2013/03/20

LELL Work in Progress. Week 12, 2013.


Setmana de pluja a Sabadell, convida a estar recollits a l'hangar de manteniment i fer una xerrada tècnica manual en ma.

Semana de lluvia en Sabadell, el tiempo invita a estar todo el grupo en el hangar efectuando una charla técnica, manual en mano.

A rainy week in Sabadell invited to gather the group in the workshop-hangar to learn about the service manuals use.

Aquest cop ens hem interessat per un motor familiar entre nosaltres, el "Tigre". Tant les Bückers com la "Garrapata" instalen aquest famós motor de fabricació espanyola, fet a la fàbrica Elizalde de Barcelona als anys 40.

(Nota: La entrada en català de wikipèdia diu que els motors tigre s'utilitzaren per la Bücker 133 Jungmeister quan el que principalment equiparen fou les Bücker 131 Jungmann fetes a Espanya per Construcciones Aeronáuticas, S.A. amb el nom de model CASA -1131)

The apprentice-students reading the "Tigre" Maintenace Manual
Esta vez nos hemos aplicado en conocer detalles de un motor muy familiar, el "Tigre". Las Bücker y la "Garrapata" llevan este famoso motor de fabricación española, hecho en a fábrica Elizalde de barcelona en los años 40.


This time we have been receiving instruction on engine mechanics by observing the details of the "Tiger" one.  
Both the CASA-Bücker 1131 Jungmann and the HA  I-115 "Garrapata" mount this popular 1940's Spanish-made engine 


Aquí podem veure la magneto i un dels esquemes que trobem en el manual de manteniment i que ens ajuden a comprendre el funcionament i ajust del motor i dels seus accessoris.

Aquí podemos ver la magneto, junto con uno de los esquemas que podemos encontrar en el manual de mantenimiento y que nos ayudan a comprender el funcionamiento y ajuste del motor y de sus accesorios.

Here we see both the magneto and its maintenance manual drawing.
T
he maintenance manual helps us to understand the operation and adjustments of both, the engine and its functional accessories.
En un mateix dia podem passar de rebre instrucció de mecànica, en motors alternatius, a saber com restaurar el timó de profunditat de contraxapat, fusta i roba de la I-115.

Jordi Pons showing repair techniques in wooden structures
Al cabo de unos minutos podemos pasar de recibir instrucción de mecànica en  motores alternativos a saber como restaurar el timón de profundidad de madera y tela de la AISA I-115. 

Within the day we can move from receiving instructions on engine mechanics to learn about how to  the repair the plywood surface of the AISA I-115 fabric covered plywood and wood elevator.

Un cop en el timó de profunditat obliga a efectuar un pedaç. En alguna de les cares s'efectua un ajust inclinat per tal d'augmentar la superficie d'encolat. 

Un golpe en el timón de profundidad obliga a efectuar un parche. En algunas de sus caras realizamos un despunte para aumentar la superficie de encolado.

To repair a blow damage on the elevator surface requires making a patch.
Scarfing the joint edges is recommendable to increase the bonding surface.


Al mateix temps, preparem la tapa del pedaç. Haurà d'encaixar perfectament amb la part del timó, ajustant-les entre si. Les properes setmanes mostrarem com progressa el tema, fins a veure'n el seu encolat.
Rubio and Amurrio working on a scarf patch
Paralelamente, preparamos el parche. Deberá encajar perfectamente con la parte del timón de profundidad, ajustando los despuntes entre si. Proximamente mostraremos como avanza el proceso hasta su encolado.

Meanwhile, we prepare the patch. It has to perfectly fit to the cleared part of the elevator. Scarfing each border to adjust it to the opposite is the way. In a further entry we'll show the development of the process that leads to the final gluing.


 Totes les fotografies han estat fetes amb càmeres OLYMPUS
Todas las imágenes han sido tomadas con cámaras OLYMPUS
All images had been taken with OLYMPUS cameras


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada