2013/03/14

The Weekly Service Check (2)

Aquesta setmana hem completat la primera WSC (Weekly Service Check), en els avions en vol de la flota.

La consulta de manuals de manteniment, la familiarització amb cadascun dels avions i l'adquisició d'hàbits i coneixements han fet de la implementació d'aquesta pràctica un èxit notable.

Properament publicarem detalls de la WSC específics per a cada tipus d'avió.

Querol consulting the Bü31 maintenance manual
Esta semana hemos completado la primera WSC (Weekly Service Check), en los aviones en vuelo de la flota.

La consulta de manuales de mantenimiento, la familiarización con cada uno de los aviones y la adquisición de hábitos y conocimientos han hecho de la implementación de esta práctica un éxito notable.

Próximamente publicaremos detalles de la WSC específicos para cada tipo de avión.
This week we've just completed the first WSC (Weekly Service Check) on our flying fleet. 

The consultation of the maintenance manual, the familiarization with each airplane and the acquisition of habits, skills and knowledge have made remarkably successful the implementation of this practice.
We will publish detailed reports of the WSC process implementation on each aircraft type.

 
 
Querol and Bryan checking EC-FUU oil level
Després d'haver consultat el manual es procedeix en aquest cas a la comprovació del nivell de l'oli.
 
Después de haber consultado el manual se procede en este caso a la comprobación del nivel del aceite.

After consulting the manual, pupils proceed to check the oil level.Ebert, Albert and Bryan preparing the EC-FTZ for oil provision
Per al subministre d'oli resulta molt útil el contenidor-dispensador que es veu a la fotografia i que a més ens indica la quantitat subministrada.

Para el suministro de aceite resulta muy útil el contenedor-dispensador que se ve en la fotografía y que además nos indica la cantidad de aceite incorporada.

Oil supply
is easy with an oil-dispensing container like the one seen in the picture. It also indicates the quantity of supplied oil.

 

Paco and Victor at the AISA I11B, EC-BPT
El Cap de Taller dona les instruccions tècniques per fer la comprovació, lectura i sumministre d'oli.


El Jefe de Taller da las instrucciones técnicas para hacer la comprobación, lectura y suministro de aceite.

The workshop head giving technical instructions for checking, reading and oil supply.


Un altre aspecte important és la comprovació de la pressió dels pneumàtics. Als hangars on no hi ha disponibilitat de nitrògen o d'aire, fem servir un contenidor portàtil. 

Otro aspecto importante es la comprobación de la presión de los neumáticos. En hangares donde no hay disponibilidad de nitrógeno o de aire, usamos un contenedor portátil.

Another important point to check is tire pressure. In hangars where nitrogen or air aren't available, we use a portable container.


L'acumulació d'alumnes no permet veure al Paco, però es troba a l'interior del Mentor, donant explicacions tècniques als alumnes, prèvies a la posada en marxa del motor.

El rodatge periòdic dels motors ajuda al bon funcionament dels mateixos. D'un en un, cada setmana els alumnes gaudeixen d'estar a l'interior de l'avió durant el rodatge-escalf, observant detalladament les indicacions de l'operació del motor.

Pupils group on Mentor
La acumulación de alumnos no permite ver a Paco, pero se encuentra en el interior del Mentor, dando explicaciones técnicas, previas a la puesta en marcha del motor.

El rodaje periódico de los motores ayuda al buen funcionamiento de los mismos. De uno en uno, cada semana los alumnos disfrutan de estar en el interior del avión durante el rodaje-calentamiento, observando detalladamente las indicaciones de la operación del motor.

The cumulation of pupils hides the workshop master. He is inside the Mentor explaining about the indicators prior to the engine start up.

Regular engine warming is necessary to avoid in flight malfunction. Each week the apprentice-students enjoy seating inside the plane to observe the engine indicators during the warm-up.


Bryan, Esteban and Ruben
La revisió de la fulla de servei complimentada correctament és la tasca que dona per acabada la WSC.
La revisión de la hoja de servicio cumplimentada correctamente es la tarea que da por terminada la WSC.
Once all tasks are comleted and signed-off,  the review of the service check list is the last job to do, to complete the WSC pocess.


All images had been taken with OLYMPUS cameasCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada