2016/07/21

CONSULTA EXPOSICIÓ JARDÍ-MUSEU / CONSULTA EXPOSICIÓN JARDÍN-MUSEO / GARDEN MUSEUM EXHIBITION POLL


 

CONSULTA EXPOSICIÓ JARDÍ-MUSEU

A la sala de reunions del Taller-Escola s'ha posat a disposició dels Socis Benefactors, el plànol a escala 1:250 del projecte de Jardí-Museu i unes fitxes amb la vista en planta dels avions de la col·lecció de la FPAC que es podràn veure als nous espais oberts al públic.
Us proposem de passar una estona “experimentant” les diverses possibilitats de distribució i disposició de les aeronaus i d'enviar-nos una imatge amb la distribució i disposició de les aeronaus que mes us agradaria trobar al futur Jardí-Museu.
Envieu-nos la imatge a PACPROJECTES@GMAIL.COM indicant el vostre nom cognoms i, si el recordeu, el número de Soci Benefactor.
Duranty aquest mes de juliol i les dos primeres setmanes de setembre, el Taller-Escola estarà obert de dilluns a divendres, de 10 a 14h.
Des del 13 de setembre, estarà obert de 10:30 a 13:30 de dimarts a dissabte i de 16:30 a 18:30 de dimarts a divendres, i també els diumenges de PAC·OBERT.
El 30 de Novembre es faran públiques les imatges rebudes i la distribució d'aeronaus que hi haurà el dia de la inauguració.

Exemple de distribució / Ejemplo de distribución / Distribution example
 

CONSULTA EXPOSICIÓN JARDÍN-MUSEO

En la sala de reuniones del Taller-Escuela se ha puesto a disposición de los Socios Benefactores el plano a escala 1: 250 del proyecto de Jardín-Museo y unas fichas con la vista en planta de los aviones, de la colección de la FPAC que se podrán ver en los nuevos espacios abiertos al público.
Les proponemos pasar un rato "experimentando" las diversas posibilidades de distribución y disposición de las aeronaves y que nos envíen una imagen con la distribución y disposición de las aeronaves que mas le gustaría encontrar en el futuro Jardín-Museo.
Envíenos la imagen a PACPROJECTES@GMAIL.COM indicando su nombre, apellidos y, si lo recuerda, su número de Socio Benefactor.
Durante este mes de Julio y las dos primeras semanas de Septiembre, el Taller-Escuela estará abierto de lunes a viernes, de 10 a 14h.
Desde el 13 de Septiembre, estará abierto de 10:30 a 13:30 de Martes a Sábado y de 16:30 a 18:30 de Martes a Viernes, y también los Domingos de PAC·OBERT
El 30 de Noviembre se harán públicas las imágenes recibidas y la distribución de aeronaves que habrá el dia de la inauguración.

Exemple de distribució / Ejemplo de distribución / Distribution example

GARDEN MUSEUM EXHIBITION POLL

The plan view at scale 1: 250 of the Garden-Museum has been made available to the benefactor Members of the FPAC in the meeting room of the Workshop-School,  together with the top view cards of the FPAC aircraft, that can be exposed in the new spaces open to the public.
We propose you to experiment the various possibilities of distribution and placement of the aircraft.
Please, send us before October 30 a picture of the distribution and placement of aircraft they would most like to see in the future Garden-Museum, by e mail to PACPROJECTES@GMAIL.COM indicating your name, surname and, if you remember, the number of Benefactor Membership.
During the month of July and the first two weeks of September, the Workshop-School will be open Monday to Friday from 10am to 14pm.
Since the Sept. 13, will be open 10:30 to 13:30 from Tuesday to Saturday and 16:30 to 18:30 from Tuesday to Friday, and on "PAC·OBERT" Sundays
The images received and the distribution of aircraft for the inauguration day will be made public on November 30th.Vistes en planta dels avions de la FPAC, E 1:250, per retallar i distribuir sobre un esquema del plànol del Jardí-Museu si no es pot visitar el Taller-Escola.

Vistas en planta de los aviones de la FPAC, E 1:250, para recortar y distribuir sobre un esquema del plano del Jardin-Museo en caso de que no se pueda visitar el Taller-Escuela


Plan view of the FPAC aircraft, in scale 1:250, to trim and distribute on the Garden-Museum plan in case you can't visit the Workshop-School.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada