2014/07/17

Restaurant la "Garrapata"

Continua el procés de restauració de la AISA I-115 per part dels Estudiants en Pràctiques Voluntaris. Ara es treballa l'interior de l'aeronau i la instrumentació. Una feina lenta però necessària per tornar l'aeronau a una situació operativa i estética digna del Museu de la Fundació. Un molt bon exercici pràctic per cultivar la paciència i l'empatia. Dues habilitats necessàries per desenvolupar amb qualitat les futures activitats professionals de manteniment d'aeronaus.    


© FPAC - DJR

 

Restaurando la "Garrapata"


Continua el proceso de restauración de la AISA I-115 por parte de los Estudiantes en Prácticas Voluntarios, Ahora se trabaja en el interior de la aeronave y en su instrumentación. Un trabajo lento pero necesaria para devolver la aeronave a una situación operativa y estética digna del Museo de la Fundación. Ejercicios prácticos muy interesantes para cultivar la empatía y la paciencia. Dos habilidades necesarias para desarrollar con calidad sus futuras actividades profesionales en el mantenimiento de aeronaves. 

© FPAC - DJR

 

Restoring the "Garrapata"


The AISA I-115 restoration process by the Internship Volunteer Students continue. The works are now focused on the interior and the instrumentation of the aircraft. A set of many small and slow activities, necessary to restore the aircraft to an operational and cosmetic status that may fit within the Foundation Museum standards. These are practices that allow the students to cultivate emphaty and patience. Two skills necessary to deliver quality results when developing their future professional aircraft maintenance activities. 

© FPAC - DJR


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada