2013/12/23

Curs preparatori per Alumnes INSIB Curso preparatorio para Alumnos INSIB Preparatory course for INSIB Students


En col·laboració amb l'Institut Illa de Banyols del Prat de Llobregat, INSIB, i l'Aeroclub Barcelona-Sabadell, hem impartit un seminari de tres dies per a un grup de vint alumnes de segón curs de grau mig de manteniment aeromecànic.


Presentació de la FPAC a l'aula del ACBS
En colaboración con el Instituto Isla de Banyols de El Prat, INSIB, y el Aeroclub Barcelona-Sabadell, hemos impartido un seminario de tres días para un grupo de veinte alumnos de segundo curso de grado medio de mantenimiento aeromecánico.

In collaboration with El Prat Technical Institute "Island of Banyols", INSIB, and the Aeroclub Barcelona-Sabadell, we have taught a three-day workshop seminar for a group of twenty sophomores in second year of aero maintenance studies.


Sobre Seguretat i Aviació Clàssica 

Sobre Seguridad y Aeronaves Clásicas

On the Aeronautical Heritage Safety

 

En el seminari la Fundació PAC ha impartit unes xerrades per a donar a coneixer la fundació, les seves activitats i la seva flota d'avions i conceptes relacionats amb la seguretat aèria.


Jordi Pons comentant dades dels avions en restauració
En el seminario la Fundación PAC ha impartido unas charlas para dar a conocer la fundación, sus actividades y su flota de aviones y conceptos relacionados con la seguridad aérea.

Through the seminar, the PAC Foundation has  given lectures focused on its activities, the fleet of classic aircraft and the concepts and elements of airworthiness and air safety.
 

Sobre el Manteniment i Restauració d'Aeronaus Clàssiques

Sobre el Mantenimiento y Restauración de Aeronaves Clásicas

On Classic Aircraft Restoration and Maintenance


Com a activitats relacionades amb la formació que els alumnes segueixen a l'INSIB, la fundació ha donat unes pinzellades sobre el manteniment en línia dels avions volables i sobre la restauració d'aeronaus.

Como actividades relacionadas con la formación que los alumnos reciben en el INSIB, la fundación ha dado unas pinceladas sobre el mantenimiento en línea de los aviones volables y sobre la restauración de aeronaves.

Regarding the tuition that the sophomores receive at the INSIB, the foundation have briefed themon the line maintenance of airworthy aircraft as well as on aircraft restoration techniques.


Preparant els avions pel diumenge

Sobre les Exhibicions d'Aeronaus Clàssiques

Sobre las Exhibiciones de Aeronaves Clásicas

On the Flying Heritage Air Displays


El darrer dia del seminari es dedicà als preparatius del PAC.OBERT del diumenge dia 15 de desembre, organitzat en format especial en motiu de celebració de la Patrona de l'aviació, la Verge de Loreto, i que coincidex sempre amb el darrer PAC Obert de l'any.

El último día del seminario se dedicó a los preparativos del PAC.OBERT del domingo día 15 de diciembre, organizado en formato especial con motivo de celebración de la Patrona de la aviación , la Virgen de Loreto , y que coincidex siempre con el último PAC Abierto del año.

The last day of the seminar was devoted to preparations for theSunday 15 December PAC.OBERT air show. It was the special edition organized on celebration of the patron saint of aviation, the Virgin of Loreto. It always marks the end of the autumn season of PAC.OBERT.
 
  

El Diumenge de PAC.OBERT

El Domingo de PAC.OBERT

The Sunday of PAC.OBERT

 
Practicament la totalitat dels alumnes participants en el seminari, varen fer acte de presència el diumenge per tal de col·laborar en la organització i control de la seguretat dels visitants i avions exposats. 
Tanmateix varem poder gaudir d'una matinal aeronàutica amb moments estelars com la passada del Super Saeta, l'exhibició de l'Air Tractor, o del carrusel dels avions de la FPAC, avions amb els quals alguns dels alumnes havien ajudat en el handling i posta en marxa prèvies.

El grup d'alumnes. A la dreta l'Alejandro de Diego, Mecànic en cap del Taller-Escola de la FPAC
El grupo de alumnos. A la derecha Alejandro de Diego, Mecánico jefe del Taller-Escuela de la FPAC
The group of Sophomores. On the right end Mr. Alejandro de Diego, head Mechanician of the FPAC Workshop-School.


Prácticamente la totalidad de los alumnos participantes en el seminario, hicieron acto de presencia el domingo para colaborar en la organización y control de la seguridad de los visitantes y aviones expuestos. 
La excelente meteorología nos permitió disfrutar de una matinal aeronáutica con momentos estelares como la pasada del Super Saeta, la exhibición del Air Tractor o el carrusel de los aviones de la FPAC, aviones en los que algunos alumnos habían ayudado a realizar el handling y puesta en marcha previas
 


15 Desembre 2013


Virtually all students participating in the seminar, were present on Sunday to assist in the organization, control and the safety of visitors and the exposed aircraft.
The excellent weather allowed us to enjoy an aviation morning with highlights like the Super Saeta flyovers, the Air Tractor fire fighting water drops and the carousel of the FPAC aircraft. The airplanes that previous to the flight some students had helped to make the handling and start up.

15 - 12 - 2013 PAC.OBERT


El Diumenge de PAC.OBERT - El Domingo the PAC.OBERT - The PAC.OBERT Sunday
2013/12/09

LELL Work in progress 1.12.2013


Al taller-escola de la FPAC també recuperem accessoris i utilatge. En aquest cas ha estat el torn d'una escala donada per el Soci Benefactor i Voluntari, el senyor Lluis Gómez Anglada, que ens permet accedir còmodament a avions alts com ara el Dornier 27 o pendre imatges amb perspectiva poc usual.

Ja l'hem estrenat per tal de reparar uns desperfectes que van patir les portes del hangar 6,5 per culpa de les darreres ventades. 

Anteriorment un grup de voluntaris havien construit l'escala que en els dies de PAC.OBERT ens permet que els visitants puguin veure l'interior de la cabina del Texan.

Alejandro i Miguel restaurant l'escala
En el taller-escuela de la FPAC también recuperamos accesorios y utillaje. Este es el caso de una escalera donada por el Socio Benefactor y Voluntario, Don Lluis Gómez Anglada, que permite poder acceder cómodamente a aviones altos como el Dornier 27 o tomar imágenes desde una perspectiva poco usual.

Ya la hemos estrenado para reparar unos desperfectos que sufrieron las puertas del hangar 6,5 por culpa de las últimas tormentas.

Anteriormente un grupo de voluntarios había construido la escalera que en días de PAC.OBERT permite que los visistantes puedan ver el interior de la cabina del Texan.

Escala "T6" i Escala "Do27"
 At the FPAC  workshop-school we also recover accessories and tooling. This is the case of a ladder donated by the Benefactor Member and Volunteer, Mr. Lluis Gómez Anglada, which allows to easily access tall aircraft like the Dornier 27 or to take pictures with an unusual perspective.

We have already used it to repair the damages suffered by the 6.5 hangar doors of the because of the recent storms.

On earlier dates a group of volunteers had built the staircase that, on PAC.OBERT exhibition days, allows visitors to get a close look at the inside of the Texan cockpit.
Alumnes voluntaris de l'EFAV han seguit amb les tasques d'eliminació i protecció de la corrosió a diferents parts estructurals de l'estructura del fuselatge l'Auster Autocrat recentment rebuda en donació.Alumnos voluntarios de la EFAV han seguido con las tareas de eliminación y protección de la corrosión en diferentes partes estructurales del fuselaje de una Auster Autocrat recientemente donada a la Fundación.

Volunteer students of the EFAV have continued working on removing the superficial corrosion and further protecting with primer the different structural parts of the Auster Autocrat fuselage recently donated to the Foundation.Periòdicament es posen en marxa els motors dels avions de la flota, tan si estan en vol o "on ground". Aquesta quinzena li ha tocat el torn al "Antonino" AN-2.

Periódicamente se ponen en marcha los motores de los aviones de la flota, tanto los de los aviones que estan en vuelo como que estan en situación "on ground". Esta quincena le ha tocado el turno al AN-2 "Antonino".

The engines of all aircraft, regardless of its airworthiness situation, are periodically started up and kept running for a while. This fortnight has been the time of the AN-2 "Antonino".


 

 

Un dia de pluja ens ha deixat aquesta curiosa imatge amb que tanquem aquesta entrada. Seguirem compartim amb tots vosaltres les activitats del Taller-Escola.

 

Un dia de lluvia nos ha dejado esta curiosa imágen con que cerramos esta entrada. Continuaremos compartiendo con todos los lectores de este blog la actividad del Taller-Escuela de la FPAC
A rainy day has left us with this curious image that closes this entry. We'll continue keeping you updated with the activities of the Workshop-School.


2013/12/02

Curs de Formació TMA

Curs de Formació TMA
Curso de Formación TMA
TMA Training Course


L'Escola de Formació Aeronàutica de Vilanova i la Geltrú i la Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya, ofereixen un curs bàsic de formació de Tècnics en Manteniment d'Aeronaus amb accés directe a la formació de nivell superior a la EFAV.

La Escuela de Formación Aeronáutica de Vilanova i la Geltrú y la Fundación Parque Aeronáutico de Cataluña, presentan un curso básico de formación de Técnicos en Mantenimiento de Aeronaves con acceso directo a la formación de nivel superior en la EFAV.The Vilanova Trainig School of Aeronautics (EFAV) and the Parc Aeronautic de Catalunya Foundation (FPAC) presents a 620 hours Aircraft Basic Maintenance (A2 level) training course with direct access to the higher B.1.1 level at the EFAV