2013/11/04

DONACIONS i REPARACIONS

 

Auster J/1 Autocrat

Tercera Donació de Restes


Gràcies a un conveni de donació signat el 12 de Desembre de 2011 entre la Fundació i un particular, hem rebut la tercera entrega de restes de dues Auster així com tres motors alternatius que incrementaran el fons de la fundació.

En procés d'inventari, la primera impressió és molt satisfactòria doncs amb el material rebut es podria endegar un projecte de restauració fins i tot amb l'ambició de convertir els materials en un nou avió volable.  Ara farà falta obtenir finançament per tirar endavant aquest projecte. 


 

Tercera Donación de Restos


Gracias a un convenio de donación firmado el 12 de Diciembre de 2011 entre la FPAC y un particular, hemos recibido la tercera entrega de restos de dos Auster así como tres motores alternativos que incrementarán el fondo de la fundación. 

En proceso de inventario, la primera impresión es muy satisfactoria ya que con el material recibido se podría poner en marcha un proyecto de restauración con viabilidad de cara a convertir los restos en un nuevo avión volable. Tan sólo falta obtener financiación para sacar adelante este proyecto.

Third Donation of Remains 


Thanks to a grant agreement signed on December 12, 2011 between the Foundation and a private benefactor, we recently received the third installment of two Auster remains as well as the last of three piston engines that will increase the historical assets of the FPAC.After inventorying the last delivery, first impression is satisfactory and quite encouraging. The material received could allow undertaking a restoration project, even with the  ambition of building an airworthy airplane.  Now the matter is to raise funds for a project.

Lycoming O-290


Recepció d'un motor Lycoming

Juntament amb les restes de les Auster J/1, hem rebut un motor Lycoming O-290 que segons la informació de que disposem està sortit d'un revisió de fons. Properament avaluarem el seu estat i es procedirà a hivernar-lo per poder-lo posar en servei en un futur.


Recepción de un motor Lycoming 

Junto con los restos de Auster J/1, hemos recibido un motor Lycoming O-290 que según la información de que disponemos, fué revisado en profundidad antes de su cesión. 

Próximamente evaluaremos su estado y se hibernará para su futura puesta en servicio.

Receiving a Lycoming engine

Along with the remains of Auster J/1, we received a Lycoming O-290 engine that according to the information we have is out of an overhaul. Coming is to evaluate its condition and proceed to hibernate it for a future operational service.Macchi MB-308 EC-AGM

Reparació en el fuselatge de la Macchi

S'està efectuant una reparació en el fuselatge de la Macchi. Tot i no ser greu, comporta una delicada operació estètica, que obliga a la substitució d'un panell de contraplacat i també d'un repintat exterior del fuselatge.

Reparación en el fuselaje de la Macchi

Se está efectuando una reparación en el fuselaje de la Macchi. Aunque no es grave, comporta una delicada operación estética, que obliga a la sustitución de un panel de contrachapado y también de un repintado exterior del fuselaje.


Macchi's Body repair

Repair is ongoing in the fuselage of Macchi. Though not serious, aesthetic involves a delicate operation, which requires replacement of a plywood panel and repaint fuselage exterior.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada