2015/02/20

Overhaul de la Dornier 27

Després de quatre anys sense volar i d'una operació de sanejament superficial, revisió de motor i de sistemes al Taller-Escola, la Do27 EC-CHQ ha emprés el vol cap a l'aeroport de Reus on el  taller JAR 145  on el "Rosique Classics Aircraft" completarà la restauració i revisió general per renovar el corresponent certificat d'aeronavegabilitat.


Después de cuatro años sin volar y de una operación de saneamiento superficial, revisión de motor y de sistemas en el Taller-Escuela, la Do27 EC-CHQ ha emprendido el vuelo al aeropuerto de Reus donde el Taller JAR145 "Rosique Classics Aircraft" completará su revisión general y restauración superficial, para renovar el preceptivo certificado de aeronavegabilidad.


After four years on ground, once finished a first review of the engine and systems as well as the  sanitization of her skin at the Foundation Workshop-School, the Do-27 EC-CHQ has been ferried to Reus Airport. There, Rosique Aircraft Classics, a JAR 45 workshop, will complete the restoration process to renew the airworthiness certificate.Per poder volar l'aeronau de LELL a LERS ha calgut substituir els deteriorats policarbonats dorsals del fuselatge per rèpliques provisionals en duraluminiPara poder volar la aeronave de LELL a LERS ha habido que sustituir los deteriorados dorsales de  poliocarbonato por réplicas provisionales en duraluminio


To ferry the aircraft from LELL to LERS the deteriorated polycarbonate dorsals have been replaced by temporary duraluminium replicas.Esperem veure volar de nou la Dornier als PAC·OBERT d'abans de l'estiu


Esperamos que la Dornier pueda volar de nuevo en los PAC·OBERT, antes del verano. We look forward to enjoy the Dornier flights at late spring PAC·OBERT airshows
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada