2013/05/14

LELL Work in Progress. Week 19, 2013

AISA I-11B.

Ordre tècnica sobre baixada en la pressió de combustible.  

Orden técnica sobre caída de presión de combustible.

Technical Order on fuel pressure drop.Durant aquesta setmana hem comptat amb la presència del TMA Sr. Raul Naranjo, de l'empresa Rosique Aircraft, per efectuar una revisió a la "Vespa".  Després de detectar caigudes en la pressió de combustible s'ha revisat tot el sistema deixant l'avió llest per a la prova. La setmana vinent en tindrem la verificació final per part d'un pilot de proves voluntari de la fundació.


Durante esta semana hemos tenido la presencia del TMA D. Raul Naranjo, de la empresa Rosique Aircraft, para efectuar una revisión a la "Vespa". Tras detectar caídas en la presión de combustible se ha revisado todo el sistema dejando el avión listo para la prueba. La próxima semana se realizará la verificación final por parte de un piloto de pruebas voluntario de la fundación.
 

During this week we had the presence of Mr. Raul Naranjo, Mechanic of the Rosique  Aircraft company to conduct a review of the "Vespa". After having detected drops in the fuel pressure, the system has been completely checked, leaving the plane ready for testing.  Next week we will have the final check by a foundatioon volunteer test pilot.AISA I-115

Preparació dels alerons de la "Garrapata" per al seu entelat. Preparación de los alerones de la "Garrapata" para su entelado.
Preparation
of the "Garrapata" ailerons prior to its lining.


Com mostravem en anteriors entrades, les peces metàliques s'han de passar per la sorrejadora abans de pintar-les. En aquesta fotografia es pot observar l'abans i el després.Como mostrábamos en anteriores entradas, antes de pintar las piezas metálicas, hay que pasasarlas por el chorro de arena. En esta fotografía se puede observar el antes y el después.

As we showed in previous posts, before painting, metal parts have to be sandblasted. In this photo you can see the before and the after.


 

Un cop sorrejades s'han d'imprimar per a protegir-les de la corrosió.

Una vez pasadas por el chorro de arena se preparan para ser imprimadas y evitar su corrosión.

Once sandblasted, the parts have to be primed to avoid corrossion. 

 

 


La proporció de pintura / catalitzador i diluent és molt important. Cal seguir les instruccions del fabricant de les pintures.

La proporción de pintura / catalizador y diluyente es muy importante. Hay que seguir las instrucciones del fabricante de las pinturas.

The proportion of paint / catalyser and solvent is very important. Always follow the instructions of the paint manufacturer.


Formació pràctica 

Aprofitant la gentilesa de l'Aero Club Barcelona Sabadell que ens ha deixat el seu boròscop per a la revisió de la "Vespa", hem ofert una sessió pràctica als alumnes-aprenents sobre el seu funcionament, visionant l'interior de l'ala de la I-115.

Aprovechando la gentileza del Aero Club Barcelona Sabadell que nos ha dejado su boróscopo para la revisión de la "Vespa", hemos ofrecido a los alumnos-aprendices la oportunidad de prácticar su funcionamiento inspeccionando el interior del ala de la I-115.

Taking advantage of the Aero Club Barcelona Sabadell kind lending of their boroscope for the inspection of the AISA I-11B fuel system, we offered to the apprentice-students the opportunity to practice its use by checking the interior of the I-115 wing.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada