2013/07/08

EC-GZN SuperSaeta's flight in LERS


El passat 26 de juny, els professors i aprenents-alumne del taller-escola varem gaudir del vol del nostre SuperSaeta EC-GZN a l'Aeroport de Reus. Esperem poder seguir veient-lo volar malgrat la difícil situació econòmica que ens envolta. 
L'avió està mantingut en perfecte estat operatiu per els tècnics dels tallers de Rosique Aircraft, i hangarat per gentilesa de l'Aero Club de Reus al l'edifici històric dels dies de la Guerra Civil Espanyola, una reliquia arquitectònica avui perfectament restaurada i conservada.

El pasado 26 de Junio, los profesores y aprendices-alumno del taller-escuela disfrutamos del vuelo de nuestro SuperSaeta EC-GZN en el Aeropuerto de Reus. Esperamos seguir viendolo en vuelo, a pesar de la difícil situación económica que nos rodea. El avión está mantenido en perfecto estado operativo por los técnicos de los talleres de  Rosique Aircraft  y hangarado por gentileza del Aero Club de Reus en el edificio histórico construido durante la Guerra Civi Española, una reliquia arquitectónica hoy perfectamente restaurada y conservada.

On June 26, the teachers and apprentice-students of the workshop-school enjoyed the flight of our EC-GZN Super-Saeta at Reus Airport (LERS) We look forward to seeing it in flight, despite the difficult economy situation in Spain. 
The aircraft is maintained by Rosique Aircraft workshop technicians on fully operational condition. It is kindly roofed in the historical hangar of the Reus Airport. A fully restored and preserved building, dated from  the Spanish civil war time.
Els aprenents-alumne en pràctiques varen efectuar l'assistència a terra amb l'ajut de la unitat de potencia a terra (GPU) amablement deixada per la companyia IBERIA.

Los aprendices-alumno en prácticas pudieron efectuar la asistencia en tierra a un birreactor, utilizando la unidad de potencia de tierra (GPU) amablemente prestada por la compañía IBERIA.

The student-apprentices had the oppportunity to practice a ground handling service operation to a twin-jet aircraft using a ground power unit (GPU) kindly lend by IBERIA.Una vista original que mostra el bon estat en que es troba l'aeronau.
Una original vista que muestra el buen estado en que se encuentra la aeronave
An original view showing the good condition of the aircraft skin
Els pilots voluntaris de la FPAC, senyors Tomàs Sànchez i Josep Mª Armengol varen efectuar un vol de 30 minuts cadascún al comandament.
En total, una hora de vol de l'avió i 851 litres de consum de querosè.

Los pilotos voluntarios de la FPAC, señores Don Tomás Sánchez y Don Josep Mª Armengol, efectuaron un vuelo de 30 minutos cada uno al mando.
En total una hora de vuelo del avión y 851 litros de consumo de queroseno.

The FPAC volunteer pilots Messieurs Tomás Sánchez and Josep-Maria Armengol made a 30 minutes commanding flight each.
All in all, one hour of aircraft flight consuming 225 gallon of querosene.En la fotografia el pilot voluntari i patró de la fundació, Senyor Tomàs Sànchez Garcés acompanyat d'en Jordi Pons, membre també del patronat i responsable de formació al taller-escola, posant devant de l'hangar històric.

En la fotografía el piloto voluntario y patrono de la fundación, Don Tomas Sanchez Garcés acompañado de Jordi Pons miembro también del Patronato y responsable de formación en el taller-escuela. posando sobre el avión frente el hangar histórico.

In photography the volunteer pilot and patron of the foundation, Mr. Tomas Sanchez-Garcés accompanied by Mr. Jordi Ponsmember of the foundation board and in charge of the workshop-school training activities standing on the aircraft in front of the historical hangar.

A former image of the FPAC Super-Saeta EC-GZn with Mr. Armengol and Mr. Sánchez on board

1 comentari:

  1. Una joya de l'aeronaúica española, desconocida por muchos.

    Jaume Porta

    ResponElimina