2013/04/02

AISA I-11B "VESPA"

L'últim avió que la fundació PAC ha posat en vol ha estat la AISA I-11B més coneguda com la "Vespa". Restaurada fa ja bastants anys per Manuel Sanchez Damians, havia estat hangarada per la fundació en espera d'un overhaul de motor. Un cop rebut el motor i després de passar una exhaustiva revisió ja es troba operativa.

 El último avión que la fundación PAC ha puesto en vuelo ha sido la AISA I-11B más conocida como la "Vespa". Restaurada hace ya bastantes años por Manuel Sanchez Damians, había estado hangarada por la fundación en espera de un overhaul de motor. Una vez recibido el motor y tras pasar una exhaustiva revisión ya se encuentra operativa. 


The  AISA I-11B known as the "Vespa" is the last aircraft to be flown by the PAC Foundation.
Restored several years ago by Manuel Sanchez Damians, it had been hangared by the Foundation awaiting for the overhaul of its engine. After receiving the engine and passing a thorough inspection, the aircraft is now operational


Després dels vols fets a finals d'any, els aprenents-alumne han anat efectuant les tasques bàsiques de manteniment.

Israel, Victor and Esteban performing the WSC

Después de los vuelos realizados a finales de año, los aprendices-alumno han ido efectuando las tareas básicas de mantenimiento.

After some end-of-last-year flights, the apprentice-students have been performing basic maintenance tasks.Per als més curiosos, aquí podem observar detalls de la instal·lació del motor, un Continental C-90.

Para los más curiosos, aquí podemos observar detalles de la instalación del motor, un Continental C-90.

For the curious. Here we can see details of the Continental C-90
engine installation. 


La xapa tallafocs encara manté el logotip de la marca AISA.
Podem observar també la manca de motor d'arrencada. Quin sistema fa servir? ... En el vídeo posterior podem veure-ho.


La chapa que recubre el tabique cortafuegos todavía mantiene el logotipo de la marca AISA.
Podemos observar también la falta de motor de arranque. Que sistema emplea?...en el video posterior podemos verlo.

The firewall plate still holds the AISA brand logo.
We can also observe the absence of a starter motor. What system does it use? ... We can see later in the video.

L'interior de cabina és senzill, però suficient.

El interior de cabina es austero pero suficiente.

The cabin interior is austere but adequate.Els últimes dies han servit per efectuar els ajustos de motor necessaris per a un funcionament perfecte. En aquestes dues fotografies veiem a Paco i a Victor efectuant la comprovació de la pressió de combustible i l'ajust del ralentí.

Los últimas días han servido para efectuar los ajustes de motor necesarios para un funcionamiento perfecto. En estas dos fotografías vemos a Paco y a Victor efectuando la comprobación de la presión de combustible y el ajuste del ralentí.I-11B front view, ready for the engine start up


The last few days have been spent adjusting the engine for a flawless operation. The two images show Paco and Victor checking the fuel pressure and the idle trim.
  
Al vídeo es mostra l'arrencada i comprovació dels paràmetres de motor. En Paco amb la col.laboració d'en Jordi ha donat el vistiplau final perquè Rafa Molina faci el següent vol de prova i es deixi llest l'avió per al pròxim PAC Obert, el Diumenge 21 d'Abril.

En el video se muestra el arranque y comprobación de los parámetros de motor. Paco con la colaboración de Jordi ha dado el visto bueno final para que Rafa Molina haga el siguiente vuelo de prueba y se deje listo el avión para el próximo PACOB, el Domingo 21 de Abril.

The video shows the airplane start-up and engine parameters check. With Jordi's collaboration, Paco has signed off the review, allowing Rafa Molina to do a further test flight. The plane is planned to be ready for a flying exhibition at next PAC Open Day on April 21st


Esperem que la meteo del mes d'abril sigui millor, per veure'l volar de nou.
Esperamos que en Abril la meteo sea mejor y la podamos ver de nuevo en vuelo.
For April's PACOB we hope to have better weather conditions than the last one in March and be able to see the I-11B flying again.

March PACOBA rainy and too overcasted day for flying

PACOB de Marzo. Un dia demasiado cubierto y lluvioso para volar
Esponsor de les imatges del Taller-escola
Esponsor de las imágenes del Taller-escuela
Workshop-school imaging sponsor


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada