JAR 145  on el "Rosique Classics Aircraft" completarà la restauració i revisió general per renovar el corresponent certificat d'aeronavegabilitat.


Después de cuatro años sin volar y de una operación de saneamiento superficial, revisión de motor y de sistemas en el Taller-Escuela, la Do27 EC-CHQ ha emprendido el vuelo al aeropuerto de Reus donde el Taller JAR145 "Rosique Classics Aircraft" completará su revisión general y restauración superficial, para renovar el preceptivo certificado de aeronavegabilidad.


After four years on ground, once finished a first review of the engine and systems as well as the  sanitization of her skin at the Foundation Workshop-School, the Do-27 EC-CHQ has been ferried to Reus Airport. There, Rosique Aircraft Classics, a JAR 45 workshop, will complete the restoration process to renew the airworthiness certificate.Per poder volar l'aeronau de LELL a LERS ha calgut substituir els deteriorats policarbonats dorsals del fuselatge per rèpliques provisionals en duraluminiPara poder volar la aeronave de LELL a LERS ha habido que sustituir los deteriorados dorsales de  poliocarbonato por réplicas provisionales en duraluminio


To ferry the aircraft from LELL to LERS the deteriorated polycarbonate dorsals have been replaced by temporary duraluminium replicas.Esperem veure volar de nou la Dornier als PAC·OBERT d'abans de l'estiu


Esperamos que la Dornier pueda volar de nuevo en los PAC·OBERT, antes del verano. We look forward to enjoy the Dornier flights at late spring PAC·OBERT airshows
2015/01/19

La Fairchild del MNATEC a la FPAC


Fairchild 24R  2014/07/03 MNATEC © DJR - FPAC


El passat mes de Juliol de 2014, atenent la petició de la Direcció del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, MNATEC, els tècnics de la FPAC van col·laborar amb els tècnics del Museu en la re-situació de les aeronaus de la exposició afectades per l'expansió de l'àrea dedicada a la història de les motocicletes fabricades a Catalunya.

AISA I-115 "Garrapata" 2014/07/03 MNATEC © DJR - FPAC
 L'Alejandro de Diego, Tècnic de Manteniment d'Aeronaus de la FPAC, sota la direcció tècnica d'en Jordi Pons, Patró responsable de Formació, i per varis voluntaris estudiants/tes en pràctiques, es feren càrrec de les feines mes “aeronàutiques” de desmuntatge, falcament i muntatge de les aeronaus.

Preparant el desmuntatge 2014/07/13 MNATEC © Israel Moreira - FPAC
Complementant l'acció, es signà un conveni de cessió temporal a la FPAC, per exposició estàtica, de la Fairchild 24R. Una aeronau recuperada i reconstruida amb un motor de quatre cilindres invertits, per el recordat Manuel Sánchez Damian. Una aeronau que havia estat exposada al MNATEC des dels dies de la seva obertura, ara fa més de trenta anys.


Fairchild 24R  2014/07/03 MNATEC © DJR - FPAC

La Fairchild del MNATEC en la FPAC
El pasado mes de Julio de 2014, atendiendo la petición de la Dirección del Museo Nacional de la Ciencia y de la Técnica de Catalunya, MNATEC, los técnicos de la FPAC colaboraron con los técnicos del Museo en la re-situación de las aeronaves afectadas por la expansión del área de exposición dedicada a la historia de las motocicletas fabricadas en Cataluña.

Fairchild 24R  2014/07/13 MNATEC © Israel Moreira - FPAC

Alejandro de Diego, Técnico de Mantenimiento de Aeronaves de la FPAC, bajo la dirección técnica de Jordi Pons, Patrón responsable de Formación, y por varios voluntarios/as estudiantes en prácticas, se hicieron cargo de los trabajos mas "aeronáuticos" de desmontaje, acunamiento y montaje de las aeronaves.
 
AISA I-115 "Garrapata" 2014/07/13 MNATEC © Alejandro de Diego - FPAC
Complementando la acción, se firmó un convenio de cesión temporal a la FPAC, para su exposición estática, de la Fairchild 24R. Una aeronave  recuperada y reconstruida con un motor de cuatro cilindros invertidos en línea, por el recordado Manuel Sánchez Damian. Una aeronave que había estado expuesta en el MNATEC desde sus primeros días, de ello hace ya más de treinta años.Fairchild 24R  2014/07/03 MNATEC © Alejandro de Diego - FPAC

The Fairchild of the MNATEC at the FPAC
Last July 2014, upon the request of the Catalonia Science and Technology National Museum (MNATEC) Management, FPAC technicians collaborated with the Museum ones in the re-location of the aircraft affected by the expansion of the area dedicated the history of motorcycles manufactured in Catalonia.

Fairchild 24R  2014/07/03 MNATEC © Israel Moreira - FPAC


Alejandro de Diego, Aircraft Maintenance Technician of the FPAC, under the technical direction of Jordi Pons, FPAC Trustee responsible for Training and several volunteer students, carried the key tasks of the disassembly, cradling and assembly of the aircraft.

Desmontando el anclaje del ala de la AISA I-115 "Garrapata"
2014/07/13 MNATEC © Israel Moreira - FPAC
Complementing the action, it was signed a temporary deposit to the FPAC, for static display, of a Fairchild 24R. An aircraft recovered and rebuilt by the late Manuel Sánchez Damian. The aircraft had been exposed for more than thirty years in the MNATEC, since its opening days.

El delicado desplazamiento del fuselaje de la AISA I-115 "Garrapata"
entre los pilares del edificio histórico del MNATEC
2014/07/13 © Alejandro de Diego - FPAC

Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya
Rambla d´Ègara 270
08221 Terrassa
General information: 937368966 Communication by fax: 937368960 Email: info.mnactec@gencat.cat
http://www.mnactec.cat/informacio.php?idioma=2

El fuselaje acunado de la AISA I-115 "Garrapata"
2014/07/13 MNATEC © Alejandro de Diego - FPAC

Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya
Rambla d´Ègara 270
08221 Terrassa
Información general: 937368966 Comunicación por fax: 937368960 Correo electrónico: info.mnactec@gencat.cat
http://www.mnactec.cat/informacio.php
El acunado y desplazamiento del ala de la AISA I-115 "Garrapata"
entre un bosque de columnas
no fué una operación fácil.
2014/07/13 MNATEC © Alejandro de Diego - FPAC

Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya
Rambla d´Ègara 270
08221 Terrassa
Informació general: 937368966
Comunicació per fax: 937368960
Correu electrònic: info.mnactec@gencat.cat
http://www.mnactec.cat/informacio.php

El falcat i desplaçament amb girs de l'ala de la AISA I-115 "Garrapata" dins
d'un bosc de columnes
no va ser una operació senzilla.
2014/07/13 MNATEC © Alejandro de Diego - FPAC