2016/12/14

The EC-JKM Beechcraft T-34 “Mentor” flies again

Últim vol de la EC-JKM a un PAC·OBERT 19/4/2015 © FPAC - Joaquim Rodríguez


Després d'estar un any i mig parada per sol.lucionar una avaria eléctrica i fer un conjunt de revisions estructurals obligatòries, el passat 13 de desembre la EC-JKM va fer el vol de renovació del certificat d'aeronavegabilitat a l'aeroport de Reus.
A continuació va volar a Sabadell on si el temps no ho impedeix podrem disfrutar veient-la volar de nou al PAC·OBERT del proper diumenge 18 de desembre.


EC-JKM Sabadell 13/12/2016 © FPAC - Israel Moreira
Después de estar un año y medio parada, para solucionar una avería eléctica y realizar un conjunto de revisiones estructurales obligatorias, el pasado 13 de diciembre la EC-JKM hizo el vuelo de renovación del certificado de aeronavegabilidad en el aeropuerto de Reus.
A continuación voló a Sabadell donde si la meteorología no lo impide, podremos disfrutar viéndola volar de nuevo en el PAC·OBERT del próximo 18 de diciembre.
EC-JKM Sabadell 13/12/2016 © FPAC - Israel Moreira
After having been idle for one and a half years, to solve an electrical problem and to perform a compulsory set of structural inspections, at Rosique Classics workshop of Reus Airport, the EC-JKM had its airworthiness inspection flight on last december 13th.
Its flight back home, to Sabadell, was free of trouble . Weather permitting, we will enjoy watching her flights at the next flight exhibition "PAC·OBERT", on Sunday 18th of December.

2016/07/21

CONSULTA EXPOSICIÓ JARDÍ-MUSEU / CONSULTA EXPOSICIÓN JARDÍN-MUSEO / GARDEN MUSEUM EXHIBITION POLL


 

CONSULTA EXPOSICIÓ JARDÍ-MUSEU

A la sala de reunions del Taller-Escola s'ha posat a disposició dels Socis Benefactors, el plànol a escala 1:250 del projecte de Jardí-Museu i unes fitxes amb la vista en planta dels avions de la col·lecció de la FPAC que es podràn veure als nous espais oberts al públic.
Us proposem de passar una estona “experimentant” les diverses possibilitats de distribució i disposició de les aeronaus i d'enviar-nos una imatge amb la distribució i disposició de les aeronaus que mes us agradaria trobar al futur Jardí-Museu.
Envieu-nos la imatge a PACPROJECTES@GMAIL.COM indicant el vostre nom cognoms i, si el recordeu, el número de Soci Benefactor.
Duranty aquest mes de juliol i les dos primeres setmanes de setembre, el Taller-Escola estarà obert de dilluns a divendres, de 10 a 14h.
Des del 13 de setembre, estarà obert de 10:30 a 13:30 de dimarts a dissabte i de 16:30 a 18:30 de dimarts a divendres, i també els diumenges de PAC·OBERT.
El 30 de Novembre es faran públiques les imatges rebudes i la distribució d'aeronaus que hi haurà el dia de la inauguració.

Exemple de distribució / Ejemplo de distribución / Distribution example
 

CONSULTA EXPOSICIÓN JARDÍN-MUSEO

En la sala de reuniones del Taller-Escuela se ha puesto a disposición de los Socios Benefactores el plano a escala 1: 250 del proyecto de Jardín-Museo y unas fichas con la vista en planta de los aviones, de la colección de la FPAC que se podrán ver en los nuevos espacios abiertos al público.
Les proponemos pasar un rato "experimentando" las diversas posibilidades de distribución y disposición de las aeronaves y que nos envíen una imagen con la distribución y disposición de las aeronaves que mas le gustaría encontrar en el futuro Jardín-Museo.
Envíenos la imagen a PACPROJECTES@GMAIL.COM indicando su nombre, apellidos y, si lo recuerda, su número de Socio Benefactor.
Durante este mes de Julio y las dos primeras semanas de Septiembre, el Taller-Escuela estará abierto de lunes a viernes, de 10 a 14h.
Desde el 13 de Septiembre, estará abierto de 10:30 a 13:30 de Martes a Sábado y de 16:30 a 18:30 de Martes a Viernes, y también los Domingos de PAC·OBERT
El 30 de Noviembre se harán públicas las imágenes recibidas y la distribución de aeronaves que habrá el dia de la inauguración.

Exemple de distribució / Ejemplo de distribución / Distribution example

GARDEN MUSEUM EXHIBITION POLL

The plan view at scale 1: 250 of the Garden-Museum has been made available to the benefactor Members of the FPAC in the meeting room of the Workshop-School,  together with the top view cards of the FPAC aircraft, that can be exposed in the new spaces open to the public.
We propose you to experiment the various possibilities of distribution and placement of the aircraft.
Please, send us before October 30 a picture of the distribution and placement of aircraft they would most like to see in the future Garden-Museum, by e mail to PACPROJECTES@GMAIL.COM indicating your name, surname and, if you remember, the number of Benefactor Membership.
During the month of July and the first two weeks of September, the Workshop-School will be open Monday to Friday from 10am to 14pm.
Since the Sept. 13, will be open 10:30 to 13:30 from Tuesday to Saturday and 16:30 to 18:30 from Tuesday to Friday, and on "PAC·OBERT" Sundays
The images received and the distribution of aircraft for the inauguration day will be made public on November 30th.Vistes en planta dels avions de la FPAC, E 1:250, per retallar i distribuir sobre un esquema del plànol del Jardí-Museu si no es pot visitar el Taller-Escola.

Vistas en planta de los aviones de la FPAC, E 1:250, para recortar y distribuir sobre un esquema del plano del Jardin-Museo en caso de que no se pueda visitar el Taller-Escuela


Plan view of the FPAC aircraft, in scale 1:250, to trim and distribute on the Garden-Museum plan in case you can't visit the Workshop-School.2016/03/07

2015 FLEET ACTIVITY / ACTIVITAT DE LA FLOTA EN 2015 / ACTIVIDAD DE LA FLOTA EN 2015

Estadístiques d'activitat de la Col·lecció Operativa.

Estadísticas de actividad de la Colección Operativa.

Statistics of the Operational Collection activity. Vuelos / Duración // Rodajes / Duración
Flights / Time // Ground Taxiing / Time


Vuelos / Duración / Tiempo Medio de Vuelo
Flights / Flight Time / Average Flight TimeAirworhy Fleet / Aircraft Quantity / On Flight Quantity / Basic Fleet Quantity
Number of Flights / Total Time

Piston Engine Fleet / Number of Flights / Total Time
Number of Flights / Total Time

Basic Fleet / / Number of Flights / Total Time
Number of Flights / Total Time

Total Airworthy Fleet / / Number of Flights / Total Time
Number of Flights / Total Time 

 

 

 FCT. Formació al Centre de Treball d'alumnes de CGM d'Illa de Banyols (I)

Des de meitats d'octubre, un grup de set alumnes de Grau Mig de l'IES Illa de Banyols han iniciat les pràctiques del mòdul de Formació al Centre de Treball als tallers de la fundació.
Altres dos alumnes ho faran en breu al taller del CCA d'El Prat de Llobregat.
Com en anteriors ocasions els alumnes efectuaran pràctiques de restauració i de manteniment en línia en els avions de la flota.

Els set alumnes amb Israel Moreira

Desde mitades de octubre, un grupo de siete alumnos de Grado Medio del IES Illa de Banyols han iniciado las prácticas del módulo de Formación en Centro de Trabajo en los talleres de la fundación.
Otros dos alumnos lo harán en breve en el taller del CCA de El Prat de Llobregat.
Como en anteriores ocasiones los alumnos efectuarán prácticas de restauración y de mantenimiento en linea en los aviones de la flota.


l'Andreu i el Jesús Alberto traient llustre a la EC-FUU

Com a novetat, enguany els alumnes podran assistir també els dissabtes al matí, això permetrà conjuminar amb els pilots els entrenaments previs al PAC·OBERT i l'assistència tècnica en avions i hangars.

Como novedad, este año los alumnos podrán asistir también los sábados por la mañana, esto permitirá aunar con los pilotos los entrenamientos previos al PAC·OBERT y la asistencia técnica en aviones y hangares.
Esperem que al PAC·OBERT dels propers novembre i desembre ja els podeu veure col·laborant amb la FPAC en la preparació dels avions.

Esperamos que en el PAC·OBERT de los próximos noviembre y diciembre ya esten colaborando con la FPAC en la preparación de los aviones.

2015/07/30

Overhaul de la Do27 - II


EC-CHQ Do27 6/7/2015 LERS  © FPAC - Alejandro de Diego

Overhaul y propers Vols d'Exhibició de la Dornier 27

Les imatges d'aquest post, facilitades per l'Alejandro de Diego, TMA de la FPAC,  mostren el muntatge de l'hèlix després de l'overhaul i les parts del fuselatge restaurades.

Amb el muntatge de l'hèlix, la Dornier estarà llesta per la inspecció i fer el vol de renovació del certificat d'aeronavegabilitat. 


Els propers vols d'exhibició estan programats per el diumenge 6 de setembre,  dia de portes obertes de l'Aeroport de Sabadell en ocasió de la Festa Major de la Ciutat, i els dissabte 19 i diumenge 20 de setembre sobre les platges de Mataró al carussel de la "Festa al Cel".

Clicar aquí per veure a una altra finestra com estava la Do27 abans de la restauració.

EC-CHQ Do27 29/7/2015 LERS  © FPAC - Alejandro de Diego

Overhaul y próximos vuelos de exhibición de la Dornier 27

Las imágenes de esta entrada, facilitadas por Alejandro de Diego, TMA de la FPAC, muestran el montaje de la hélice después de su revisión general y detalles de las partes del fuselaje restauradas. 

Con el montaje de la hélice, la Dornier estará lista para la inspección y vuelo de renovación del certificado de aeronavegabilidad. 

Los próximos vuelos de exhibición serán el Domingo 6 de Septiembre, día de puertas abiertas del Aeropuerto de Sabadell con ocasión de la Fiesta Mayor de la Ciudad y los Sábado 19 y Domingo 20 de Septiembre sobre las playas de Mataró, en el carrusel de la "Festa al Cel".

Clicar aquí para ver en otra ventana como estaba la Do27 antes de la restauración.


EC-CHQ Do27 29/7/2015 LERS  © FPAC - Alejandro de Diego

Dornier 27 overhaul and next exhibition flights

The images of this post, provided by Mr. Alejandro de Diego, the FPAC AMT, show the overhauled propeller and the restored parts of the fuselage.

Once the propeller is mounted, the aircraft will be ready for inspection and the airworthiness certificate renewal flight.

Next exhibition flights are programmed for September, on the morning of Sunday 6th at Sabadell Airport Open Doors Day, and for Saturday 19 and Sunday 20 on the beach skyline of Mataró, as part of the "Festa al Cel" caroussel.

Click here to view the Do27 before its restoration and overhaul.


EC-CHQ Do27 6/7/2015 LERS  © FPAC - Alejandro de Diego
 
EC-CHQ Do27 6/7/2015 LERS  © FPAC - Alejandro de Diego


EC-CHQ Do27 6/7/2015 LERS  © FPAC - Alejandro de Diego2015/06/21

Un HA-220 Super Saeta a La SéniaEl HA-220 al pati de l'INSIB ©  FPAC - INSIB
El 9 de Juny es va signar el Conveni de Cessió del Super Saeta HA-220 que estava situat al pati de l'Institut Illa de Banyols (INSIB) de El Prat de Llobregat a l'Ajuntament de La Sénia, per ser restaurat i exposat al futur Hangar-Museu de l'Històric Camp d'Aviació.

La signatura a La Sénia ©  FPAC - Francesc Val


L'aeronau, que va ser desmuntada i traslladada el passat 22 d'abril per voluntaris del Consell de l'Aeròdrom de La Sénia, de la FPAC i de ADAR (Associació d'Aviadors de la República) amb la col·laboració de professors de l'INSIB havia estat utilitzada com plataforma de pràctiques de sistemes hidràulics d'actuació i govern fins que els inspectors d'AESA van requerir a l'INSIB que els estudiants de Tècnic de Manteniment d'Aeronaus tenien que treballar amb material mes modern.


Al pati de l'INSIB ©  FPAC - José Ramón Bellaubí


La cessió ha quedat documentada a l'Annex #5 al Conveni de Col·laboració entre el INSIB i la FPAC, de data 6 de maig de 2014, signat entre la FPAC i el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, de qui depen l'INSIB. A l'esmentat Annex s'estableix que l'aeronau sigui restaurada i exposada per el Consell Assessor del Camp d'Aviació de La Sénia.


Al pati de l'INSIB ©  FPAC - José Ramón Bellaubí


Els tres anys de Col·laboració ente el INSIB i la FPAC no tant sols han permès la realització a la FPAC de pràctiques curriculars dels alumnes de l'INSIB si no també l'intercanvi documentat i la restauració de material amb finalitats formatives i museístiques dels que el Super Saeta de l'INSIB en forma part.


Al pati de l'INSIB ©  FPAC - José Ramón Bellaubí


Coherent amb la missió de la FPAC, aquest intercanvi contribueix al foment de la cultura aeronàutica mitjançant el desenvolupament d'una xarxa col·laborativa de grups de professionals, d'aficionats i d'equipaments culturals a llocs emblemàtics de la Història de l'Aviació a Catalunya.

Al pati de l'INSIB ©  FPAC - José Ramón Bellaubí

 Un HA-220 Super Saeta en La Sénia


El 9 de Junio se firmó el Convenio de Cesión del Super Saeta HA-220, que estaba situado en el patio del Instituto Isla de Banyols (INSIB) de El Prat de Llobregat, al Ayuntamiento de La Sénia, a fin de ser restaurado y expuesto en el futuro Hangar-Museo del Histórico Campo de Aviación.

Al taller de La Sénia on es restaurará ©  FPAC - José Ramón Bellaubí

La aeronave, fué desmontada y trasladada el pasado 22 de abril por voluntarios del Consejo del Aeródromo de La Sénia, de la FPAC y de ADAR (Asociación de Aviadores de la República) con la colaboración de profesores del INSIB. 
 
Montadas las secciones frontal y trasera... ©  FPAC - José Ramón Bellaubí

El  INSIB la había adquirido y utilizado como plataforma de prácticas de sistemas hidráulicos de actuación y gobierno hasta que inspectores de AESA requirieron al INSIB que los estudiantes de Técnico de Mantenimiento de Aeronaves hiciesen sus prácticas con material más moderno.

...en el taller de La Sénia donde se restaura ©  FPAC - José Ramón Bellaubí

La cesión ha quedado documentada en el Anexo # 5 al Convenio de Colaboración entre el INSIB y la FPAC, de fecha 6 de mayo de 2014, firmado entre la FPAC y el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, de quien depende el INSIB. En dicho Anexo se establece que la aeronave sea restaurada y expuesta por el Consejo del Aeródromo de La Sénia, entidad dependiente de su ayuntamiento.

El interior de la cabina, limpio y aseado ©  FPAC - José Ramón Bellaubí

 Los tres años de Colaboración entre el INSIB y la FPAC no sólo han permitido la realización en la FPAC de prácticas curriculares de los alumnos del INSIB sino también el intercambio documentado y la restauración de material aeronáutico con fines formativos y museísticos. Materiales de los que el Super Saeta del INSIB forma parte.

El exterior  de la cabina, limpio y brillante ©  FPAC - José Ramón Bellaubí

Coherente con la misión de la FPAC, este intercambio contribuye al fomento de la cultura aeronáutica mediante el desarrollo de una red colaborativa de grupos de profesionales, de aficionados y de equipamientos culturales en lugares emblemáticos de la Historia de la aviación en Cataluña.

Detalle del interior de la cabina  ©  FPAC - José Ramón Bellaubí

A Super Saeta HA-220 at La Sénia


On June 9th it was signed the Assignment Agreement to deliver a Super Saeta HA-220 to the City Council of La Sénia. The aircraft is to be restored and further exhibited at an Hangar-Museum that is to be build at the historical airfield were, first the Republican Spanish airforce, and further the Nazi's Legion Condor one, based several fighter and bomber squadrons during the 1936 – 1939 civil war. 

The inner view of the nose section  ©  FPAC - José Ramón Bellaubí

The aircraft belongs to the Generalitat de Catalunya Education Department and was located at the courtyard of the El Prat de Llobregat “Illa de Banyols”, a Professional Training Institute (INSIB) offering, among others, medium and high level Aircraft Maintenance curriculae. 

The already scrubbed fuselage and the rudder mounted
with new original paint  ©  FPAC - José Ramón Bellaubí

The aircraft was dissassembled and moved on April 22nd by volunteers of La Sénia Aerodrome Council together with FPAC and of the ADAR (Republican Airforce Crews Association) ones , in collaboration with INSIB professors. 

Rudder's new paint and restored tailcone  ©  FPAC - DJR

The Super Saeta had been used as an students practice platform for hydraulic government and control systems. A couple of years ago was decomissioned since EASA inspectors required that the INSIB trainees sould practice on much more modern equipments.

Many cockpit instruments had been preserved ©  FPAC - Jose Ramón Bellaubí

The transfer of the airctaft has been documented on the Annex No. 5 to the INSIB and FPAC Collaboration Agreement, signed on May 6th 2014 between FPAC and the Department of Education of the Generalitat de Catalunya, the governmental department mastering the INSIB. The Annex states that the aircraft is to be restored and exhibited by the Council of La Senia Airfield.

The freshly painted air intake closures©  FPAC - José Ramón Bellaubí
 


Since the INSIB Super Saeta was no longer needed for students' training, according to the FPAC-INSIB collaboration frame, both the INSIB and the FPAC agreed on providing a new life to such a very valuable historical asset.

The Polikarpov I-16 "Moska" built at La Sénia by Mr. Bellaubí, who is
the principal of the HA-220 restoration  ©  FPAC - Francesc Val


An endeavour that since 2003 provides the realization of curriculum practices at FPAC's workshop school and a documented exchange and restoration of aeronautic material for the purpose of training and historical exhibition. 
 
The front section of a Tupolev SB-2 "Katiuska" being built a La Sénia
by Mr. Bellaubí ©  FPAC - DJR
 
Consistent with the mission of the FPAC, the exchange supports promoting the aeronautical culture through the development of a collaborative network of aeronautical facilities gathering amateur and professional groups of aeronautics related people at Catalonia's Aviation History landmarks.

Republican Airforce Uniforms displayed at La Sénia Airfield
Headquarters Building ©  FPAC - DJR


Informacions relacionades / Informaciones relacionadas / Related posts

2015/03/17

NOU CAMIÓ BOLQUET AMB GRUA

El 28 de Novembre del 2014 es va signar l'Acta de Lliurament en concepte de Donació d'AENA a la FPAC del camió-bolquet amb grua RENAULT DG-170-17 matrícula GC-1051-BH.

Es tracta d'una unitat per a serveis generals i de rescat aeroportuari que va començar la vida activa el 1987, incorporant-se a l'Aeroport de Gando, a Gran Canària, el 1994 i finalitzant la vida operativa
a l'Aeroport de Sabadell a la tardor de 2013.

Amb els seus més de 28 anys d'antiguitat i des el 4 de Febrer de 2015, un cop finalitzats els tràmits de canvi de propietat i de matriculació, el vehicle s'ha incorporat a la col·lecció de la FPAC no tan sols a efectes museístics sinó com equipament per l'arrossegament i la restauració d'aeronaus.

El pressupost de les feines de manteniment previ que cal fer abans de poder actualitzar el certificat d'inspecció tècnica de vehicles, vençut el 24 de Juliol de 2013,  és de 4.741


Des d'aquí volem agrair a AENA i en especial a la seva Direcció al Aeroport de Sabadell el continuat suport que donen a la FPAC en el desenvolupament de la seva missió divulgativa, formativa i de preservació del patrimoni aeronàutic.


15 -01-2015 LELL © DJR - FPAC


NUEVO CAMIÓN CON CAJA VOLQUETE Y GRUA


El 28 de Noviembre de 2014 se firmó el Acta de Entrega en concepto de Donación de AENA a la FPAC del camión-volquete con grúa RENAULT DG-170-17 matrícula GC-1051-BH. 

Se trata de una unidad para servicios generales y de rescate aeroportuario que empezó su vida activa en 1987 incorporandose al Aeropuerto de Gando, en Gran Canaria, en 1994 y finalizandola en otoño de 2013 en el Aeropuerto de Sabadell.

Con sus mas de 28 años de antigüedad y desde el 4 de Febrero de 2015, finalizados los trámites de cambio de propiedad y matriculación, el vehículo se ha incorporado a la colección de la FPAC no tan sólo a efectos museísticos sino como equipamiento para el arrastre y restauración de aeronaves.

El presupuesto de mantenimiento previo que cabe realizar antes de actualizar el certificado de inspección técnica de vehículos, vencido el 24 de Julio de 2013, es de 4.741€  

Desde aquí agradecemos a AENA y en especial a su Dirección en el Aeropuerto de Sabadell su continuado apoyo al desarrollo de la misión divulgativa, formativa y de preservación del patrimonio aeronáutico que constituye la misión de la FPAC.  


15 -01-2015 LELL © DJR - FPAC


NEW DUMP TRUCK WITH CRANE


On 28 November 2014 was signed the Act of Delivery of a Dump Truck with Crane donated by AENA to the  FPAC. 

The unit is a RENAULT DG-170-17 from 1987 that was immatriculated by AENA in 1994 in Canary Islands with the plate number GC-1051-BH.  Since then it had been assigned to general maintenance and aircraft rescue services, first at Gando Airport in Gran Canaria and further at Sabadell Airport where ended its service life by the autumn of 2013.

With over 28 years age, from February 4, 2015, once completed the ownership change and registration formalities, the vehicle has joined the FPAC Collection not only as part of the future heritage aircraft museum but as an equipment for towing and restoration of the FPAC aircraft.

The budget required to undertake the maintenance works prior to updating the certificate of roadworthiness, outdated July 24, 2013is of € 4741.


We thank AENA and its Management at Sabadell Airport for their continued support to the development of the FPAC mission.