2015/06/21

Un HA-220 Super Saeta a La SéniaEl HA-220 al pati de l'INSIB ©  FPAC - INSIB
El 9 de Juny es va signar el Conveni de Cessió del Super Saeta HA-220 que estava situat al pati de l'Institut Illa de Banyols (INSIB) de El Prat de Llobregat a l'Ajuntament de La Sénia, per ser restaurat i exposat al futur Hangar-Museu de l'Històric Camp d'Aviació.

La signatura a La Sénia ©  FPAC - Francesc Val


L'aeronau, que va ser desmuntada i traslladada el passat 22 d'abril per voluntaris del Consell de l'Aeròdrom de La Sénia, de la FPAC i de ADAR (Associació d'Aviadors de la República) amb la col·laboració de professors de l'INSIB havia estat utilitzada com plataforma de pràctiques de sistemes hidràulics d'actuació i govern fins que els inspectors d'AESA van requerir a l'INSIB que els estudiants de Tècnic de Manteniment d'Aeronaus tenien que treballar amb material mes modern.


Al pati de l'INSIB ©  FPAC - José Ramón Bellaubí


La cessió ha quedat documentada a l'Annex #5 al Conveni de Col·laboració entre el INSIB i la FPAC, de data 6 de maig de 2014, signat entre la FPAC i el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, de qui depen l'INSIB. A l'esmentat Annex s'estableix que l'aeronau sigui restaurada i exposada per el Consell Assessor del Camp d'Aviació de La Sénia.


Al pati de l'INSIB ©  FPAC - José Ramón Bellaubí


Els tres anys de Col·laboració ente el INSIB i la FPAC no tant sols han permès la realització a la FPAC de pràctiques curriculars dels alumnes de l'INSIB si no també l'intercanvi documentat i la restauració de material amb finalitats formatives i museístiques dels que el Super Saeta de l'INSIB en forma part.


Al pati de l'INSIB ©  FPAC - José Ramón Bellaubí


Coherent amb la missió de la FPAC, aquest intercanvi contribueix al foment de la cultura aeronàutica mitjançant el desenvolupament d'una xarxa col·laborativa de grups de professionals, d'aficionats i d'equipaments culturals a llocs emblemàtics de la Història de l'Aviació a Catalunya.

Al pati de l'INSIB ©  FPAC - José Ramón Bellaubí

 Un HA-220 Super Saeta en La Sénia


El 9 de Junio se firmó el Convenio de Cesión del Super Saeta HA-220, que estaba situado en el patio del Instituto Isla de Banyols (INSIB) de El Prat de Llobregat, al Ayuntamiento de La Sénia, a fin de ser restaurado y expuesto en el futuro Hangar-Museo del Histórico Campo de Aviación.

Al taller de La Sénia on es restaurará ©  FPAC - José Ramón Bellaubí

La aeronave, fué desmontada y trasladada el pasado 22 de abril por voluntarios del Consejo del Aeródromo de La Sénia, de la FPAC y de ADAR (Asociación de Aviadores de la República) con la colaboración de profesores del INSIB. 
 
Montadas las secciones frontal y trasera... ©  FPAC - José Ramón Bellaubí

El  INSIB la había adquirido y utilizado como plataforma de prácticas de sistemas hidráulicos de actuación y gobierno hasta que inspectores de AESA requirieron al INSIB que los estudiantes de Técnico de Mantenimiento de Aeronaves hiciesen sus prácticas con material más moderno.

...en el taller de La Sénia donde se restaura ©  FPAC - José Ramón Bellaubí

La cesión ha quedado documentada en el Anexo # 5 al Convenio de Colaboración entre el INSIB y la FPAC, de fecha 6 de mayo de 2014, firmado entre la FPAC y el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, de quien depende el INSIB. En dicho Anexo se establece que la aeronave sea restaurada y expuesta por el Consejo del Aeródromo de La Sénia, entidad dependiente de su ayuntamiento.

El interior de la cabina, limpio y aseado ©  FPAC - José Ramón Bellaubí

 Los tres años de Colaboración entre el INSIB y la FPAC no sólo han permitido la realización en la FPAC de prácticas curriculares de los alumnos del INSIB sino también el intercambio documentado y la restauración de material aeronáutico con fines formativos y museísticos. Materiales de los que el Super Saeta del INSIB forma parte.

El exterior  de la cabina, limpio y brillante ©  FPAC - José Ramón Bellaubí

Coherente con la misión de la FPAC, este intercambio contribuye al fomento de la cultura aeronáutica mediante el desarrollo de una red colaborativa de grupos de profesionales, de aficionados y de equipamientos culturales en lugares emblemáticos de la Historia de la aviación en Cataluña.

Detalle del interior de la cabina  ©  FPAC - José Ramón Bellaubí

A Super Saeta HA-220 at La Sénia


On June 9th it was signed the Assignment Agreement to deliver a Super Saeta HA-220 to the City Council of La Sénia. The aircraft is to be restored and further exhibited at an Hangar-Museum that is to be build at the historical airfield were, first the Republican Spanish airforce, and further the Nazi's Legion Condor one, based several fighter and bomber squadrons during the 1936 – 1939 civil war. 

The inner view of the nose section  ©  FPAC - José Ramón Bellaubí

The aircraft belongs to the Generalitat de Catalunya Education Department and was located at the courtyard of the El Prat de Llobregat “Illa de Banyols”, a Professional Training Institute (INSIB) offering, among others, medium and high level Aircraft Maintenance curriculae. 

The already scrubbed fuselage and the rudder mounted
with new original paint  ©  FPAC - José Ramón Bellaubí

The aircraft was dissassembled and moved on April 22nd by volunteers of La Sénia Aerodrome Council together with FPAC and of the ADAR (Republican Airforce Crews Association) ones , in collaboration with INSIB professors. 

Rudder's new paint and restored tailcone  ©  FPAC - DJR

The Super Saeta had been used as an students practice platform for hydraulic government and control systems. A couple of years ago was decomissioned since EASA inspectors required that the INSIB trainees sould practice on much more modern equipments.

Many cockpit instruments had been preserved ©  FPAC - Jose Ramón Bellaubí

The transfer of the airctaft has been documented on the Annex No. 5 to the INSIB and FPAC Collaboration Agreement, signed on May 6th 2014 between FPAC and the Department of Education of the Generalitat de Catalunya, the governmental department mastering the INSIB. The Annex states that the aircraft is to be restored and exhibited by the Council of La Senia Airfield.

The freshly painted air intake closures©  FPAC - José Ramón Bellaubí
 


Since the INSIB Super Saeta was no longer needed for students' training, according to the FPAC-INSIB collaboration frame, both the INSIB and the FPAC agreed on providing a new life to such a very valuable historical asset.

The Polikarpov I-16 "Moska" built at La Sénia by Mr. Bellaubí, who is
the principal of the HA-220 restoration  ©  FPAC - Francesc Val


An endeavour that since 2003 provides the realization of curriculum practices at FPAC's workshop school and a documented exchange and restoration of aeronautic material for the purpose of training and historical exhibition. 
 
The front section of a Tupolev SB-2 "Katiuska" being built a La Sénia
by Mr. Bellaubí ©  FPAC - DJR
 
Consistent with the mission of the FPAC, the exchange supports promoting the aeronautical culture through the development of a collaborative network of aeronautical facilities gathering amateur and professional groups of aeronautics related people at Catalonia's Aviation History landmarks.

Republican Airforce Uniforms displayed at La Sénia Airfield
Headquarters Building ©  FPAC - DJR


Informacions relacionades / Informaciones relacionadas / Related posts

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada