2013/07/08

LELL Work in Progress. Weeks 24-25.

Añadir leyenda
1. Procès d'entelat AISA I-115.
Abans d'entelar hem fet les darreres reparacions en l'estructura de fusta en algunes de les superficies mòbils de l'aeronau.

1. Proceso de entelado AISA I-115
Antes de entelar, hemos efectuado la últimas reparaciones estructurales en la madera de algunas de las superficies móviles de la Garrapata.

1. AISA I-115 scrim process 
We have made ​​the last structural repairs of the mobile surfaces wooden part before proceeding to scrim them.
 
El primer pas ha estat el d'enganxar la roba al timó de direcció, que ha estat la primera de les superficies a entelar.
Hem efectuat el procès d'entelat complet d'una superfície per tal que els alumnes veiessin tots els passos abans de finalitzar el periode obligatori de pràctiques.

El primer paso ha sido el pegado de la tela a la superficie móvil, en este caso el timón de dirección. Hemos efectuado el entelado completo de solamente una superficie para que los alumnos pudieran ver todo el proceso de entelado antes de finalizar el periodo obligatorio de prácticas.

In order to demonstrate to the apprentice-pupils the whole process of restoring a fabric covered wooden structure before they finalize the compulsory internship, we focused on completing a mobile surface. For that purpose we have selected the rudder.


Un cop enganxada la roba, comença el pre-tensat i el cosit amb nusos a les costelles,seguint la normativa d'aeronavegavilitat.

Una vez pegada la tela, procedemos con el pre-tensado y posterior cosido y anudado a las costillas, siguiendo la normativa de aeronavegabilidad.

Once the fabric has been glued we proceed to pre tensioning and knot-stitching it to the ribs, in accordance with the airworthiness regulations. 

 
La instal.lació de cinta picada protegeix les costures i els hi dona un acabat agradable.

El encolado de una cinta de borde serrado protege las costuras y les proporciona un acabado superficial agradable.

Gluing a serrated border finishing tape on the knot-stitched areas protects them and provides a nice surface finishing.
Finalment, un cop donades les capes de vernís tensor, li hem donat una ma d'imprimació per protegir la roba del raig UVA i per preparar-la per l'acabat final, que es farà amb la totalitat de la resta de l'avió, al seu dia.  

Finalmente, una vez aplicadas las capas de tensora, se le ha aplicado la imprimación para proteger a la tela de los rayos UVA y para prepararla para el acabado final. 

Finally, once given the layers of tension varnishwe have applied primer to protect the fabric from the ultraviolet radiation and prepare it for its final cosmetic finishing.2. Revisió annual de la EC-BPT.

Aquestes setmana al taller s'ha fet la revisió annual de la Vespa. L'avió es troba en vol de nou. Els alumnes aprenents amb l'ajut de l'Alejandro es faran càrrec d'una sèrie de retocs que s'han anotat després de la revisió.

2. Revisión anual de la EC-BPT.

Esta semana en el taller hemos efectuado la revisión anual de la Vespa. El avión está de nuevo en vuelo.
Con la ayuda de Alejandro, los aprendices-alumno se encargaran de realizar  pequeños retoques que se han anotado como pendientes en el proceso de revisión.


2. The EC-BPT annual visit.

This week have worked out ​​the annual review of the AISA I-11B  "Vespa". The plane is flying again.
With the help of the new Line Maintenance mechanic, Alejandro, the apprentice-student-s will be in charfe of making the minor tweaks that have been noted as pending findings thru the review process.Alejandro i Samuel en els retocs finals
 Alejandro y Samuel dando los retoques finales
Alejandro and Samuel proceeding with the final tweaks.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada