2015/01/19

La Fairchild del MNATEC a la FPAC


Fairchild 24R  2014/07/03 MNATEC © DJR - FPAC


El passat mes de Juliol de 2014, atenent la petició de la Direcció del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, MNATEC, els tècnics de la FPAC van col·laborar amb els tècnics del Museu en la re-situació de les aeronaus de la exposició afectades per l'expansió de l'àrea dedicada a la història de les motocicletes fabricades a Catalunya.

AISA I-115 "Garrapata" 2014/07/03 MNATEC © DJR - FPAC
 L'Alejandro de Diego, Tècnic de Manteniment d'Aeronaus de la FPAC, sota la direcció tècnica d'en Jordi Pons, Patró responsable de Formació, i per varis voluntaris estudiants/tes en pràctiques, es feren càrrec de les feines mes “aeronàutiques” de desmuntatge, falcament i muntatge de les aeronaus.

Preparant el desmuntatge 2014/07/13 MNATEC © Israel Moreira - FPAC
Complementant l'acció, es signà un conveni de cessió temporal a la FPAC, per exposició estàtica, de la Fairchild 24R. Una aeronau recuperada i reconstruida amb un motor de quatre cilindres invertits, per el recordat Manuel Sánchez Damian. Una aeronau que havia estat exposada al MNATEC des dels dies de la seva obertura, ara fa més de trenta anys.


Fairchild 24R  2014/07/03 MNATEC © DJR - FPAC

La Fairchild del MNATEC en la FPAC
El pasado mes de Julio de 2014, atendiendo la petición de la Dirección del Museo Nacional de la Ciencia y de la Técnica de Catalunya, MNATEC, los técnicos de la FPAC colaboraron con los técnicos del Museo en la re-situación de las aeronaves afectadas por la expansión del área de exposición dedicada a la historia de las motocicletas fabricadas en Cataluña.

Fairchild 24R  2014/07/13 MNATEC © Israel Moreira - FPAC

Alejandro de Diego, Técnico de Mantenimiento de Aeronaves de la FPAC, bajo la dirección técnica de Jordi Pons, Patrón responsable de Formación, y por varios voluntarios/as estudiantes en prácticas, se hicieron cargo de los trabajos mas "aeronáuticos" de desmontaje, acunamiento y montaje de las aeronaves.
 
AISA I-115 "Garrapata" 2014/07/13 MNATEC © Alejandro de Diego - FPAC
Complementando la acción, se firmó un convenio de cesión temporal a la FPAC, para su exposición estática, de la Fairchild 24R. Una aeronave  recuperada y reconstruida con un motor de cuatro cilindros invertidos en línea, por el recordado Manuel Sánchez Damian. Una aeronave que había estado expuesta en el MNATEC desde sus primeros días, de ello hace ya más de treinta años.Fairchild 24R  2014/07/03 MNATEC © Alejandro de Diego - FPAC

The Fairchild of the MNATEC at the FPAC
Last July 2014, upon the request of the Catalonia Science and Technology National Museum (MNATEC) Management, FPAC technicians collaborated with the Museum ones in the re-location of the aircraft affected by the expansion of the area dedicated the history of motorcycles manufactured in Catalonia.

Fairchild 24R  2014/07/03 MNATEC © Israel Moreira - FPAC


Alejandro de Diego, Aircraft Maintenance Technician of the FPAC, under the technical direction of Jordi Pons, FPAC Trustee responsible for Training and several volunteer students, carried the key tasks of the disassembly, cradling and assembly of the aircraft.

Desmontando el anclaje del ala de la AISA I-115 "Garrapata"
2014/07/13 MNATEC © Israel Moreira - FPAC
Complementing the action, it was signed a temporary deposit to the FPAC, for static display, of a Fairchild 24R. An aircraft recovered and rebuilt by the late Manuel Sánchez Damian. The aircraft had been exposed for more than thirty years in the MNATEC, since its opening days.

El delicado desplazamiento del fuselaje de la AISA I-115 "Garrapata"
entre los pilares del edificio histórico del MNATEC
2014/07/13 © Alejandro de Diego - FPAC

Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya
Rambla d´Ègara 270
08221 Terrassa
General information: 937368966 Communication by fax: 937368960 Email: info.mnactec@gencat.cat
http://www.mnactec.cat/informacio.php?idioma=2

El fuselaje acunado de la AISA I-115 "Garrapata"
2014/07/13 MNATEC © Alejandro de Diego - FPAC

Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya
Rambla d´Ègara 270
08221 Terrassa
Información general: 937368966 Comunicación por fax: 937368960 Correo electrónico: info.mnactec@gencat.cat
http://www.mnactec.cat/informacio.php
El acunado y desplazamiento del ala de la AISA I-115 "Garrapata"
entre un bosque de columnas
no fué una operación fácil.
2014/07/13 MNATEC © Alejandro de Diego - FPAC

Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya
Rambla d´Ègara 270
08221 Terrassa
Informació general: 937368966
Comunicació per fax: 937368960
Correu electrònic: info.mnactec@gencat.cat
http://www.mnactec.cat/informacio.php

El falcat i desplaçament amb girs de l'ala de la AISA I-115 "Garrapata" dins
d'un bosc de columnes
no va ser una operació senzilla.
2014/07/13 MNATEC © Alejandro de Diego - FPAC
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada