2013/02/28

LELL Restoration Work, Feb 28th. 2013


1.- RESTAURACIÓ DE LA MACCHI MB-308 EC-AGM

La FPAC a la seva col.lecció aquest avió de turisme competitiu, senzill i econòmic d'origen italià construït per la firma italiana MacchiLa EC-AGM va arribar a Espanya l'any 1950 amb la matrícula I-MACC i tnigué una arribada espectacular doncs, tot i disposar només d'un motor Continental de 65 cv, va guanyar la Volta Aèria d'aquell any. El 1952 va rebre la matrícula actual i va anar canviant de propietaris fins a l'actualitat. L'any 1960 va patir un accident però es va reconstruir i va estar volant fins l'any 1971.

La FPAC tiene en su colección este avión de turismo competitivo, sencillo y económico construido por la firma italiana Macchi. El EC-AGM llegó a España en el año 1950 con la matrícula I-MACC. Tuvo una llegada espectacular ya que, aun disponiendo sólo de un motor Continental de 65 cv ganó la Vuelta Aérea de aquel año. En 1952 recibió la matrícula actual y ha ido cambiando de propietarios hasta la actualidad. En el año 1960 sufrió un accidente pero se reconstruyó y estuvo volando hasta 1971.

FPAC has in its collection this competitive tourist aeroplane, simple, affordable and built by the Italian manufacturer Macchi. The EC-AGM came to Spain in 1950 with registration I-MACC. He had a spectacular arrival. Despite only having a 65-hp Continental engine, it won the Round that year. In 1952 he received its current registration, however ownership has changed many times until today. In 1960 he had an accident but was rebuilt and kept flying until 1971.

Construït totalment de fusta, va tot cobert de contraxapat, llevat l'extrados de l'ala que està entelada des de l'únic travesser que forma la seva estructura, fins a la vora de sortida. Va proveït de flaps mecànics i el seu tren fix porta amortidors oleomecànics i frens hidràulics.  

Construido enteramente de madera, va todo cubierto de contrachapado, salvo en la parte superior del plano, que está entelada desde el único larguero que forma su estructura, hasta el borde de salida. Va provisto de flaps mecánicos y su tren fijo lleva amortiguadores oleomecánicos y frenos hidráulicos.

Build entirely of wood, plywood covers all main structures except the upper side of the wing, which is covered with fabric from the single wingspar forming the wing structure, until the trailing edge. It is equipped with mechanical flaps, fixed gear with oil dampers and hydraulic brakes

(c) Image from FPAC website (http://www.fpac.org/aviones/macchi_MB_308.php?lang=cat)

Continuant una llarga tasca de restauració duta a terme per Esteve Montoliu, i la revisió i posada a zero hores del motor, ara estem iniciant els treballs d'inspecció i restauració de l'estructura i sistemes.  Aquests dies hem acabat la revisió i restauració de la bancada del motorS'ha decapatcomprovat amb un assaig de líquids penetrants  l'absència de microfisures, després s'ha pintat de color blanc.
 
Continuando una larga labor de restauración llevada a cabo por Esteve Montoliu, y la revisión y puesta a cero horas del motor, ahora estamos iniciando los trabajos de inspección y restauración de la estructura y sistemas. Estos días hemos terminado con la bancada del motor que se ha decapado, comprobado ausencia de grietas con ensayo de líquidos penetrantes y pintado en color blanco.

Further to the long work of restoration carried out by Mr. Esteve Montoliu, and the engine overhaul, we have now commenced the inspection work and restoration of the structure and systems. The engine mount is finished, it has been stripped, checked for cracks with dye penetrant testing and painted white.


També hem desmuntat i sanejat tots els mecanismes i l'estructura de la porta esquerra.
También hemos desmontado y saneado todos los mecanismos y la estructura de la puerta izquierda.
We have also taken apart and cleaned all the mechanisms and structure of the left door.


I netejat l'interior del fuselatge per inspeccionar-lo estructuralment.
Y limpiado el interior del fuselaje para proceder a su inspección estructural. And cleaned the inside of the fuselage to carry out structural inspection
 .


En aquesta imatge veiem com en "QUEROL" està netejant i sanejant l'estructura interior del fuselatge.
Aquí vemos cómo "QUEROL" está en plena faena de limpieza y saneamiento de la estructura interior del fuselaje.
The image shows how "QUEROL" is cleaning and tidying up the internal structure of the fuselage.

 

2.- REVISIÓ ANUAL I SANEJAMENT DE LA DORNIER 27 EC-CHQ

 

Les Dornier de la FPAC estan fabricades a Friedrichshafen, al sud d'Alemanya, i formaven part d'un lot de 26 unitats que van ser adquirides per l'Exèrcit de l'Aire, i amb els anys cedides a Aviació Civil que les va emprar com remolcadors per les escoles de vol a vela. En els llibres de la CHQ hi ha consignades moltes hores d'activitat de remolc a l'aeròdrom de Monflorite (Osca).

Las Dornier de la FPAC están fabricadas en Friedrichshafen, al sur de Alemania, y formaban parte de un lote de 26 unidades que fueron adquiridas por el Ejército del Aire, y con los años cedidas a Aviación Civil que las empleó como remolcadores para las escuelas de vuelo a vela. En los libros de la CHQ hay consignadas muchas horas de estas actividades en Monflorite (Huesca).

The FPAC Dorniers are manufactured in Friedrichshafen, southern Germany, and were part of a batch of 26 units that were acquired by the Spanish Air Force. Over the years they were assigned to the Civil Aviation as tugs used for gliding schools. The CHQ logbook records show many hours of these activities in Monflorite (Huesca

 (c) Image taken by José Fernández García (www.aerotendencias.com)


Les imatges superior i inferiors mostren que l'allotjament de la bateria s'ha de sanejar i aplicar-hi un tractament anti corrosiu...
En las imágenes superior e inferiores vemos que el alojamiento de la batería necesita un buen saneamiento y tratamiento anti corrosión...
The above and below images show that the battery housing requires cleaning and thorough anti corrosion treatment ... 
... i un que cop estigui sanejat i imprimat, s'haurà de pintar de nou l'allotjament de la bateria i l'exterior.
...y que una vez saneado e imprimado habrá que repintar el alojamiento de la batería y el exterior .
... and once is cleaned and primed, both the battery housing and body external surface will require repainting.

Encara que en "FABIO" i en "BRIAN" s'empren a fons amb la xapa, sempre queda una estona per ajudar a "PACO" el "Mestre" TMA Certificador que està en plena revisió de motor.
Aunque "FABIO" y "BRIAN" se emplean a fondo con la chapa, siempre queda un rato para ayudar a "PACO" el "Maestro" TMA Certificador que está en plena revisión de motor.
Although "FABIO" and "Brian" spend their time on body work, there is always a time to help "PACO" the Certifier Master in servicing the engine.

Totes les imatges, excepte les indicades, han estat preses per en Jordi Pons amb una càmara OLYMPUS.
Todas las imágenes, excepto indicadas, tomadas por Jordi Pons con una cámara digital OLYMPUS.  
All images, excep the indicated ones, have been taken by Jordi Pons with an OLYMPUS digital camera.

Welcome to the FPAC Aeroworkshop Journal!BENVINGUT AL FPAC AEROSHOP JOURNAL


Els Aprenents, Voluntaris i Professionals del Taller-Escola de la FPAC, volem compartir experiències, fets, descobriments i resultats en restauració i manteniment de l'aeronavegabilitat de les aeronaus de la FPAC Classic Flying Collection.

Els enginyers i professionals de manteniment de la FPAC ajudem a la formació d'alumnes dels dos Instituts de Formació Professional Aeronàutica de l'àrea metropolitana de Barcelona, ​​donant-los suport i supervisant les 410 hores d'aprenentatge en entorn real requerit al pla d'estudis.

El desenvolupament de la curiositat personal, d'activitats organitzades en processos i de la comunicació textual i gràfica de fets i activitat, formen part del nostre ADN en la construcció i la transferència de coneixements i d'habilitats professionals.

Volem agrair el patrocini d'Air BP, OLYMPUS i Diputació de Barcelona que fa possible l'activitat del Taller-Escola de la FPAC que compartim en aquest bloc.

La "Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya" (FPAC) és una organització sense ànim de lucre, registrada com Fundació Cultural Privada amb el número 1144 segons resolució del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya de 30 d'octubre de 1977. NIF G-61.449.245. Ens trobem a l'Aeroport de Sabadell, 08205 Sabadell.

Ajudant a la FPAC com Soci Benefactor Ocasional (un mes) Temporal (sis mesos) o Permanent (un any) a través d'una donació mensual mínima i incondicional de 5 euros li permetrà conèixer els treballs en curs visitant el Taller-Escola, també podrà fer visites guiades per voluntaris a la Col·lecció d'Avions Clàssics, veure els avions clàssics en vol, guanyar un vol en un avió clàssic i contribuir a la formació professional de joves. També podrà col·laborar activament, com voluntari, a les operacions de la FPAC.

La visita al Taller-Escola i als Avions Clàssics de la Col·lecció en Vol és un veritable "Vol al Passat", una excitant experiència que val la pena completar amb un dinar, una copa o un sopar al Restaurant Bar i Terrassa del Aeroclub Barcelona-Sabadell.

Els horaris i tipus de visita que li ofereix la FPAC són:

 • Durant tot l'any, a petició: Visites guiades en horari programat, Dimarts i Dijous de 1030-1330 i de 1530 a 1830, excepte en festius. Reserves de restaurant disponibles.
 • Durant tot l'any, a petició: Visites Guiades Organitzades per Grups privades, incloent opcionalment el vol dels avions clàssics i serveis opcionals de Restauració i Reunió en col·laboració amb l'Aero Cluub Barcelona-Sabadell.

 • De Febrer a Juliol i de Setembre a Novembre: “PAC OBERT” Dia d'Exposició i Exhibició Vol obert a Socis Benefactors, el tercer diumenge de cada mes de 0900-1400. Reserves de restaurant disponible.

 • El Tercer Diumenge de Desembre: Celebració de la Patrona de l'Aviació, Jornada de Portes Obertes al Públic. Visites Guiades, Exposició i Exhibició en Vol de les Aeronaus de la Col·lecció. De 0900-1500.
Per anunciar la seva visita en dates i horaris programats o sol·licitar l'organització d'una visita proivada, o un esdeveniment d'empresa, escriviu-nos a INFO@FPAC.ORG.

Estarem encantats de compartir més detalls mentre preparem la satisfacció del seu requeriment.

En qualsevol cas esperem que les fotos i comentaris del bloc el sorprenguin i interessin.

Les imatges d'aquest bloc han estat patrocinades per

 
BIENVENIDO AL FPAC AEROSHOP JOURNAL

Los Aprendices, Voluntarios y Profesionales del Taller-Escola de la FPAC, queremos compartir experiencias, hechos, descubrimientos y resultados en restauración y mantenimiento de la aeronavegabilidad de las aeronaves de la FPAC Classic Flying Collection.

Los ingenieros y profesionales de mantenimiento de la FPAC ayudan a la formación de alumnos de los dos Institutos de Formación Profesional Aeronáutica del área metropolitana de Barcelona, apoyándoles y supervisando las 410 horas de aprendizaje en entorno real requeridos en su plan de estudios.

El desarrollo de la curiosidad personal, de actividades organizadas en procesos y de la comunicación textual y gráfica de los hechos forman parte de nuestro ADN en la construcción y la transferencia de conocimientos y habilidades profesionales.

Queremos agradecer el patrocinio de Air BP, OLYMPUS y Diputación de Barcelona que hace posible la actividad del Taller-Escola de la FPAC que compartimos en este blog.

La "Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya" (FPAC) es una organización sin ánimo de lucro, registrada como Fundación Cultural Privada con el número 1144 según resolución del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya de 30 de octubre de 1977. NIF G-61449245. ubicada en el Aeropuerto de Sabadell, 08205 Sabadell.

Ayudando a la FPAC como Socio Benefactor Ocasional (un mes) Temporal (seis meses) o Permanente (un año) a través de una donación mensual mínima e incondicional de 5 euros le permitirá conocer los trabajos en curso visitando el Taller-Escuela, también podrá hacer visitas guiadas por voluntarios a la Colección de Aviones Clásicos, ver los aviones clásicos en vuelo, ganar un vuelo en un avión clásico y contribuir a la formación profesional de jóvenes. También podrá colaborar activamente, como voluntario, en las operaciones de la FPAC.

La visita al Taller-Escuela y a los Aviones Clásicos de la Colección en Vuelo es un verdadero "Vuelo al Pasado", una excitante experiencia que vale la pena completar con un almuerzo, de una copa o de una cena en el restaurante Bar Terraza del Aeroclub Barcelona-Sabadell.

Los horarios y tipos de visita que le ofrece la FPAC son:
 • Durante todo el año, a petición: Visitas guiadas en horario programado, Martes y Jueves de 1030 a 1330 y de 1530 a 1830, excepto en festivos. Reservas de restaurante disponible.
 • Durante todo el año, a petición: Visitas Guiadas Organizadas para Grupos Privados, incluyendo opcionalmente el vuelo de los aviones clásicos y servicios opcionales de Restauración y Reunión en colaboración con el Aero Cluub Barcelona-Sabadell.
 • De Febrero a Julio y de Septiembre a Noviembre: Dia de Exposición y Exhibición en Vuelo abierto a Socios Benefactores, el tercer domingo de cada mes de 0900 a 1400. Reservas de restaurante disponible.
 • El Tercer Domingo de Diciembre: Celebración de la Patrona de la Aviación, Jornada de Puertas Abiertas al Público. Visitas Guiadas, Exposición y Exhibición en Vuelo de las Aeronaves de la Colección. De 0900 a 1500.

Para anunciar su visita en fechas y horarios programados o solicitar la organización de una visita proivada, o un evento de empresa, escríbanos a INFO@FPAC.ORG.

Estaremos encantados de compartir más detalles mientras preparamos la satisfacción de su requerimiento.

En cualquier caso esperamos que las fotos y comentarios del blog le sorprendan e interesen.

Las imágenes de este blog han sido patrocinadas por  
WELCOME TO THE FPAC AEROSHOP JOURNAL

Through the Aeroworkshop Journal we, the apprentices, volunteers and professionals of the FPAC, share our experiences, facts and findings in the restoration and airworthiness maintenance of the FPAC Classic Aeroplanes Flying Collection.We trust that the journal will also enthuse in you our passion of keeping alive Spain´s aviation heritage for all to enjoy…

The FPAC Aircraft Engineering & Maintenance Professionals volunteer in forming and supporting the Apprentices of two Barcelona metropolitan area Professional Training Institutes in their 410 hours of learning with a "hands on" working practical syllabus.

The development of personal curiosity, process-driven activities and factual image-based communication are part of our DNA in building and transfering knowledge and professional skills.

We want to thank the Air BP, OLYMPUS and "Diputació de Barcelona" for the sponsorship that makes possible the FPAC Workshop-School activities that we share in the blog. 

The "Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya" (FPAC) is a Registered Charity and Cultural Private Foundation, as stated and published by the Generalitat de Catalunya Justice Department on October 30th. 1977. Reg. No. 1114. VAT No. G-61449245. located at Sabadell Airport, E-08205 Sabadell, BARCELONA, Spain.

Joining us as an Occasional (30 days) Temporary (Six Months) or Permanent (One year) member Supporting Membership through a minimum and unconditional monthly donation of 5 Euro allows you to visit work-in-progress at the Workshop-School and the Classic Aeroplane Flying Collection on tours guided by the FPAC volunteers. Members can also win flights on the Classic Planes as well as to actively contribute, as volunteers, to the FPAC operations.

Visiting the Workshop-School and the Classic Airplanes Flying Collection is a true "flying to the past" exciting experience worth to be completed with either an after-visit lunch, an evening drink or a dinner at the Aeroclub Barcelona-Sabadell, Bar & Terrace Restaurant.

The visiting schedules that FPAC offers you are:
 • All Year long (by Appointment): Scheduled Open Visits on Tuesdays and Thursdays from 1030 to 1330 and from 1530 to 1830, except on Bank Holidays. Restaurant Reservations available.
 • All Year long (by Arrangement): Private Party Visits, optionally including Restaurant, Catering, Flying exhibition and other events.
 • From February to July, and from September to November: Members-only Open Flying Day Exhibitions on the Third Sunday of the month, from 0900 to 1400. Restaurant reservations available.
 • Third Sunday of December: Public-Open Flying Day Exhibition, from 0900 to 1500
To announce your visit or to ask us to organise either a Private or a Corporate Party event, just send a mail to INFO@FPAC.ORG.

We'll be pleased to share further details while preparing to meeting your requirements.

We do hope that the pictures and comments of this blog will encourage you to join us in preserving Spain's aviation heritage for future generations by becoming a member.


Rebuilding the Bücker 131 EC-DAU required more than 1700 hours. In the background the Beechcraft T-34 Mentor EC-JKM having its Airworthiness Annual visit. (Picture by Toni Tejón, circa 2010)
 The Institut Illa dels Banyols 2012-2013 Apprentices with the Workshop Master and the Training Head. January 2013 (picture by José Fernández García - www.aerotendencias.com)
Above. A primary school visit to the Classic Flying Collection, February 2013. (Javier Ortega Figueiral)
Below. Finalising the Bücker 131 EC-FTZ Annual Airworthiness visit and cosmetic restoration. End of January 2013. (Picture by Quim Roser - www.quimroser.com)
Above and Below. Views of he Col.lection Display set for the Spanish Airforce Chief visit to the FPAC and the Aero Club Barcelona Sabadell on February 25th, 2013 (pictures by Domingo Jaumandreu)

November 2013, Special Open Flying Day featuring the visit of the Historical Military Vehicle Preservation Society (pictures by José Fernández García - www.aerotendencias.com)The FPAC Workshop-School Blog Imaging is sponsored by