2013/04/15

Esperit de Montjuic 12-14 Abril 2013

(Espíritu de Montjuic Press Service)

Com comentavem a l'anterior entrada al blog, la Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya ha participat a l'event "Esperit de Montjuic"amb dos avions en exposició estàtica, el North American T6 "Texan" i el Let L13 Blanik, aquest últim cedit per el Club de Vol a Vela d'Igualada-Òdena.

Per transportar el Texan calen dos trailers equipats amb grua de braç articulat. El Blanik es pot transportar, amb les ales desmuntades, en un remolc fet a mida. 

Domingo Jaumandreu
Como comentábamos en la entrada anterior, la Fundación parc Aeronàutic de Catalunya ha participado en el evento "Esperit de Montjuic" con dos aviones en expposición estàtica, el North American T6 "Texan" y el Let L13 "Blanik", éste último cedido por el Club de Vol a vela de Igualada-Òdena.

Transportar el Texan requiere de dos camiones-plataforma equipados con brazo articulado. El Blanik se puede transportar, con las alas desmontadas, en un remolque específico.
Domingo Jaumandreu
 
As we mentioned in the previous post, the Foundation has  participated in the event "Spirit of Montjuic" exhibition with two static aircraft, the North American T6 "Texan" and Let L13 "Blanik".

Two trailers equipped with boom cranes are required to transport the Texan.

The Blanik can be transported with wings disassembled in a custom-made trailer.

A la fotografia podem veure el Texan i el Blanik, el dia del muntatge, en el recinte cedit a la FPAC per l'organització.

En la fotografía podemos ver el Texan y el Blanik, el dia de montaje, recien situados en el recinto cedido a la PAC por la organización.

This image, taken on the set-up day, shows both the Texan and Blanik, in an enclosure kindly allocated to the FPAC by the event organization.

Jordi PonsJordi Pons
L'organitzador, Sr. Jesús del Pozo, davant dels mitjans de comunicació amb el T6 al fons. 
El organizador, Sr. Jesús del Pozo, ante los medios de comunicación con el T6 al fondo.  
The event organizer, Mr. Jesús del Pozo attending the media with the T6 in the background.
  


El divendres dia 12, primer dia obert al públic, van passar per el stand de la FPAC nombrosos escolars que havien vingut al Circuit de Catalunya.
Jordi Pons

El viernes día 12, primer día abierto al público, pasaron por el stand de la FPAC  numerosos escolares que habían venido a visitar el Circuit de Catalunya.

On Friday 12, the first day open to the public, numerous school pupils visited the Circuit de Catalunya and the FPAC enclosure.
Participants d'altres stands anaven  vestits d'època. Varem gaudir de la presència d'alguns figurants que rememoraren aquells calendaris d'antuvi i els famosos nose-art de la segona guerra mundial.

Participantes de otros stands iban vestidos de época. Disfrutamos de la presencia de algunos figurantes que rememoraron aquellos calendarios de antaño y los famosos "nose-art" de la segunda guerra mundial.

Participants from other stands were in costume. We enjoyed the presence of some extras that reminisced us of the old calendars and the famous nose-art of the second world war.

Jordi Pons

 
(Espíritu de Montjuic Press Service)


Els alumnes de l'IES, Illa dels Banyols, que efectuen les pràctiques en entorn real al Taller-Escola de la FPAC, varen col.laborar en el muntatge i assistència al públic visitant. Agraïm des d'aquí el patrocini d'AIR BP en el vestuari d'alumnes i voluntaris.
Jordi Pons

Los alumnos del IES, Illa dels Banyols, que efectúan las prácticas en entorno real en el Taller-Escuela de la FPAC, han colaborado en el montaje y asistencia al público visitante. 

Agradecemos desde aquí el patrocinio de AIR BP en el vestuario de alumnos y voluntarios.Students of the Illa dels Banyols Technical Institute who are involved in  real practices in the FPAC Worksop-School  have collaborated in assembling the planes, setting up the display and providing  assistance to the  visitors. Here we acknowledge the Air BP sponsorship of the Volunteers and Pupils  by wearing the uniform of polo and jacket.

Joaquim Rodríguez

Joaquim Rodríguez

Mikel Prieto (Espíritu de Montjuic Press Service)
Amb la colaboració de la Federació Aèria Catalana, la FPAC va realitzar vols d'exhibició a l'evcent. La ZLIN "Akrobat" EC-BDS de la FPAC pilotada per Daniel Ventura González Alonso va animar l'espectacle del Diumenge amb una bona sèrie de passades i salutacions

Joaquim Rodríguez
Con la colaboración de la Federación Aérea Catalana la FPAC realizó vuelos de exhibición en el evento. La Zlín "Akrobat" EC-BDS de la FPAC pilotada por Daniel Ventura González Alonso animó el espectáculo del Domingo con una buena serie de pases y saludos.

With the support of the Catalan Aerial Federation the FPAC made exhibition flights in the event. On Sunday, the FPAC Zlin "Akrobat" EC-BDS piloted by Daniel Ventura Gonzalez Alonso cheered the show with a good series of passes and greetings. 

Joaquim Rodríguez

La animació del Dissabte fou a càrrec del pilot de la FPAC, Ignacio Duch que realitzá una demostració de força i habilitat pilotant el seu propi T6-Texan. La organització la qualificà d'impressionant.

El divendres es tingué que suspendre el vol de les Bücker per vent creuat a Sabadell.

La animación del sábado fue a cargo del piloto de la FPAC Ignacio Duch que realizó una demostración de fuerza y habilidad pilotando su propio T6-Texan. 

La organización calificó la demostración como "impresionante".


El viernes se tuvo que suspender el vuelo de las Bücker por viento cruzado en Sabadell.

 Saturday's flight animation was in charge of the FPAC pilot Mr. Ignacio Duch.  Aboard of his own T6-Texan he performed a demonstration of strength and skill that was qualified by the event organization as "impressive"
Friday's Bückers flight had to be suspended for crosswind in Sabadell.

The F-AZDU (FPAC archive)
 
Patrocinador de les imatges del Blog
Patrocinador de las imágenes del Blog
Sponsor of the Blog images
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada