2013/12/23

Curs preparatori per Alumnes INSIB Curso preparatorio para Alumnos INSIB Preparatory course for INSIB Students


En col·laboració amb l'Institut Illa de Banyols del Prat de Llobregat, INSIB, i l'Aeroclub Barcelona-Sabadell, hem impartit un seminari de tres dies per a un grup de vint alumnes de segón curs de grau mig de manteniment aeromecànic.


Presentació de la FPAC a l'aula del ACBS
En colaboración con el Instituto Isla de Banyols de El Prat, INSIB, y el Aeroclub Barcelona-Sabadell, hemos impartido un seminario de tres días para un grupo de veinte alumnos de segundo curso de grado medio de mantenimiento aeromecánico.

In collaboration with El Prat Technical Institute "Island of Banyols", INSIB, and the Aeroclub Barcelona-Sabadell, we have taught a three-day workshop seminar for a group of twenty sophomores in second year of aero maintenance studies.


Sobre Seguretat i Aviació Clàssica 

Sobre Seguridad y Aeronaves Clásicas

On the Aeronautical Heritage Safety

 

En el seminari la Fundació PAC ha impartit unes xerrades per a donar a coneixer la fundació, les seves activitats i la seva flota d'avions i conceptes relacionats amb la seguretat aèria.


Jordi Pons comentant dades dels avions en restauració
En el seminario la Fundación PAC ha impartido unas charlas para dar a conocer la fundación, sus actividades y su flota de aviones y conceptos relacionados con la seguridad aérea.

Through the seminar, the PAC Foundation has  given lectures focused on its activities, the fleet of classic aircraft and the concepts and elements of airworthiness and air safety.
 

Sobre el Manteniment i Restauració d'Aeronaus Clàssiques

Sobre el Mantenimiento y Restauración de Aeronaves Clásicas

On Classic Aircraft Restoration and Maintenance


Com a activitats relacionades amb la formació que els alumnes segueixen a l'INSIB, la fundació ha donat unes pinzellades sobre el manteniment en línia dels avions volables i sobre la restauració d'aeronaus.

Como actividades relacionadas con la formación que los alumnos reciben en el INSIB, la fundación ha dado unas pinceladas sobre el mantenimiento en línea de los aviones volables y sobre la restauración de aeronaves.

Regarding the tuition that the sophomores receive at the INSIB, the foundation have briefed themon the line maintenance of airworthy aircraft as well as on aircraft restoration techniques.


Preparant els avions pel diumenge

Sobre les Exhibicions d'Aeronaus Clàssiques

Sobre las Exhibiciones de Aeronaves Clásicas

On the Flying Heritage Air Displays


El darrer dia del seminari es dedicà als preparatius del PAC.OBERT del diumenge dia 15 de desembre, organitzat en format especial en motiu de celebració de la Patrona de l'aviació, la Verge de Loreto, i que coincidex sempre amb el darrer PAC Obert de l'any.

El último día del seminario se dedicó a los preparativos del PAC.OBERT del domingo día 15 de diciembre, organizado en formato especial con motivo de celebración de la Patrona de la aviación , la Virgen de Loreto , y que coincidex siempre con el último PAC Abierto del año.

The last day of the seminar was devoted to preparations for theSunday 15 December PAC.OBERT air show. It was the special edition organized on celebration of the patron saint of aviation, the Virgin of Loreto. It always marks the end of the autumn season of PAC.OBERT.
 
  

El Diumenge de PAC.OBERT

El Domingo de PAC.OBERT

The Sunday of PAC.OBERT

 
Practicament la totalitat dels alumnes participants en el seminari, varen fer acte de presència el diumenge per tal de col·laborar en la organització i control de la seguretat dels visitants i avions exposats. 
Tanmateix varem poder gaudir d'una matinal aeronàutica amb moments estelars com la passada del Super Saeta, l'exhibició de l'Air Tractor, o del carrusel dels avions de la FPAC, avions amb els quals alguns dels alumnes havien ajudat en el handling i posta en marxa prèvies.

El grup d'alumnes. A la dreta l'Alejandro de Diego, Mecànic en cap del Taller-Escola de la FPAC
El grupo de alumnos. A la derecha Alejandro de Diego, Mecánico jefe del Taller-Escuela de la FPAC
The group of Sophomores. On the right end Mr. Alejandro de Diego, head Mechanician of the FPAC Workshop-School.


Prácticamente la totalidad de los alumnos participantes en el seminario, hicieron acto de presencia el domingo para colaborar en la organización y control de la seguridad de los visitantes y aviones expuestos. 
La excelente meteorología nos permitió disfrutar de una matinal aeronáutica con momentos estelares como la pasada del Super Saeta, la exhibición del Air Tractor o el carrusel de los aviones de la FPAC, aviones en los que algunos alumnos habían ayudado a realizar el handling y puesta en marcha previas
 


15 Desembre 2013


Virtually all students participating in the seminar, were present on Sunday to assist in the organization, control and the safety of visitors and the exposed aircraft.
The excellent weather allowed us to enjoy an aviation morning with highlights like the Super Saeta flyovers, the Air Tractor fire fighting water drops and the carousel of the FPAC aircraft. The airplanes that previous to the flight some students had helped to make the handling and start up.

15 - 12 - 2013 PAC.OBERT


El Diumenge de PAC.OBERT - El Domingo the PAC.OBERT - The PAC.OBERT Sunday
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada