2013/04/07

Week 14, 2013 "Espíritu de Montjuic" (1)

Preparant la presència de la FPAC
Preparando la participación de la FPAC

Preparing the FPAC exhibition

Aquesta setmana l'hem dedicada a la preparació dels dos avions amb els quals la FPAC participarà en l'event "Espíritu de Montjuic" que es cel.lebrarà al circuit de Montmeló el cap de setmana del 12 al 14 d'abril.
Esta semana la hemos dedicado a la preparación de los dos aviones con los que la FPAC participará en el evento "Espíritu de Montjuic" que se celebrará en el circuito de Montmeló el fin de semana del 12 al 14 de abril.
This week we have dedicated to the preparation of the planes with which the FPAC will participate in the event "Montjuic Spirit" that will be held at the Montmeló Racing Circuit on the weekend of April 12 to 14.

La fundació hi participarà amb la exposició estàtica del ja conegut North American T-6 "Texan", d'un un avió convidat i amb la exhibició en vol d'altres aeronaus de la col.lecció.
La fundación participará con la exposición estática del conocido North American T-6 "Texan" , con la de un avión invitado y con la exhibición en vuelo de otros aviones de la colección.
The foundation will participate with the static exhibition of the well known North American T-6 "Texan"  of a guest plane and with the flying show of other FPAC collection aircraft.

El desmuntatge, reparació d'alguns petits desperfectes i l'embalatge de subconjunts han estat laboriosos.
El desmontaje, la reparación de algunos pequeños desperfectos y el embalaje de subconjuntos han sido laboriosos.
Disassembly, repair of some minor damage and packing the subsets have been laborious.

L'avió convidat, es un veler Let Kunovice L-13 "Blanik" del Club de Vol a Vela d'Igualada-Òdena, que gentilment han cedit per a l'ocasió. La FPAC té dos exemplars d'aquest veler a la col.lecció però encara no están en disposició de ser degudament exhibits.
El avión invitado es un velero Let Kunovice L-13 "Blanik" del Aero Club de Vuelo a Vela de Igualada, que gentilmente han cedido para la ocasión. La FPAC tiene en dos ejemplares de este velero pero todavía no están en condiciones de exposición.
The guest aircraft is the Kunovice Let L-13 "Blanik" sailplane of the Igualada-Òdena Gliding Club, who have kindly loaned it for the occasion. The FPAC has two "Blanik" however not yet ready for exhibition.
Ignacio Colomo, Soci Benefactor i Voluntari de la FPAC, al hangar de LEIG
La preparació del remolc és necessària per arribar a Sabadell, on el planejador serà netejat i preparat per a la segona etapa del viatge, la exhibició a Montmeló.
La preparación del remolque es necesaria para llegar a Sabadell, donde el planeador será limpiado y preparado para la segunda etapa del viaje, la exposición en Montmeló.
The preparation is required to get the trailer in Sabadell, where the glider will be cleaned and conditioned for the second leg of the trip, the exhibition at Montmeló.
Israel i Ilich preparant el remolc
De pas, hem efectuat una visita a les instal.lacions d'Igualada on hem observat amb deteniment un dels velers de la col.lecció de la fundació, el Swallow 45. Un cop resolta la paperassa, només li caldrà treure la pols per volar-lo de nou. Està emmagatzemat i mantingut en perfecte estat.
De paso, hemos efectuado una visita a las instalaciones de Igualada donde hemos observado con detenimiento uno de los veleros de la colección de la fundación, el Swallow 45. Una vez resuelto el papeleo documental, sólo habrá que quitar el polvo para que pueda volar de nuevo. Está almacenado y mantenido en perfecto estado.
Incidentally, we made a visit to the site where we closely observed one of the FPAC collection gliders, the Swallow 45. Once the paperwork is done, you just need to blow the dust off to fly it again. It's stored and kept on perfect condition.
The 1970 Slingsby "Swallow 45" Ser.No, 1488 EC-BCN


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada