2016/12/14

The EC-JKM Beechcraft T-34 “Mentor” flies again

Últim vol de la EC-JKM a un PAC·OBERT 19/4/2015 © FPAC - Joaquim Rodríguez


Després d'estar un any i mig parada per sol.lucionar una avaria eléctrica i fer un conjunt de revisions estructurals obligatòries, el passat 13 de desembre la EC-JKM va fer el vol de renovació del certificat d'aeronavegabilitat a l'aeroport de Reus.
A continuació va volar a Sabadell on si el temps no ho impedeix podrem disfrutar veient-la volar de nou al PAC·OBERT del proper diumenge 18 de desembre.


EC-JKM Sabadell 13/12/2016 © FPAC - Israel Moreira
Después de estar un año y medio parada, para solucionar una avería eléctica y realizar un conjunto de revisiones estructurales obligatorias, el pasado 13 de diciembre la EC-JKM hizo el vuelo de renovación del certificado de aeronavegabilidad en el aeropuerto de Reus.
A continuación voló a Sabadell donde si la meteorología no lo impide, podremos disfrutar viéndola volar de nuevo en el PAC·OBERT del próximo 18 de diciembre.
EC-JKM Sabadell 13/12/2016 © FPAC - Israel Moreira
After having been idle for one and a half years, to solve an electrical problem and to perform a compulsory set of structural inspections, at Rosique Classics workshop of Reus Airport, the EC-JKM had its airworthiness inspection flight on last december 13th.
Its flight back home, to Sabadell, was free of trouble . Weather permitting, we will enjoy watching her flights at the next flight exhibition "PAC·OBERT", on Sunday 18th of December.

2016/07/21

CONSULTA EXPOSICIÓ JARDÍ-MUSEU / CONSULTA EXPOSICIÓN JARDÍN-MUSEO / GARDEN MUSEUM EXHIBITION POLL


 

CONSULTA EXPOSICIÓ JARDÍ-MUSEU

A la sala de reunions del Taller-Escola s'ha posat a disposició dels Socis Benefactors, el plànol a escala 1:250 del projecte de Jardí-Museu i unes fitxes amb la vista en planta dels avions de la col·lecció de la FPAC que es podràn veure als nous espais oberts al públic.
Us proposem de passar una estona “experimentant” les diverses possibilitats de distribució i disposició de les aeronaus i d'enviar-nos una imatge amb la distribució i disposició de les aeronaus que mes us agradaria trobar al futur Jardí-Museu.
Envieu-nos la imatge a PACPROJECTES@GMAIL.COM indicant el vostre nom cognoms i, si el recordeu, el número de Soci Benefactor.
Duranty aquest mes de juliol i les dos primeres setmanes de setembre, el Taller-Escola estarà obert de dilluns a divendres, de 10 a 14h.
Des del 13 de setembre, estarà obert de 10:30 a 13:30 de dimarts a dissabte i de 16:30 a 18:30 de dimarts a divendres, i també els diumenges de PAC·OBERT.
El 30 de Novembre es faran públiques les imatges rebudes i la distribució d'aeronaus que hi haurà el dia de la inauguració.

Exemple de distribució / Ejemplo de distribución / Distribution example
 

CONSULTA EXPOSICIÓN JARDÍN-MUSEO

En la sala de reuniones del Taller-Escuela se ha puesto a disposición de los Socios Benefactores el plano a escala 1: 250 del proyecto de Jardín-Museo y unas fichas con la vista en planta de los aviones, de la colección de la FPAC que se podrán ver en los nuevos espacios abiertos al público.
Les proponemos pasar un rato "experimentando" las diversas posibilidades de distribución y disposición de las aeronaves y que nos envíen una imagen con la distribución y disposición de las aeronaves que mas le gustaría encontrar en el futuro Jardín-Museo.
Envíenos la imagen a PACPROJECTES@GMAIL.COM indicando su nombre, apellidos y, si lo recuerda, su número de Socio Benefactor.
Durante este mes de Julio y las dos primeras semanas de Septiembre, el Taller-Escuela estará abierto de lunes a viernes, de 10 a 14h.
Desde el 13 de Septiembre, estará abierto de 10:30 a 13:30 de Martes a Sábado y de 16:30 a 18:30 de Martes a Viernes, y también los Domingos de PAC·OBERT
El 30 de Noviembre se harán públicas las imágenes recibidas y la distribución de aeronaves que habrá el dia de la inauguración.

Exemple de distribució / Ejemplo de distribución / Distribution example

GARDEN MUSEUM EXHIBITION POLL

The plan view at scale 1: 250 of the Garden-Museum has been made available to the benefactor Members of the FPAC in the meeting room of the Workshop-School,  together with the top view cards of the FPAC aircraft, that can be exposed in the new spaces open to the public.
We propose you to experiment the various possibilities of distribution and placement of the aircraft.
Please, send us before October 30 a picture of the distribution and placement of aircraft they would most like to see in the future Garden-Museum, by e mail to PACPROJECTES@GMAIL.COM indicating your name, surname and, if you remember, the number of Benefactor Membership.
During the month of July and the first two weeks of September, the Workshop-School will be open Monday to Friday from 10am to 14pm.
Since the Sept. 13, will be open 10:30 to 13:30 from Tuesday to Saturday and 16:30 to 18:30 from Tuesday to Friday, and on "PAC·OBERT" Sundays
The images received and the distribution of aircraft for the inauguration day will be made public on November 30th.Vistes en planta dels avions de la FPAC, E 1:250, per retallar i distribuir sobre un esquema del plànol del Jardí-Museu si no es pot visitar el Taller-Escola.

Vistas en planta de los aviones de la FPAC, E 1:250, para recortar y distribuir sobre un esquema del plano del Jardin-Museo en caso de que no se pueda visitar el Taller-Escuela


Plan view of the FPAC aircraft, in scale 1:250, to trim and distribute on the Garden-Museum plan in case you can't visit the Workshop-School.2016/03/07

2015 FLEET ACTIVITY / ACTIVITAT DE LA FLOTA EN 2015 / ACTIVIDAD DE LA FLOTA EN 2015

Estadístiques d'activitat de la Col·lecció Operativa.

Estadísticas de actividad de la Colección Operativa.

Statistics of the Operational Collection activity. Vuelos / Duración // Rodajes / Duración
Flights / Time // Ground Taxiing / Time


Vuelos / Duración / Tiempo Medio de Vuelo
Flights / Flight Time / Average Flight TimeAirworhy Fleet / Aircraft Quantity / On Flight Quantity / Basic Fleet Quantity
Number of Flights / Total Time

Piston Engine Fleet / Number of Flights / Total Time
Number of Flights / Total Time

Basic Fleet / / Number of Flights / Total Time
Number of Flights / Total Time

Total Airworthy Fleet / / Number of Flights / Total Time
Number of Flights / Total Time 

 

 

 FCT. Formació al Centre de Treball d'alumnes de CGM d'Illa de Banyols (I)

Des de meitats d'octubre, un grup de set alumnes de Grau Mig de l'IES Illa de Banyols han iniciat les pràctiques del mòdul de Formació al Centre de Treball als tallers de la fundació.
Altres dos alumnes ho faran en breu al taller del CCA d'El Prat de Llobregat.
Com en anteriors ocasions els alumnes efectuaran pràctiques de restauració i de manteniment en línia en els avions de la flota.

Els set alumnes amb Israel Moreira

Desde mitades de octubre, un grupo de siete alumnos de Grado Medio del IES Illa de Banyols han iniciado las prácticas del módulo de Formación en Centro de Trabajo en los talleres de la fundación.
Otros dos alumnos lo harán en breve en el taller del CCA de El Prat de Llobregat.
Como en anteriores ocasiones los alumnos efectuarán prácticas de restauración y de mantenimiento en linea en los aviones de la flota.


l'Andreu i el Jesús Alberto traient llustre a la EC-FUU

Com a novetat, enguany els alumnes podran assistir també els dissabtes al matí, això permetrà conjuminar amb els pilots els entrenaments previs al PAC·OBERT i l'assistència tècnica en avions i hangars.

Como novedad, este año los alumnos podrán asistir también los sábados por la mañana, esto permitirá aunar con los pilotos los entrenamientos previos al PAC·OBERT y la asistencia técnica en aviones y hangares.
Esperem que al PAC·OBERT dels propers novembre i desembre ja els podeu veure col·laborant amb la FPAC en la preparació dels avions.

Esperamos que en el PAC·OBERT de los próximos noviembre y diciembre ya esten colaborando con la FPAC en la preparación de los aviones.