2015/03/17

NOU CAMIÓ BOLQUET AMB GRUA

El 28 de Novembre del 2014 es va signar l'Acta de Lliurament en concepte de Donació d'AENA a la FPAC del camió-bolquet amb grua RENAULT DG-170-17 matrícula GC-1051-BH.

Es tracta d'una unitat per a serveis generals i de rescat aeroportuari que va començar la vida activa el 1987, incorporant-se a l'Aeroport de Gando, a Gran Canària, el 1994 i finalitzant la vida operativa
a l'Aeroport de Sabadell a la tardor de 2013.

Amb els seus més de 28 anys d'antiguitat i des el 4 de Febrer de 2015, un cop finalitzats els tràmits de canvi de propietat i de matriculació, el vehicle s'ha incorporat a la col·lecció de la FPAC no tan sols a efectes museístics sinó com equipament per l'arrossegament i la restauració d'aeronaus.

El pressupost de les feines de manteniment previ que cal fer abans de poder actualitzar el certificat d'inspecció tècnica de vehicles, vençut el 24 de Juliol de 2013,  és de 4.741


Des d'aquí volem agrair a AENA i en especial a la seva Direcció al Aeroport de Sabadell el continuat suport que donen a la FPAC en el desenvolupament de la seva missió divulgativa, formativa i de preservació del patrimoni aeronàutic.


15 -01-2015 LELL © DJR - FPAC


NUEVO CAMIÓN CON CAJA VOLQUETE Y GRUA


El 28 de Noviembre de 2014 se firmó el Acta de Entrega en concepto de Donación de AENA a la FPAC del camión-volquete con grúa RENAULT DG-170-17 matrícula GC-1051-BH. 

Se trata de una unidad para servicios generales y de rescate aeroportuario que empezó su vida activa en 1987 incorporandose al Aeropuerto de Gando, en Gran Canaria, en 1994 y finalizandola en otoño de 2013 en el Aeropuerto de Sabadell.

Con sus mas de 28 años de antigüedad y desde el 4 de Febrero de 2015, finalizados los trámites de cambio de propiedad y matriculación, el vehículo se ha incorporado a la colección de la FPAC no tan sólo a efectos museísticos sino como equipamiento para el arrastre y restauración de aeronaves.

El presupuesto de mantenimiento previo que cabe realizar antes de actualizar el certificado de inspección técnica de vehículos, vencido el 24 de Julio de 2013, es de 4.741€  

Desde aquí agradecemos a AENA y en especial a su Dirección en el Aeropuerto de Sabadell su continuado apoyo al desarrollo de la misión divulgativa, formativa y de preservación del patrimonio aeronáutico que constituye la misión de la FPAC.  


15 -01-2015 LELL © DJR - FPAC


NEW DUMP TRUCK WITH CRANE


On 28 November 2014 was signed the Act of Delivery of a Dump Truck with Crane donated by AENA to the  FPAC. 

The unit is a RENAULT DG-170-17 from 1987 that was immatriculated by AENA in 1994 in Canary Islands with the plate number GC-1051-BH.  Since then it had been assigned to general maintenance and aircraft rescue services, first at Gando Airport in Gran Canaria and further at Sabadell Airport where ended its service life by the autumn of 2013.

With over 28 years age, from February 4, 2015, once completed the ownership change and registration formalities, the vehicle has joined the FPAC Collection not only as part of the future heritage aircraft museum but as an equipment for towing and restoration of the FPAC aircraft.

The budget required to undertake the maintenance works prior to updating the certificate of roadworthiness, outdated July 24, 2013is of € 4741.


We thank AENA and its Management at Sabadell Airport for their continued support to the development of the FPAC mission.

 


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada