2013/07/29

Aprenents-alumnes de la EFAV

Aprendices-alumno de la EFAV - EFAV's pupil-apprentices


Durant la segona quinzena de juliol hem tingut la presència d'un primer grup d'alumnes-aprenents de la Escola de Formació Aeronàutica de Vilanova i la Geltrú.

Durante la segunda quincena de julio hemos tenido la presencia de un primer grupo de alumnos-aprendices de la Escuela de Formación Aeronáutica de Vilanova y la Geltrú.

During July's second fortnight we had with us the first group of Vilanova i La Geltrú Aeronautics Training School pupil-apprentices.

Son estudiants de la categoria B1.1 de Tècnics en Manteniment d'Aeronaus i la Fundació els hi proporciona la possibilitat de treballar les 80 hores obligatòries de pràctiques en entorn real.

Son estudiantes de la categoría B1.1 de Técnicos en Mantenimiento de Aeronaves y la Fundación les proporciona la posibilidad de trabajar las 80 horas obligatorias de práctica en entorno real.

They are students of the B1.1 Aircraft Mechanic syllabus. The Foundation provides them a platform where to perform the compulsory 08 hours of secondment practice. 


Un conveni signat entre l'IMET, ens municipal de qui depen la EFAV, i la FPAC, ha servit per iniciar una nova etapa en la relació entre ambdues entitats. (Veure Nota de Premsa)

Un convenio firmado entre el IMET, la entidad municipal de que depende la EFAV, y la FPAC ha servido para iniciar una nueva etapa en la relación entre ambas entidades.

An agreement signed between the IMET, the municipal entity that depends EFAV, and the FPAC has served to initiate a new phase in the relationship between the two entities.

La regidora d'Educació i Ocupació de l'Ajuntament de VNG, Sra. Ariadna Llorens i el President de la FPAC, Sr. Domingo Jaumandreu.  La concejal de Educación y Empleo del Ayuntamiento de VNG, Doña Ariadna Llorens y el Presidente de la FPAC, Don Domingo Jaumandreu. The Councillor for Education and Employment of the VNG City, Mrs. Ariadna Llorens and the FPAC President, Mr. Domingo Jaumandreu.
 
El dia a dia comença amb un brifing en el qual es comenten les tasques a fer a lo llarg del dia i s'omple un quadern amb les pràctiques efectuades el dia anterior.

Alumnes-aprenent de la EFAV reportant lo realitzat.
Aprendices alunmo de la EFAV reportando lo realizado
The EFAV pupil-apprentices reporting the performed tasks


El día a día comienza con un briefing en el que se comentan las tareas a realizar a lo largo del día y se llena un cuaderno con las prácticas efectuadas el día anterior.

The day starts with a briefing which discusses the tasks to perform throughout the day. Afterwards, the pupil-apprentices fill a notebook with the tasks performed the day before.


El contacte amb avions en vol proporciona una atenció especial en els alumnes aprenents, des de la neteja fins a inspeccions o restauracions.

Alumnes-aprenent de la EFAV netejant el SP-ALG
Aprendices alunmo de la EFAV limpiando el SP_ALG
The EFAV pupil-apprentices cleaning the SP-ALG
El contacto con aviones en vuelo proporciona una atención especial en los alumnos aprendices, desde la limpieza hasta inspecciones o restauraciones.

Getting in touch with operational aircraft sparks pupil-apprentices' interest across a variety of tasks. From cleansing to restoration passing through periodical airworthiness controls.

 
Les pràctiques es centren en els dos àmbits essencials de la fundació el manteniment i la restauració d'avions històrics en vol.

Alumnes-aprenent de la EFAV observant l'entelat d'un aleró
Aprendices alunmo de la EFAV observando el entelado de un alerón
The EFAV pupil-apprentices observing the clothing of an aileron
Las prácticas se centran en los dos ámbitos esenciales de la fundación el mantenimiento y la restauración de aviones históricos en vuelo.

The practices focus on the two key areas of the Foundation. Maintenance and restoration of flying heritage aircraft.. 


Tècniques artesanals d'entelat o l'aplicació de la Weekly Service Check List fan entrar als alumnes en contacte amb l'entorn real i adquireixen el sentit de la responsabilitat de treballar en avions en vol. 

Alumnes-aprenent de la EFAV realitzant la WSC a la EC_FTZ
Aprendices alunmo de la EFAV realizando la WSC sobre la EC-FTZ
The EFAV pupil-apprentices performing the WSC on the EC-FTZ
Técnicas artesanales de entelado o la aplicación de la Weekly Service Check List ponen en contacto a los alumnos con el entorno real y ayudan a adquirir el sentido de responsabilidad necesario para trabajar con aviones en vuelo.


Practicing scrim craftsmanship or a Weekly Service Check List implementation allow the pupil-apprentices to experience operational environments as well as to acquire the sense of responsibility required to work on a flying aircraft..

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada